Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΧΙΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Ημέρας Χίου ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο 2007, στο πλαίσιο δράσης της "Αλληλεγγύης", ΜΚΟ της Εκ­κλησίας της Ελλάδος. Αργότερα, η "Αλληλεγγύη" μετονομάστηκε σε "Αποστολή". Απευθύνεται σε άτομα με ψυχικές διατα­ραχές που χρήζουν υπηρε­σιών αποκα­τάστασης – επανένταξης, με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των οικογε­νειών τους.

www.noesi.gr/pronoise/apostoli/kentrochios

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.) στη Χίο σκοπεύει στην αντιμετώπιση δυσκο­λιών σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες. Απευθύνεται σε άτομα με ΔΕΠΥ, αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα λόγου.

www.noesi.gr/pronoise/kpechios

ΚΥΨΕΛΗ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Λέσβου με την επωνυ­μία "Κυψέλη" ιδρύθηκε το 1996, με έδρα τη Μυ­τιλήνη, και εκπροσωπεί τα άτομα με πάσης φύσε­ως αναπηρία που διαμένουν στον Νομό Λέσβου. Ο Σύλ­λογος είναι πιστο­ποιημένος από το Υπουργείο Υγείας ως φορέας παρο­χής υπηρεσιών κοινω­νικής φρο­ντίδας, μη κερδοσκοπικού χα­ρακτήρα. Λει­τουργεί ομώνυμο Κέντρο ΑμεΑ (Μεικτό Κέντρο Διη­μέρευσης Ημε­ρήσιας Φροντί­δας για ΑμεΑ) και, από το 2000, ομώνυ­μο Αθλητι­κό Σωμα­τείο, στη Μυτιλήνη.

www.noesi.gr/pronoise/kipseli-amea

ΠΣΑMEA

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Σ.Α.M.E.A.) ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την προβολή και προώθηση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία στο Νομό Χίου και στόχο την ισότιμη ένταξή τους στο κοινωνι­κό σύνολο.

www.noesi.gr/pronoise/psamea

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.