Εφαρμογή της πολλαπλής νοημοσύνης στη σχολική τάξη

Εικόνα NOESI.gr
Εφαρμογή της πολλαπλής νοημοσύνης στην σχολική τάξη από το NOESI.gr.

Γλωσσική νοημοσύνη: Διαβάζει, γράφει, μιλάει και ακούει. 

Λογικομαθηματική νοημοσύνη: Υπολογίζει, έχει κρίση, έχει λογική, πειραματίζεται. 

Κιναισθητική νοημοσύνη: Χτίζει, παίζει ρόλους, κινείται, χορεύει. 

Νατουραλιστική νοημοσύνη: Βιώνει αγαπάει τη φύση, φροντίζει τα ζώα, εξερευνά.

Χωροταξική νοημοσύνη: Βλέπει, σχεδιάζει, οπτικοποιεί, ζωγραφίζει, προσανατολίζεται. 

Μουσική νοημοσύνη: Τραγουδάει, παίζει μουσική, συνθέτει μουσική, ακούει μουσική.

Διαπροσωπική νοημοσύνη: Μοιράζεται, διδάσκει, συνεργάζεται, επικοινωνεί. 

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη: Κάνει ανασκόπηση, έχει αυτογνωσία, φιλοσοφεί.

Να αναφέρεται η πηγή: NOESI.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.