Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΠΕΨΑΕΕ ► Συνέδριο για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Λογότυπο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.).Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.) αποτελεί Επιστημονικό Σωματείο με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγ­γελματική επα­νένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Συνέδριο για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση
Το 2016 η ΠΕΨΑΕΕ συμπληρώνει 20 χρόνια από την υπογραφή του καταστατικού και την ίδρυσή της. Mετρώντας δύο δεκαετίες πορείας στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και τιμώντας συνοδοιπόρους και συνταξιδιώτες, διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: "ΠΕΨΑΕΕ - 20 Χρόνια Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη: Διαδρομές και Προοπτικές". Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 25 - 26 Νοεμβρίου 2016 στο Περιστέρι. Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση.

 Συνέδριο για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση ης Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.) στις 25 - 26 Νοεμβρίου 2016.

Υπηρεσίες

 • Κέντρο Ημέρας: Ιδρύθηκε το 2008. Απευθύνεται σε ενηλίκους, κατά κύριο λόγο άτομα με ψυχωσικές διαταρα­χές (με έμφαση στις ηλικίες 18 – 45 ετών), που μένουν με την οικογένειά τους ή σε στεγαστι­κές δομές στην κοινότητα. Στόχοι: ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυ­το-εκτίμησης, υπο­βοήθηση της θεραπευτικής αγωγής, υποστήριξη της επιστροφής στην ερ­γασία και στην άσκηση κοινωνικών ρόλων. Λειτουργεί καθημερινά 09:00 – 21:00. Στελε­χώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευ­τή, Νοσηλευτή, Επι­σκέπτη Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
   
 • Απογευματινή Λέσχη: Προσφέρει έναν εναλλακτικό χώρο κοινωνικής συνεύρεσης και δη­μιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότη­τας ζωής των μελών της. Εξυπηρετεί άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στόχος είναι η αυτονομία των μελών και η ενεργή συμμετοχή τους στις αποφάσεις για τον χρόνο τους. Λει­τουργεί καθημερινά 17:00 – 21:00. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
  • Μικρό καφενείο, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ομαδικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές, πολιτιστικές), εκδηλώσεις, επισκέψεις και εκδρομές. Ενδεικτικά μερικά προγράμματα: καλλιτεχνικό εργαστήρι, ομάδα άθλησης, ομάδα φωτογρα­φίας, δημιουργική γραφή, λέσχη ανάγνωσης, παραδοσιακοί χοροί.
    
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και προώθηση στην απασχόληση: Απευθύνεται στα μέλη του Κέντρου Ημέρας και σε άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και φορείς και υπηρεσίες τις κοινότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ουσιαστική και μεθοδική επαγγελματική επανένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα βα­σίζεται στις αρχές της Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Επικοινωνία 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης
104 39 ΑΘΗΝΑ

E-mail: kentroimeras@pepsaee.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τηλ.: 2108257112-5
Fax: 2108257113
E-mail: pepsaee@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.pepsaee.gr

Αρχείο
Δίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος λευκού. * Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr - "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016).

Συνημμένα αρχεία: 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;