ΝΠΔΔ / Δημόσιος Τομέας

Εικόνα NOESI.gr

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Φορείς και Δομές, δηλαδή οργανισμοί και πλαίσια, που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο τομέα της υγείας, της πρόνοιας και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Φόρμα επικοινωνίας με το NOESI.gr.

Να θυμάστε τη σελίδα www.noesi.gr/dimosia

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.