Εγκαίνια Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στη Νέα Μάκρη Αττικής

Από το Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" με μεγάλη δωρεά του ΙΣΝ και τη συνδρομή της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου
Πέμ, 08/03/2018 - 11:00

Με ιδιαίτερη χαρά, η Διοίκηση του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος", θα εγκαινιάσει νέα πτέρυγα την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στις 11.00 π.μ., η οποία θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, που παρέχονται σε παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία.

Το Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος" — σε χώρους ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου στη Νέα Μάκρη (20 στρέμματα με 6.000 τ.μ. κτιριακές εγκαταστάσεις )που έχουν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα — υλοποιεί αδιάλειπτα επί 65 χρόνια, ειδικώς φιλανθρωπικό έργο για παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία, που αφορά τη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες, απαραίτητες για την ένταξή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Εγκαίνια Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στη Νέα Μάκρη Αττικής από το Ίδρυμα για το Παιδί - Η Παμμακάριστος στις 8/3/2018.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει στο παρελθόν το ειδικώς φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος", με δωρεές κρίσιμες για την επιβίωσή του και την ορθή εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το έτος 2017, ανέλαβε την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος", ώστε να συνεχίσουν αδιάλειπτα οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει.

Από το Σεπτέμβριο 2017, το Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος", στο πλαίσιο των – ως άνω – υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας προς παιδιά με αυτισμό και νοητική αναπηρία, υλοποιεί και την Πράξη «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί "Η Παμμακάριστος", (MIS 5002641) του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων-Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα 75 ωφελούμενων παιδιών με νοητική αναπηρία, για διάστημα τριών ετών.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», προσκαλεί όλους, ως – εν δυνάμει – εμπλεκόμενους με τα δικαιώματα των ΑμεΑ στη χώρα μας, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στις 11.00 π.μ., να γνωρίσουν καλύτερα και να υποστηρίξουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό έργο για παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία.

Συνημμένα αρχεία: 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.