Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΕΓΝΥΑ

Εικόνα NOESI.gr

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ιδρύθηκε το 1973 από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Σήμερα. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Αττικής. Λειτουργεί Κέντρο Κατάρτισης και Απασχόλησης, ΣΥΔ για 60 άτομα και προσωρινό Φιλοξενείο ΑμεΑ. Είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρω­πικό Σωματείο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας άνω των 18 ετών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Υπηρεσίες.

 • Διάγνωση ή αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση σε πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας
 • Θεραπεία ή Αποκατάσταση ανοικτής περίθαλψης
 • Ξενώνας / Χώρος προσωρινής διαμονής
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή Οικοτροφείο

❸ Κατάρτιση και απασχόληση. Προώθηση στην αγορά εργασίας ή σε εναλλακτικές μορφές εργασίας.

❺ Ημιαυτόνομη διαβίωση στη "Στέγη" Λα­γονησίου για 60 άτομα.

❺ Προσωρινή παροχή ημιαυτόνομης διαβίω­σης σε ΑμεΑ, μελών της ΕΓΝΥΑ ή πιστο­ποιημένα από το Κέντρο ΑμεΑ της περιο­χής των εγγύς Δή­μων, σε περιπτώσεις αδείας ή ασθενείας των γονέων τους.

❻ Συμβουλευτική υποστήριξη ΑμεΑ και γο­νέων στην περιοχή της Ανατο­λικής Αττι­κής.

❻ Ανάληψη καινοτόμων και ερευνητικών προγραμμάτων. Εγκαταστάσεις:

 • Εργαστήρια.
 • Κοιτώνες σε δωμάτια των δύο ατόμων.
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσε­ων.
 • Μαγειρείο.
 • Γυμναστήριο ενόργανης γυ­μναστικής και υπαίθριο χώρο για γυ­μναστική και αθλοπαι­δείες.
 • Φυσικοθεραπευτήριο.
 • Βιβλιοθήκη.

Τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται κατά τα 2/3 από επιχορηγήσεις, Κοινοτικά Προγράμ­ματα, δωρεές, και κατά το 1/3 από τα ασφα­λιστικά Ταμεία, εισφορές γονέων. 

Είδη παθήσεων, που καλύπτουν οι υπηρεσίες.

 • Άνοια
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Νοητική υστέρηση

Ηλικία ωφελούμενων.

 • 19 - 35 ετών
 • 36 - 55 ετών
 • 56 - 70 ετών

Γνωρίστε την Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

Ιστορικό

Το 1975, αναγνωρίστηκε ως φιλανθρω­πικό Sωματείο με σκοπό τη μέριμνα, περί­θαλψη, διαπαιδαγώγη­ση, ανάπτυξη δε­ξιοτήτων, σωματική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, κοι­νωνική προσαρμογή και ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες έφ' όρου ζωής των νοητικώς υστερούντων ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών και των δύο φύλων. Το 1975, το Σωματείο ίδρυσε στην Κηφισιά το "Κέντρο Ειδικής Εκπαιδεύ­σεως". Το 1980, ίδρυσε στη Ν. Ερυθραία τη "Στέγη Ει­δικής Θε­ραπευτικής Αγωγής", όπου μεταστεγάστηκε το Κέντρο της Κηφισιάς και λειτούργησε το πρώτο στην Ατ­τική Οικοτροφείο για άτομα με νοητική υστέρηση. Το 1998, λειτούργησε το Κέντρο Κοινωνικής Φρο­ντίδας Λαγονησίου "Η Στέγη", όπου μετα­στεγάστηκε η "Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής", της Ν. Ερυθραί­ας, με σκοπό την περίθαλψη, εκ­παίδευση, στέγαση, φροντίδα της ψυχοσω­ματικής υγείας των ατόμων με νοητική υστέρηση και τη στήριξη των οικογε­νειών τους.

Επικοινωνία 

Θεμιστοκλή Σοφούλη
Κιτέζα Λαγονησίου
190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 2291072160, 2291070280, 2291070521, 2291070202
Fax: 2291070522

E-mail: egnya@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.egnya.gr
Social Media: Facebook

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;