Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Το Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση με την επωνυμία "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1963, ως ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικό, για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών με νοητική υστέρη­ση και αναπτυ­ξιακές διαταραχές. Παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ειδική επαγγελ­ματική κα­τάρτιση, ένταξη στην απασχόληση.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❷ Υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης "Μήτις": απευθύνεται σε παι­διά προσχολικής ηλικίας 3 – 7 ετών με ελαφρές ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, όπως αντίληψη του περιβάλλον­τος, γνωστική επεξεργασία και οργάνωση της σκέψης, κατανόηση και έκφραση λόγου, δεξιότητες καθημερινής ζωής, μυϊκός συντονι­σμός, ωριμότητα. Το πρόγραμμα μπο­ρεί να είναι full-time ή part-time. Οργανώνεται σεμιναριακή εκπαίδευση και συμβουλευτική των γονέων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε ένταξη σε εκπαιδευ­τικό πλαίσιο με συνοδό.

❸ Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: απευθύνεται σε παιδιά προσχο­λικής ηλικίας έως 12 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: επικοινω­νία, λόγο, κοινωνικοποίηση, αυτο-φροντίδα, κίνηση, γνωστικές λει­τουργίες, μουσικοθερα­πεία, δημιουργικότητα, γυμναστική.

❸ Ειδική προ-επαγγελματική κατάρτιση: απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12 – 18 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: δραστηριότη­τες καθημερινής ζωής, προ-επαγγελματικές γνώσεις και συνήθειες, επαγγελματικός προσανατο­λισμός, δημιουργική απασχόληση ελεύ­θερου χρόνου.

❸ Ειδική επαγγελματική κατάρτιση: για νέους ηλικίας 17 – 25 ετών, που φοιτούν σε Εργαστή­ρια: Ξυλουργι­κή, Βοηθοί Συντήρησης Κτιρίων, Κεραμική, Υφαντική, Ραπτική, Κηπουρική, Τυ­ποποιημένη Ερ­γασία, Περι­βαλλοντική Ανακύκλωση, Βοηθοί Γραφείων, Τυπογρα­φία – Λιθο­γραφία, Μεταξο­τυπία, Καντί­να, Μαγειρική – Ζαχαροπλα­στική, Αποθηκάριοι, Πλυντήριο – Στεγνωτήριο. Επί­σης παρέχο­νται: γυμναστική, ομάδες συζήτησης, μουσική, μαθήματα κο­μπιούτερ.

❻ Ένταξη στην απασχόληση: προώθηση στην ανοικτή αγορά νέων ηλικίας 20 ετών και άνω, με στήριξη από τον εκπαιδευτή για όσο χρόνο απαιτεί­ται (Υποστηριζόμενη Εργασία). Πρόσθετα προγράμματα που πλαι­σιώνουν του έργο του Κέντρου: λογοθε­ραπεία, φυσική αγωγή και άθληση, μου­σική, θέατρο, οδη­γισμός και προσκοπι­σμός.

Επικοινωνία

Θεοτόκου 2
131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314332, 2102685416

Fax: 2102314888

E-mail: theotokos@theotokos.gr

Ιστοσελίδα: www.theotokos.gr

Πρόγραμμα "Μήτις" 
Τηλ. 2102311078, 2102314332

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;