Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο με την επωνυμία "Μέριμνα" ιδρύθηκε το 1995, με έδρα το Χαλάν­δρι, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, από έμπειρους επιστήμονες από τον χώρο της υγεί­ας και της εκπαίδευ­σης. Σκοπεύει στη φροντίδα παι­διών και εφήβων που αντιμετωπίζουν μία σο­βαρή αρ­ρώστια, θάνατο ή κάποια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή τους και να επηρε­άσει την πε­ραιτέρω εξέλιξή τους. Από το 2010, λειτουργεί την πρώτη στην Ελ­λάδα Υπηρεσία Παιδιατρι­κής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι. Όλες οι υπηρεσίες της "Μέριμνας" παρέχονται δωρεάν.

Υπηρεσίες — Δράσεις

  • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπη­μένου προσώπου.
  • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πάσχει απο μία σοβαρή αρρώστια.
  • Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και παι­δείας στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρ­ρώστιας, απώλειας ή θανάτου.
  • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρ­ρώστια και το θάνατο.
  • Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βα­ριάς αρ­ρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογε­νειών τους.

Η Μέριμνα υλοποιεί τους στόχους αυτούς μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων της:

❸ Συμβουλευτικό Κέντρο για τη στήριξη των παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. Oι υπηρεσίες πα­ρέχονται από εξειδικευμένους Ψυχολόγους.

❻ Από τον Ιανουάριο 2010, η "Μέριμνα" ίδρυσε την πρώτη στην Ελλάδα Υπηρε­σία Παιδιατρι­κής Ανακουφιστικής Φρο­ντίδας στο Σπίτι, με σκοπό την παροχή φροντίδας σε οικογένειες σοβαρά αρρώστων παιδιών ή εφήβων, που επιθυμούν να ζήσουν το τε­λικό στάδιο της αρρώστιας στον οικείο χώρο του σπιτιού τους.

Όλες οι υπηρεσίες πα­ρέχονται δωρεάν από διε­πιστημονική ομάδα Παιδιάτρων, Νοσηλευτών, Ψυχο­λόγων, Κοινωνικών Λειτουργών.

Οι "Φίλοι της Μέριμνας" είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2002, με κύ­ριο σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη του κοινωνι­κού έργου της "Μέριμνας".

Είναι ιδρυτι­κό μέλος της ομο­σπονδίας με τον τίτλο "Μαζί για το Παιδί", μία Ένωση φορέων που υποστηρί­ζουν παιδιά σε δύσκολες στιγ­μές της ζω­ής τους. Δείτε περισσότερα για την Ένωση στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/mazigiatopaidi

Όλες οι υπηρεσίες της "Μέριμνας" στεγάζονται στην παρακάτω διεύθυνση. 

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Παπανικολή 2A' 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙ­ΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.