Όλοι οι επιστημονικοί Οδηγοί του noesi.gr στα χέρια των συνεργατικών ομάδων!

Εικόνα NOESI.gr

Αγαπητοί επαγγελματίες, αγαπητοί γονείς, ενόψει των διακοπών για τη νέα χρονιά, κάναμε ένα μεγάλο βήμα για την ενημέρωση, βελτίωση και επέκταση των Οδηγών του noesi.gr για τις διαταραχές και τα σύνδρομα, τις μεθόδους παρέμβασης, τους δικαιούχους παροχών, τις διαθέσιμες δομές για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία. Ήδη οι επαγγελματίες - μέλη επεξεργάζονται όλο το Αρχείο των συνεργατικών ομάδων με στόχο τη διαρκή παραγωγή νέου υλικού και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος!

Αναπτύσσουμε με πρότυπο τρόπο — επιστημονικά και τεκμηριωμένα — το αρχείο των Οδηγών, με παρουσιάσεις που ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές τάσεις, τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα αλλά και ειδήσεις από την επικαιρότητα. Μόλις καθεμία παρουσίαση λαμβάνει την έγκριση — διεπιστημονικά από τα μέλη των συνεργατικών ομάδων — ότι πληροί τα κριτήρια για την παρουσίαση, ένα άρθρο συνοπτικό και απλοποιημένο (εάν χρειάζεται) αναρτάται για το ευρύ κοινό στον αντίστοιχο Οδηγό, δηλαδή:

 Δείτε εδώ το αρχείο των συνεργατικών ομάδων.

Σημείωση: Από το αρχείο των συνεργατικών ομάδων, για το κοινό είναι διαθέσιμα μόνο κάποια μεμονωμένα αρχεία, που αφορούν νόμους, οδηγούς ευαισθητοποίησης κ.ά.).

 Μάθετε περισσότερα για τις συνεργατικές ομάδες.

Αν θέλετε να συμμετέχετε ως επαγγελματίας για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να δικτυωθείτε επαγγελματικά με στόχο την αναζήτηση νέας εργασίας ή για να συμβάλλετε στην ανάπτυξη του αρχείου των συνεργατικών ομάδων:


Λοιποί ενδιαφερόμενοι, εάν θέλετε, μπορείτε να συνδράμετε το έργο των συνεργατικών ομάδων. Δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.noesi.gr/ananoesi.
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.