ΕΛΠΙΔΑ (Περιστέρι)

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδι­κές Ανάγκες Δυτικής Αττι­κής με την επωνυμία "Ελπίδα" ιδρύθηκε το 1994, με έδρα το Περιστέρι. Το 1998 συγκρο­τήθηκε ως φιλανθρωπικό Σωμα­τείο και ως ειδικώς αναγνωρι­σμένο το 2006. Σή­μερα, ο Σύλλογος λειτουργεί Κέντρο Ημε­ρήσιας Φροντί­δας.

Υπηρεσίες – Δράσεις

Προσφέρει υπηρεσίες σε οικογένειες και κη­δεμόνες ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση, σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχιατρικές δια­ταραχές, αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλή­ματα επικοι­νωνίας, εξε­λικτικές και αισθη­τηριακές διαταραχές

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Παιδαγωγικά Τμήματα:

  • Τμήμα Ειδικής Αγωγής για άτομα με διάχυτες διαταρα­χές της ανάπτυξης (αυτισμό). Δί­νεται έμφαση στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, την αντίληψη, τις γνωστικές λειτουρ­γίες και δεξιότητες μέσω TEACCH, MAKATON με παράλληλη εργοθεραπευτική παρέμβα­ση.
  • 3 παιδαγωγικά τμήματα για άτομα με σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση και άλλες συνο­δές αναπηρίες. Εδώ δίνεται έμφαση στην αυτονομία, την αυτοεξυπηρέτη­ση, την επικοινω­νία, την κοινωνικοποίηση.

❸ Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης – Κατάρτισης: Κεντρι­κός στόχος είναι η εργοθερα­πεία, δηλαδή η παρέμβαση – αντιμε­τώπιση ανε­πιθύμητων συμπεριφορών δια μέσου της ερ­γασίας.

  • Εργαστήριο γενικής χειροτεχνί­ας / Κοπτικής – Ραπτικής.
  • Εργαστήριο ειδών γενικής διακόσμησης και άλλων δώρων.
  • Εργαστήριο Ανθοκομικής.
  • Παράλληλα εξατομικευμένα προγράμματα: Συντήρηση γνώσεων, κυκλοφοριακή αγωγή, αγωγή επικοινωνίας, εργοθεραπεία, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, θεατρικές παρα­στάσεις, bazaar, άθληση, αυτόνομη διαβίωση, ψυχολογική υποστήριξη – συμβουλευτική οι­κογένειας, κατασκηνώσεις.
  • Συνεργασίες με διάφορους φορείς με στόχο την καλλιέργεια της αυτονομίας και της ανεξαρ­τησίας των νέων της "Ελπίδας".

Μελλοντικά η "Ελπίδα" σχεδιάζει την ίδρυση Κέντρου Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και Ξενώνα.

Επικοινωνία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 3
121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ.: 2105751185

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Φιλοξενούμενοι στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αττικής
Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11
124 62 Αφαία ΧΑΪΔΑΡΙ

Τηλ.: 2105580429

Fax: 2105580484

Σημείωση: Το έντυπο της "Ελπίδας" φέρει εικόνες που έχουν ληφθεί από το NOESI.gr χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, λόγο για τον οποίο το NOESI.gr έχει λάβει εκ μέρους της "Ελπίδας" μία επιστολή συγγνώμης. Καμιά σύνδεση δε πρέπει να γίνεται μεταξύ της "Ελπίδας" και του NOESI.gr από τους αναγνώστες.

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.