Περιφέρεια Αττικής (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε την αναλυτική λίστα με τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) στην Περιφέρεια Αττικής. Για διαβάζετε εγκαίρως τις ειδήσεις, παρατηρήστε τα βέλη στους τίτλους. Ακολουθούν πρώτα οι πιο πρόσφατα ενημερωμένες παρουσιάσεις που περιέχουν νέα και ανακοινώσεις από τις υπηρεσίες και, έπειτα, ταξινομούνται αλφαβητικά όλες οι καταχωρήσεις.

ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ► Νέα παρουσίαση

Λογότυπο για το Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών (Κ.Ε.Π.Ρ.Α.Α.Ο.) με την επωνυμία ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ. Το Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών (Κ.Ε.Π.Ρ.Α.Α.Ο.) με την επωνυμία "ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ" ιδρύθηκε το 2017 (1) στη Λυκόβρυση Αττικής, με σκοπό την προάσπιση, αναβάθμιση και κατοχύρωση της ποιότητας ζωής και της θέσης και των οικογενειών τους τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν διαγνωστεί με παρεμφερείς / συναφείς διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν την πνευματική και ψυχική τους υγεία και χρήζουν ειδικής φροντίδας για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της δια βίου προστασίας τους. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες

Επίσης, μπορεί να βρείτε υπηρεσίες και σε φορείς μεγαλύτερης εμβέλειας στα παρακάτω: 

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.