Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Λογότυπο του Ηλίανθου.Ο "Ηλίανθος" είναι Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.). Λειτουργεί από το 2010 στο Περιστέρι Αττικής, ως μία δομή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου", και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.(1)

Τα θεραπευτικά προγράμματα του "Ηλίανθου" έχουν ως κεντρικό άξονα την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των εξυπηρετούμενων. Είναι σχεδιασμένα, ώστε να επιτρέπουν τη γενίκευση των δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με κύριο μέλημα τη βελτίωση της λειτουργικότητας στην καθημερινότητα των οικογενειών με μέλος άτομο με ΔΑΦ αλλά και των ίδιων των ατόμων με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σταθερή και τακτική επικοινωνία με κάθε άλλο σημαντικό πλαίσιο του ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία).

Νέα — Ανακοινώσεις

Νέο! Ομαδικά Προγράμματα

Ομάδα Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής για άτομα με ΔΑΦ (αυτισμό). Ο σκοπός της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής είναι η αρμονική σωματική ανάπτυξη, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των ατόμων με ΔΑΦ καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας για άτομα με ΔΑΦ (αυτισμό) το Σαββατοκύριακο με τον διακριτικό τίτλο «Ναυτίλος». Η ανατροφή ενός παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Κατανοώντας την ανάγκη των γονέων για προσωπικό χρόνο και χαλάρωση, στόχος του προγράμματος «Ναυτίλος» είναι η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών με Αυτισμό κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις εγκαταστάσεις του Εξειδικευμένου Κέντρου Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος» στο Περιστέρι Αττικής.
Ομάδα Ψυχοκινητικού Προγράμματος για άτομα με ΔΑΦ (αυτισμό). Το Ψυχοκινητικό Πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της Ψυχοκινητικής Αγωγής. Η Ψυχοκινητική Αγωγή είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος κινητικής αγωγής που προσεγγίζει σφαιρικά το άτομο με αυτισμό σε επίπεδο πνευματικό, ψυχικό και κινητικό.
Ομάδα Πολύωρου Θεραπευτικού Προγράμματος. Το Πολύωρο Θεραπευτικό Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού – εφήβου – νεαρού ενήλικα με ΔΑΦ και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τη Διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία με τους γονείς.
Ομάδα Κοινωνικής Λέσχης. Πρόκειται για ομαδικό πρόγραμμα διάρκειας δύο ωρών που έχει ως στόχο την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των ωφελούμενων. Η Κοινωνική Λέσχη μπορεί να παρέχει στα άτομα με ΔΑΦ ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα από το οποίο μπορούν να έρθουν σε βιωματική επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον, να ασκήσουν κεκτημένες κοινωνικές δεξιότητες και να αναπτύξουν νέες, και να γενικεύσουν δεξιότητες που έχουν κατακτήσει σε ατομική ή και ομαδική θεραπεία.
Ομάδα Μουσικοθεραπείας. Η Μουσικοθεραπεία είναι αναγνωρισμένο παραϊατρικό επάγγελμα στις δυτικές χώρες και θεωρείται πλέον μια ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων. Ο Μουσικοθεραπευτής, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένη μεθοδολογία και εργαλεία, αξιοποιεί τις ιδιότητες της μουσικής (συναισθηματικές, εκφραστικές, επικοινωνιακές, εκπαιδευτικές και εμψυχωτικές) με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ωφελούμενου μέσω της επαναφοράς, της διατήρησης και της προαγωγής της ψυχικής και πνευματικής υγείας του.
Ομάδα Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής - Συναισθηματικής Ανάπτυξης. Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (Ψ.Κ.Σ.Α.) συνδυάζει στοιχεία από τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική προσέγγιση, την Ψυχοδυναμική προσέγγιση αλλά και τις γνώσεις πάνω στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία με στόχο να βοηθήσει τα άτομα με ΔΑΦ και συναφείς διαταραχές να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν μια καλύτερη επίγνωση του συναισθηματικού τους κόσμου.

Υπηρεσίες — Προγράμματα

Μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών, παγκοσμίως αναγνωρισμένων, θεραπευτικών μεθόδων στην αποκατάσταση ατόμων με ΔΑΦ (TEACCH, ABA, PECS, Κοινωνικές Ιστορίες, Ψυχοκινητική Αγωγή, Αισθητηριακή ολοκλήρωση, Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, Intensive Interaction κ.ά.) τα θεραπευτικά προγράμματα, με βασικό στόχο την ενίσχυση υπαρχουσών δεξιοτήτων και την κατάκτηση νέων, περιλαμβάνουν:

 • Ψυχοπαιδαγωγικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα.
 • Κοινωνική Λέσχη (Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχαγωγία για άτομα με ΔΑΦ).
 • Λογοθεραπεία.
 • Εργοθεραπεία.
 • Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή (Γυμναστική).
 • Ψυχοκινητική Αγωγή.
 • Μουσικοθεραπεία.
 • Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής & Συναισθηματικής Ανάπτυξης.
 • Πολύωρο Θεραπευτικό Πρόγραμμα.
 • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία για άτομα με ΔΑΦ το Σαββατοκύριακο.
 • Εκπαίδευση σε θέματα αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ΑΥΛ.

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι ατομικά ή / και ομαδικά και πραγματοποιούνται είτε στο χώρο του "Ηλίανθου" είτε στην κοινότητα.

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα θεραπευτικά προγράμματα και δράσεις του "Ηλίανθου".

Πολύωρο Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Το Πολύωρο Θεραπευτικό Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού – εφήβου – νεαρού ενήλικα και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τη Διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία με τους γονείς. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές θεραπείες  που στοχεύουν στην καλλιέργεια των  γνωστικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας, του λόγου και της επικοινωνίας, στην κοινωνικοποίηση, στην αυτοαπασχόληση  και στις δεξιότητες καθημερινής  ζωής.  Παράλληλα, εντάσσονται και εξωτερικά προγράμματα με στόχο την κυκλοφοριακή αγωγή, τη γνωριμία με την κοινότητα, τη βελτίωση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου συγκέντρωσης και αύξησης της ανοχής στα αισθητηριακά ερεθίσματα. Το πρόγραμμα τελείται από θεραπευτές διαφορετικών ειδικοτήτων, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση αντίστοιχων εποπτών, και λαμβάνει χώρα πρωινές ή απογευματινές ώρες. 

Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης ειδικά για άτομα με ΔΑΦ

Τα άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας έχουν λειτουργικό λόγο και αρκετά καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν πληροφορίες για τον εαυτό και την καθημερινότητα τους. Οι προσωπικές τους μαρτυρίες αναδεικνύουν την συναισθηματική δυσφορία, που βιώνουν στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τις κοινωνικές περιστάσεις και να ενταχθούν σ’ αυτές. Επιπρόσθετα, λόγω των δυσκολιών τους μπορεί κάποια άτομα με ΔΑΦ να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν προβληματικές συμπεριφορές, οι οποίες συμβάλλουν στην περαιτέρω απομόνωση τους. Η δυσκολία τους  να επεξεργαστούν τις  κοινωνικές περιστάσεις, η απογοήτευση τους από τις αποτυχημένες προσπάθειες προσέγγισης των άλλων, αλλά και η επίγνωση της διαφορετικότητας τους μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχική τους υγεία.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατάθλιψη σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι στον γενικό πληθυσμό.(2) Οι λόγοι που μπορεί αυτό να συμβαίνει συνεχίζουν να είναι υπό διερεύνηση. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι εμφανές πως οι αρνητικές εμπειρίες των ατόμων αυτών στην αλληλεπίδραση τους με το κοινωνικό γίγνεσθαι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην εμφάνιση των παραπάνω διαταραχών.

 

Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (Ψ.Κ.Σ.Α.) συνδυάζει στοιχεία από τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική προσέγγιση, την Ψυχοδυναμική προσέγγιση αλλά και τις γνώσεις πάνω στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία με στόχο να βοηθήσει τα άτομα με ΔΑΦ και συναφείς διαταραχές να αναπτύξουν τις  κοινωνικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν μια καλύτερη επίγνωση του συναισθηματικού τους κόσμου. Συνεπώς, η ΨΚΣΑ λειτουργεί σε δυο επίπεδα. Το πρώτο είναι το ψυχο-εκπαιδευτικό επίπεδο και αφορά στην ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής αντίληψης των ατόμων και στην διεύρυνση των επικοινωνιακών και γνωστικών τους δεξιοτήτων, ώστε η ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο να είναι πιο ομαλή. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της συναισθηματικής υγείας και στοχεύει στην πρόληψη ή και αντιμετώπιση των διαταραχών που αναφέρθηκαν παραπάνω και στην ανάπτυξη μιας υγιούς εικόνας εαυτού.

«Ναυτίλος»: Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία για άτομα με ΔΑΦ το Σαββατοκύριακο

Η ανατροφή ενός παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Κατανοώντας την ανάγκη των γονέων για προσωπικό χρόνο και χαλάρωση, στόχος του προγράμματος "Ναυτίλος" είναι η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών με ΔΑΦ το Σαββατοκύριακο. Ο "Ναυτίλος" είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ να αποκτήσουν ελεύθερο χρόνο και να τον αξιοποιήσουν κατά το δοκούν με στόχο την αποσυμπίεση τους,  γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους απασχολούνται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον χαράς και κινήτρων από εξειδικευμένο προσωπικό. Βασικός στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και διαπροσωπικών σχέσεων για τα άτομα με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του "Ναυτίλου" τα άτομα με ΔΑΦ έχουν την ευκαιρία:

 • να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους
 • να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από την ενίσχυση της επικοινωνίας τους και της αλληλεπίδρασης τους τόσο με τους θεραπευτές όσο και με τα άλλα μέλη της ομάδας 
 • να γενικεύσουν κατακτημένες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής ζωής
 • να έρθουν σε επαφή με την κοινότητα μέσα από εξωτερικά προγράμματα

Το πρόγραμμα υλοποιείται Σάββατα και Κυριακές από τις 10:00 ως τις 20:00. Ο χρόνος παραμονής  και η συχνότητα συμμετοχής αποφασίζονται μετά από συνεννόηση με την οικογένεια. Η ένταξη του ατόμου με ΔΑΦ στο πρόγραμμα γίνεται σταδιακά και μετά από αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των αναγκών του από τους θεραπευτές του Ηλίανθου. Η θεραπευτική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Στοχεύοντας στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (ΑΥΛ)

Πρόκειται για ένα νέο εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που έχει στόχο την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με ΑΥΛ σε θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης. Απώτερος σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες και τις ευθύνες μιας ολόκληρης ημέρας σε ένα στεγαστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν αργότερα με επιτυχία σε δομές αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης ή ακόμα και να κατακτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν την ανεξάρτητη διαβίωση τους.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα λαμβάνει  χώρα το Σαββατοκύριακο. Μία ομάδα ατόμων με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας μαθαίνει να συμβιώνει και να διαχειρίζεται θέματα καθημερινότητας υπό την στενή καθοδήγηση έμπειρων θεραπευτών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δεξιότητες καθημερινής ζωής, εξωτερικά προγράμματα, καθώς και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών διαχείρισης συμπεριφοράς. Έτσι, οι  συμμετέχοντες  αποκτούν  την ικανότητα να συμβιώνουν στα πλαίσια μιας ομάδας με μεγαλύτερη αυτονομία.

Πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος:

 • Αναγάγει τις κεκτημένες γνώσεις του ατόμου σε αυτοδιαχειριζόμενες δεξιότητες
 • Ενισχύει την αυτονομία και την αυτοδιαχείριση
 • Διευκολύνει τη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη
 • Μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης προκλητικής συμπεριφοράς

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Διάγνωση
 • Παροχή Εποπτείας σε ειδικούς οι οποίοι κάνουν παράλληλη στήριξη σε άτομα με ΔΑΦ. που είναι ενταγμένα στην προσχολική ή στην πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση.
 • Παιδοψυχιατρική / ψυχιατρική παρακολούθηση
 • Παροχή Εποπτείας στην Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία κοινωνικής & συναισθηματικής ανάπτυξης

Υπηρεσίες για γονείς

Με κύριο μέλημα την ενδυνάμωση και διαρκή υποστήριξη των γονέων, και σε συχνότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής. Συγχρόνως, πραγματοποιούνται και ομαδικές συναντήσεις γονέων με έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους με τρόπο που να ενισχύει την πρόοδο του παιδιού τους.

Διεπιστημονική Ομάδα

Η Διεπιστημονική Ομάδα στελεχώνεται από παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, γυμναστές προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, μουσικοθεραπευτή και διοικητικούς υπαλλήλους.

Όλοι οι θεραπευτές του Ηλίανθου πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Ο Ηλίανθος λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι Αττικής
(Στάση Μετρό «Άγιος Αντώνιος»)
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΟΝΟΗΣΕ του NOESI.gr.Μάθετε περισσότερα για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/kpechios
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΟΝΟΗΣΕ του NOESI.gr.Μάθετε περισσότερα για το Κέντρο "ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/stinavlitoukosmou

(1) Το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου (Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1996, με έδρα τη Χίο, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Σήμερα, λειτουργεί εκτός από τον "Ηλίανθο" το Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών στη Δυτική Αττική, με την επωνυμία "Στην Αυλή του Κόσμου", και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στη Χίο.

(2) Βιβλιογραφικές παραπομπές σε μελέτες που έχουν δείξει ότι τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατάθλιψη σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι στον γενικό πληθυσμό

— Croen, L. A., Zerbo, O., Qian, Y., Massolo, M. L., Rich, S., Sidney, S., & Kripke, C. (2015). The health status of adults on the autism spectrum. Autism : The International Journal of Research and Practice, 19(7), 814-823. doi:10.1177/136236131557751
— Dickerson Mayes, S., Calhoun, S. L., Baweja, R., & Mahr, F. (2015). Suicide ideation and attempts in children with psychiatric disorders and typical development. Crisis, 36(1), 55-60. doi:10.1027/0227-5910/a000284 [doi]
— Ghaziuddin M, Greden J. (1998). Depression in children with autism/pervasive developmental disorders: a case-control family history study. J Autism Dev Disord, 28, 111–115. 
Lainhart, J. E. (1999). Psychiatric problems in individuals with autism, their parents and siblings. International Review of Psychiatry, 11, 278–298.
— Bauminger N., Shulman C., Agam G. (2004). The link between perceptions of self and of social relations in high-functioning children. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16(2), 193-214.
Lainhart, J. E. (1999). Psychiatric problems in individuals with autism, their parents and siblings. International Review of Psychiatry, 11, 278–298.
— Hare, D. J., Jones, J. P. R., & Paine, C. (2000). Approaching reality: The use of personal construct assessment in working with people with Asperger syndrome. Autism, 3(2), 165-176.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.