ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Το Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση με την επωνυμία "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1963, ως ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικό, για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών με νοητική υστέρη­ση και αναπτυ­ξιακές διαταραχές. Παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ειδική επαγγελ­ματική κα­τάρτιση, ένταξη στην απασχόληση.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❷ Υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης "Μήτις": απευθύνεται σε παι­διά προσχολικής ηλικίας 3 – 7 ετών με ελαφρές ανεπάρκειες σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, όπως αντίληψη του περιβάλλον­τος, γνωστική επεξεργασία και οργάνωση της σκέψης, κατανόηση και έκφραση λόγου, δεξιότητες καθημερινής ζωής, μυϊκός συντονι­σμός, ωριμότητα. Το πρόγραμμα μπο­ρεί να είναι full-time ή part-time. Οργανώνεται σεμιναριακή εκπαίδευση και συμβουλευτική των γονέων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε ένταξη σε εκπαιδευ­τικό πλαίσιο με συνοδό.

❸ Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: απευθύνεται σε παιδιά προσχο­λικής ηλικίας έως 12 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: επικοινω­νία, λόγο, κοινωνικοποίηση, αυτο-φροντίδα, κίνηση, γνωστικές λει­τουργίες, μουσικοθερα­πεία, δημιουργικότητα, γυμναστική.

❸ Ειδική προ-επαγγελματική κατάρτιση: απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12 – 18 ετών. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε: δραστηριότη­τες καθημερινής ζωής, προ-επαγγελματικές γνώσεις και συνήθειες, επαγγελματικός προσανατο­λισμός, δημιουργική απασχόληση ελεύ­θερου χρόνου.

❸ Ειδική επαγγελματική κατάρτιση: για νέους ηλικίας 17 – 25 ετών, που φοιτούν σε Εργαστή­ρια: Ξυλουργι­κή, Βοηθοί Συντήρησης Κτιρίων, Κεραμική, Υφαντική, Ραπτική, Κηπουρική, Τυ­ποποιημένη Ερ­γασία, Περι­βαλλοντική Ανακύκλωση, Βοηθοί Γραφείων, Τυπογρα­φία – Λιθο­γραφία, Μεταξο­τυπία, Καντί­να, Μαγειρική – Ζαχαροπλα­στική, Αποθηκάριοι, Πλυντήριο – Στεγνωτήριο. Επί­σης παρέχο­νται: γυμναστική, ομάδες συζήτησης, μουσική, μαθήματα κο­μπιούτερ.

❻ Ένταξη στην απασχόληση: προώθηση στην ανοικτή αγορά νέων ηλικίας 20 ετών και άνω, με στήριξη από τον εκπαιδευτή για όσο χρόνο απαιτεί­ται (Υποστηριζόμενη Εργασία). Πρόσθετα προγράμματα που πλαι­σιώνουν του έργο του Κέντρου: λογοθε­ραπεία, φυσική αγωγή και άθληση, μου­σική, θέατρο, οδη­γισμός και προσκοπι­σμός.

Επικοινωνία

Θεοτόκου 2
131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314332, 2102685416

Fax: 2102314888

E-mail: theotokos@theotokos.gr

Ιστοσελίδα: www.theotokos.gr

Πρόγραμμα "Μήτις" 
Τηλ. 2102311078, 2102314332

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.