Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΑΝΙΜΑ

Εικόνα NOESI.gr

Η Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης με την επωνυ­μία "Άνι­μα" ιδρύθηκε το 2005, ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός ορ­γανισμός (ΜΚΟ). Προσφέρει υπηρε­σίες πλη­ροφόρησης, διάγνωσης, στήρι­ξης, θε­ραπείας και εκπαίδευσης. 

Υπηρεσίες – Δράσεις 

❶ ❸ Κέντρο Στήριξης και Πληροφόρησης "Anima Linea": Λειτουργεί από το 2010, στον Κορυδαλ­λό με την υποστήριξη και τη συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Κορυδαλ­λού. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης των συνθηκών ζωής ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, ενημέρωση για τα δικαιώματα, κατ' οίκον νοσηλευτική φροντίδα, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, άμεση παρέμβαση σε κρίση, ενίσχυση κοινωνικών επαφών και επανασύνδεση με την οικογένεια, σύν­δεση ατόμου με άλλους φορείς και υπηρεσίες. Μέσα από τη Γραμμή Επικοινωνίας 8017007989, κάθε εν­διαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφόρησης για ό,τι τον απασχολεί.

❺ Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ): Λειτουργεί από το 2006, στον Κορυδαλ­λό. Φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες πρώην εγκλείστους στο "Δρομοκαΐτειο".

❻ Ομάδα προβληματισμού και αυτο-εκπαίδευσης: Ομάδα αυτοβοήθειας από τους εργαζόμε­νους της "Άνιμα" και άλλους σπουδαστές και επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

❻ Εκπαίδευση – Πρακτική Άσκηση: Εξειδικευμένα προγράμματα on-the-job (επί-τω-έργω εκ­παίδευση) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για τους επαγγελματίες και εν γένει το προσωπικό σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης εθελο­ντών και πλαισίου Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών / φοιτητών.

❻ Εθελοντισμός: Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας σε εσωτερικές και εξωτερικές δραστη­ριότητες των ενοίκων. Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Αποστολή και υποδοχή Ελλήνων και ξένων εθελοντών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EVS. Αφορά νέους ηλικίας 18 – 30 ετών που θέλουν να απασχοληθούν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε μία ξένη χώρα. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τον εθελοντή.

❻ Αγωγή κοινότητας: Οργάνωση ομιλιών και παρουσιάσεων σε δήμους της Αττικής και εκ­στρατείες ενημέρωσης με έντυπο υλικό. Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Εργοθερα­πευτή, Νοσηλευτή. Συ­νεργάζεται με Ψυχίατρο, Παθολόγο, Λογοπεδικό. 

Επικοινωνία 

ΕΔΡΑ

"ΑΝΙΜΑ" Καυκάσου 84, 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τηλ.: 2104955025 Fax: 2104955057
E-mail: info@animahome.gr
Ιστοσελίδα: www.animahome.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Μ.Ψ.Α.)

Μιαούλη 24 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τηλ./Fax: 2104964481
E-mail: anima_amke@yahoo.gr

"ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ"

E-mail: volunteer@animahome.gr

"ANIMA LINEA"

Τηλ. 8017007989 

Αρχείο 

Δίπτυχο πολυσέλιδο μεγέθους Α4- διχρωμίας καφέ – λευ­κού. Συνοδευτικά έντυπα: α) Σελίδες (x4) μεγέθους Α4, β) Ποιος είπε ότι η ψυχική υγεία είναι παραμύθι; * Πηγή: Οδηγος υπηρεσιών  από το NOESI.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;