Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥ­ΤΙΣΜΟ / ΔΑΔ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό / Διάχυτες Αναπτυξιακές Δια­ταραχές Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτή­ρα, με πρωτοβουλία γονέων το 2006 στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμμα­τος ΕΣΠΑ με τίτλο "Λει­τουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς".

www.noesi.gr/pronoise/autism-kastoria

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αισθησιοκινητικές Διαταραχές Δυτ. Μα­κεδονίας με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 1999, στην Κο­ζάνη, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Συγκροτήθηκε από γονείς παιδιών με προ­βλήματα κίνησης, διαταραχές λόγου, νοητική υστέρηση, καθώς και από πο­λίτες της περιοχής.

www.noesi.gr/pronoise/iliaxtida-ditmak

ΚΙΒΩΤΟΣ

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντί­δας ΑμεΑ με την επωνυμία "Κιβωτός" στοχεύει στη διάγνωση και αποκα­τάσταση των ατόμων με διαφορετικές ικανότητες, με προσανατολισμό στη βρεφική και παιδική ηλικία. Προ­σφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπτυξια­κές, νευρομυϊκές, μυοσκελετικές διαταραχές. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο 400 τ.μ. στην Κοζάνη.

www.noesi.gr/pronoise/kivotos-amea

ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού ΑμεΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εδρεύει στην Πτολεμαϊδα.

Σύντομα θα ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα!

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟ­ΖΑΝΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΨΥΚΑ)

❶ Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Κοζάνης – Ν. Γρεβενών της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστα­σης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) πρόκειται για μία διεπιστημονική ομάδα, που ξεκίνησε τη δράση της το 2007 και φτάσει σε απομακρυσμένες περιοχές των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, όπου δεν υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, τόσο στον υγιή πληθυσμό όσο και σε άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή.

www.noesi.gr/pronoise/epsyka/kinitimonada

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην AMEA ΕΟΡΔΑΙΑΣ)

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1989, με έδρα την Πτολεμαΐδα. Είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συσπείρωση των οικο­γενειών που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το 2007, τιμήθη­κε για την προσφορά του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει συστήσει την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΙΖΟΝ" με σκοπό τη λειτουργία της Μονάδος ημιαυτόνομης διαβίω­σης και διημέρευσης παιδιών ΑμεΑ και το Κέντρο με την επωνυμία "Κέντρο Φροντίδας Παιδιού" στην Πτολεμαΐδα.

www.noesi.gr/pronoise/eordaia

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Φλώρινας ιδρύθηκε το 2003, με έδρα το Αμύνταιο. Το Σωματείο έχει τακτικά και δόκιμα μέλη, τα οποία είναι άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειο­νομικής Επι­τροπής, Οι αναπηρίες μπορούν να προέρχονται από ασθένεια, ατύχημα, εκ' γενετής ή από οποιανδήποτε άλλη αιτία.

www.noesi.gr/pronoise/amea-florina

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;