Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ

Λογότυπο του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή - Αθήνα για παιδιά με ΔΑΔ ηλικίας 6 έως 12 ετών.Το Κέντρο Ημέρας Λόγος Νους, είναι μία Μονάδα για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές που ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία - Πρόνοια 2007-2013" υπό τη Διοίκηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) "Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκινητικά Προβλήματα". Η θεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου καλύπτονται με συγχρηματοδότηση, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καθώς επίσης και από τη συμμετοχή γονέων και χορηγιών. 

Φωτογραφία εισόδου του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή.Φωτογραφία εισόδου του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή.

Yπηρεσίες

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI)
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα
 • Θεραπευτική κολύμβηση και θεραπευτική ιππασία
 • Μουσικοθεραπεία και Χοροθεραπεία
 • Προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Προγράμματα ένταξης στην κοινότητα
 • Συμβουλευτική γονέων

Ειδικότερα το Κέντρο Ημέρας στοχεύει να καλύψει τα εξής πεδία:

Πρόληψη: Σύμφωνα με τον σύγχρονο προσανατολισμό της Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής, δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας στοχεύοντας στην πρόληψη. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 1) Ομιλίες – συζητήσεις πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και οικογενειών. 2) Συνεργασία με τα σχολικά πλαίσια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τόσο για ανταλλαγή απόψεων με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ψυχική υγεία, όσο και για αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, τα οποία έχουν απευθυνθεί στο Κέντρο Ημέρας. 3) Επαφές με φορείς της Κοινότητας με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών της περιοχής μας, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη δράσεων και τη δημιουργία νέων δομών, στον χώρο της ψυχικής υγείας. 4) Κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν, εκτός του προσωπικού, ωφελούμενοι και οι οικογένειες τους, φορείς της κοινότητας και φίλοι του Κέντρου Ημέρας.

Διάγνωση: Η ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται από τον Παιδοψυχίατρο και την υπόλοιπη πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα της δομής, ανάλογα με το αίτημα του περιστατικού.

Αξιολόγηση - Επαναξιολόγηση: Πραγματοποιείται από θεραπευτή της ανάλογης ειδικότητας, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ανάλογα με τις ανάγκες των θεραπευομένων, χρησιμοποιώντας είτε τυπική είτε άτυπη αξιολόγηση.

Θεραπεία - Αποκατάσταση: Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, αποφασίζεται η πορεία και η διαχείριση κάθε περιστατικού ξεχωριστά, από τη διεπιστημονική ομάδα και προτείνεται, αν κριθεί απαραίτητο, πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Φωτογραφία εισόδου του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή.

 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε συνεργασία με τους φορείς της, 
 • Λειτουργία της πολυκλαδικής (διεπιστημονικής) θεραπευτικής ομάδας, 
 • Εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση,
 • Εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας (continuity of care), 
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού (in-service training). 

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα παιδί είναι να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ομαδικά ή ατομικά, να μην έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα και να μην έχει μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις.

Αναλυτική παρουσίαση υπηρεσιών

Φωτογραφία εισόδου του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή.Το πρωινό πρόγραμμα είναι βασισμένο σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλα για τις ανάγκες των παιδιών με ΔΑΔ, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη και την ενίσχυση των προσαρμοστικών τους δεξιοτήτων, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, για τη προώθηση της αυτονομίας τους. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ξεκινά στις 09.00 και τελειώνει στις 14.00. Η μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο γίνεται με σχολικό λεωφορείο.

Το απογευματινό πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ηλικίας και περιλαμβάνει εξατομικευμένες θεραπείες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, θεραπείες συμπεριφοράς, ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπείας, συμβουλευτική γονέων .

  Το προσωπικό τόσο του πρωινού όσο και του απογευματινού προγράμματος λειτουργεί με συνέπεια και αφοσίωση. Σχεδιάζει και εφαρμόζει, ανάλογα την περίπτωση, διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις που αφορούν την θεραπεία και την εκπαίδευση των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

  Η διεπιστημονική απαρτίζεται από:
  • Παιδοψυχίατρο
  • Ψυχολόγο
  • Λογοπεδικό
  • Εργοθεραπευτή (με εξειδίκευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση)
  • Ειδικό παιδαγωγό
  • Μουσικοθεραπευτή
  • Χοροθεραπεύτρια
  • Γυμναστή ειδικής αγωγής

  Υπηρεσίες ψυχολόγου

  • Λήψη ιστορικού και αξιολόγηση
  • Τέστ προσωπικότητας, νοημοσύνης, μαθησιακών δυσκολιών, ΔΕΠΥ, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, εξελικτικών διαταραχών
  • Σχεδιασμός στοχοθεσίας για το ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Ομαδική συμβουλευτική
  • Ανάλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών

  ​Ειδική διαπαιδαγώγηση

  • Αυτισμός και διαταραχές αναπτυξης
  • Εκπαιδευση κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Εκπαιδευση στη κοινότητα
  • Ομαδικά προγράμματα αναπτυξης δεξιοτήτων
  • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσγραφία - δυσλεξία
  • Αποκατασταση αναγνωσης
  • Αποκατασταση ορθογραφίας

  ​Λογοθεραπεία

  • ​Αυτισμός και εξελικτικές διαταραχές
  • Eξελικτική γλωσσική διαταραχή
  • Φωνολογικές-φωνητικές διαταραχές
  • Aρθρωτικές διαταραχές
  • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία

  Εργοθεραπεία (Αισθητηριακή Ολοκήρωση / SI)

  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
  • Δεξιότητες καθημερινής ζωής
  • Προβλήματα λεπτής και αδρής κινητικότητας
  • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
  • Δυσκολίες οπτικο-κινητικού συντονισμού
  • ΔΕΠ-Υ
  • Δυσπραξία, δυσγραφία

  Ομάδες Γονέων

  Φωτογραφία εισόδου του Κέντρου ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ στην Καισαριανή.Παράλληλα, στο Κέντρο Ημέρας αναπτύσσονται Προγράμματα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Οικογενειών. Στα προγράμματα αυτά παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση των προβλημάτων και της συμπεριφοράς του ατόμου με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των παιδιών που παρακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας άλλα και το απογευματινό πρόγραμμα του Κέντρου.

  ​Υπηρεσίες εποπτείας

  • Παροχή εποπτείας σε σχολικό πλαίσιο-σχεδιασμός παρέμβασης
  • Παροχή εποπτείας σε περιστατικά ειδικών θεραπευτών
  • Σχεδιασμός στοχοθεσίας και εποπτεία στην εφαρμογή των στόχων 

  Επικοινωνία

  Δράκοντος 6, Καισαριανή 16121 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.: 2107292200 | E-mail: logosnoos@gmail.com
  Ωράριο λειτουργίας: 08:30-16:30
  Ιστοσελίδα: www.logosnous.com

  Λογότυπο Facebook.Επανένταξη Παιδιών Με Ψυχοκινητικά Προβλήματα

  Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
  Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.