Οδηγός διαταραχών

Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από 70 διαταραχές. Έχει πιστοποιηθεί από το Health on the Net Foundation. Περιέχει βασικές πληροφορίες και, ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του, δεν αντικαθιστά γνωμάτευση, διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, ιατρική συμβουλή, που θα λάβετε από αρμόδιους επαγγελματίες. Δείτε τον Οδηγό στη σελ.: www.noesi.gr/book/syndrome

Ορισμοί όρων

Εικόνα agkou

Εδώ θα βρείτε σύντομες περιγραφές των όρων, που χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες, και παρατίθενται στα κείμενα του βιβλίου αυτού.

DSM (Diagnostic Statistical Manual)

Eγχειρίδιο με διαγνωστικά κριτήρια για όλες τις γνωστές ασθένειες και διαταραχές.

Αμφιγονία

Τρόπος αναπαραγωγής που απαιτεί τη συνεργασία περισσοτέρων του ενός ατόμων ή κυττάρων για τη δημιουργία νέου ατόμου και προϋποθέτει τη διαφοροποίηση φύλων ή ειδικών οργάνων και κυττάρων.

Δυσπλασία

Κατάσταση κατά την οποία ένα μέρος του ανθρώπινου σώματος (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οργάνων) είναι παραμορφωμένο βάσει της κατά φύση ανάπτυξης.

Υποπλασία

Κατάσταση κατά την οποία ένα μέρος του ανθρώπινου σώματος (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οργάνων) δεν είναι άρτια ολοκληρωμένο βάσει της κατά φύση ανάπτυξης.

Επίκτητο χαρακτηριστικό ή επίκτητη διαταραχή

Χαρακτηριστικό ή διαταραχή που δεν κληρονομείται αλλά δημιουργείται ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών (φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών) παραγόντων.

Επιπολασμός

Η συχνότητα εμφάνισης ενός φαινομένου (π.χ. διαταραχής) στο γενικό πληθυσμό. Περιγράφεται με ένα νούμερο (συνήθως ακέραιο αριθμό), που αναφέρεται σε γεννήσεις ατόμων, ή άλλο κατά δήλωση του συγγραφέα, που φέρουν το φαινόμενο σε αναλογία με τις γενήσσεις των ατόμων που δεν φέρουν το φαινόμενο.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ο επιπολασμός μίας διαταραχής αναφέρεται ως 1:456. Πρόκειται για αναλογία (διαβάζεται 1 ανά 456 ή 1 στις 456) που δείχνει ότι η διαταραχή εμφανίζεται (επιπολάζεται) κάθε μία ανά τετρακόσιες πενήντα έξι γεννήσεις στο γενικό πληθυσμό. Επομένως, σε κάθε 456 άτομα που γεννιούνται ένα θα φέρει τη διαταραχή.

Κατά φύση - παρά φύση

Το πρώτο (κατά φύση) είναι συνώνυμο του φυσιολογικού και το δεύτερο (παρά φύση) του μη φυσιολογικού.

Κινητικότητα (αδρή και λεπτή)

Η κινητική δεξιότητα για τις ανάγκες της αξιολόγησης (από εργοθεραπευτικής άποψης) χωρίζεται σε αδρή και λεπτή. Με τον όρο «αδρή» εννοούμε την κίνηση του σώματος και κυρίως των κάτω άκρων και με τον όρο «λεπτή» εννοούμε την κίνηση των άνω άκρων του σώματος και κυρίως των δακτύλων.

 • Αδρή: Η κινητικότητα που αφορά το σύνολο του σώματος και υποστηρίζεται από πολύ ευρεία διάχυση του μυϊκού τόνου. Στα μικρά παιδιά εμφανίζεται από μηνών ακόμη, προκειμένου να στηριχτούν, να μετακινηθούν, να μεταφέρουν αντικείμενα. Επιγραμματικά αδρή κινητικότητα είναι: η ισορροπία (π.χ. να περπατάμε στις μύτες - φτέρνες, να ισορροπούμε στο ένα πόδι, σε δοκό ισορροπίας), ο κινητικός συντονισμός (π.χ. πηδηματάκια επί τόπου), η επιδεξιότητα άνω - κάτω άκρων, η ικανότητα να πετάμε –πιάνουμε τη μπάλα.

 • ΛεπτήΜε τον όρο λεπτή κινητικότητα περιγράφεται ο συντονισμός των μικρών μυϊκών ομάδων στα χέρια και τα δάκτυλα. Επιγραμματικά λεπτή κινητικότητα είναι: οι γραφοκινητικές δεξιότητες (π.χ. λαβή και έλεγχος μολυβιού, αντιγραφή σχημάτων, δημιουργία σχημάτων ή γραμμάτων), οι λεπτοί χειρισμοί χεριών - δακτύλων (π.χ. βελτίωση στη δύναμη, σταθερότητα και θέση), η χρήση ψαλιδιού (π.χ. δεν κόβει σωστά), ο οπτικοκινητικός συντονισμός- οπτική αντίληψη.

Κλινική εικόνα

Κλικνική εικόνα ή κλινικά ονομάζονται τα συμπτώματα που είναι ορατά από ειδικούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Συχνά για τη διαπίστωσή τους απαιτείται μία σειρά ιατρικών εξετάσεων, παρότι μερικά μπορεί να είναι "ορατά" και με το γυμνό μάτι του ειδικού.

Συγγενής διαταραχή ή οικογενές σύνδρομο

Αφορά μία συνθήκη (πάθηση, διαταραχή, σύνδρομο, κατάσταση) που είναι παρούσα κατά τη γέννηση του ατόμου.

Σύνδρομο ή συνδρομή

Ο όρος "σύνδρομο" αναφέρεται στην ιατρική, ως το σύνολο των συμπτωμάτων και των κλινικών ευρημάτων, που συνδέονται με μία κλινική οντότητα (δηλ. μία δεδομένη ασθένεια ή πάθηση).

Φαινότυπος

Το σύνολο των εμφανών εξωτερικών χαρακτηριστικών τού ατόμου που καθορίζονται από τα γονίδια, σε αντίθεση με το γονότυπο που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τα γονίδια αλλά δεν εκδηλώνονται εμφανώς στο άτομο.

Φυλοσχετιζόμενη διαταραχή

Διαταραχή που σχετίζεται με το φύλο του γονέα που τη μεταφέρει και του παιδιού που την εμφανίζει. Για παράδειγμα, το σύνδομο Fragile X μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά από μητέρα προς υιό.

Χρωμοσώματα

Κάθε κύτταρο στο σώμα μας υπό φυσιολογικές συνθήκες κουβαλά 46 χρωμοσώματα, σε ζευγάρια αριθμημένα από το 1 έως το 23, το έκαστο του ζευγαριού είναι κληρονομητέο από τη μητέρα και τον πατέρα κάθε ατόμου. Τα χρωμοσώματα περιέχουν γονίδα, δηλ. τον ένα και μοναδικό παράγοντα κληρονομικότητας που καθορίζει το γενετικό κώδικα. 

Συμπεριφορά χρωμοσωμάτων: Αποτύπωση, διαγραφή, δισωμία, εκτόπιση. 

ΑποτύπωσηΗ διαδικασία με την οποία κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά των γονέων στα χρωμοσώματα του παιδιού.

ΔιαγραφήΈνα μικρό κομμάτι (γενετικού) υλικού που λείπει από ένα χρωμόσωμα.

ΔισωμίαΚαι τα δύο χρωμοσώματα ενός ζευγαριού κληρονομούνται από έναν γονεά, παρά φύση. 

ΕκτόπισηΑνταλλαγή υλικού αναμεταξύ πολλών ή εντός των ίδιων των χρωμοσωμάτων.

like0

- See more at: http://www.noesi.gr/book/syndrome/terms#sthash.aRwLW0Cd.dpuf

Εδώ θα βρείτε σύντομες περιγραφές των όρων, που χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες, και παρατίθενται στα κείμενα του βιβλίου αυτού.

DSM (Diagnostic Statistical Manual)

Eγχειρίδιο με διαγνωστικά κριτήρια για όλες τις γνωστές ασθένειες και διαταραχές.

Αμφιγονία

Τρόπος αναπαραγωγής που απαιτεί τη συνεργασία περισσοτέρων του ενός ατόμων ή κυττάρων για τη δημιουργία νέου ατόμου και προϋποθέτει τη διαφοροποίηση φύλων ή ειδικών οργάνων και κυττάρων.

Δυσπλασία

Κατάσταση κατά την οποία ένα μέρος του ανθρώπινου σώματος (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οργάνων) είναι παραμορφωμένο βάσει της κατά φύση ανάπτυξης.

Υποπλασία

Κατάσταση κατά την οποία ένα μέρος του ανθρώπινου σώματος (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οργάνων) δεν είναι άρτια ολοκληρωμένο βάσει της κατά φύση ανάπτυξης.

Επίκτητο χαρακτηριστικό ή επίκτητη διαταραχή

Χαρακτηριστικό ή διαταραχή που δεν κληρονομείται αλλά δημιουργείται ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών (φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών) παραγόντων.

Επιπολασμός

Η συχνότητα εμφάνισης ενός φαινομένου (π.χ. διαταραχής) στο γενικό πληθυσμό. Περιγράφεται με ένα νούμερο (συνήθως ακέραιο αριθμό), που αναφέρεται σε γεννήσεις ατόμων, ή άλλο κατά δήλωση του συγγραφέα, που φέρουν το φαινόμενο σε αναλογία με τις γενήσσεις των ατόμων που δεν φέρουν το φαινόμενο.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ο επιπολασμός μίας διαταραχής αναφέρεται ως 1:456. Πρόκειται για αναλογία (διαβάζεται 1 ανά 456 ή 1 στις 456) που δείχνει ότι η διαταραχή εμφανίζεται (επιπολάζεται) κάθε μία ανά τετρακόσιες πενήντα έξι γεννήσεις στο γενικό πληθυσμό. Επομένως, σε κάθε 456 άτομα που γεννιούνται ένα θα φέρει τη διαταραχή.

Κατά φύση - παρά φύση

Το πρώτο (κατά φύση) είναι συνώνυμο του φυσιολογικού και το δεύτερο (παρά φύση) του μη φυσιολογικού.

Κινητικότητα (αδρή και λεπτή)

Η κινητική δεξιότητα για τις ανάγκες της αξιολόγησης (από εργοθεραπευτικής άποψης) χωρίζεται σε: 

 • Αδρή: Η κινητικότητα που αφορά το σύνολο του σώματος και υποστηρίζεται από πολύ ευρεία διάχυση του μυϊκού τόνου. 

 • Λεπτή: Η κινητικότητα που αφορά το σύνολο του σώματος και υποστηρίζεται από πολύ ευρεία διάχυση του μυϊκού τόνου.

Κλινική εικόνα

Κλικνική εικόνα ή κλινικά ονομάζονται τα συμπτώματα που είναι ορατά από ειδικούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Συχνά για τη διαπίστωσή τους απαιτείται μία σειρά ιατρικών εξετάσεων, παρότι μερικά μπορεί να είναι "ορατά" και με το γυμνό μάτι του ειδικού.

Συγγενής διαταραχή ή οικογενές σύνδρομο

Αφορά μία συνθήκη (πάθηση, διαταραχή, σύνδρομο, κατάσταση) που είναι παρούσα κατά τη γέννηση του ατόμου.

Σύνδρομο ή συνδρομή

Ο όρος "σύνδρομο" αναφέρεται στην ιατρική, ως το σύνολο των συμπτωμάτων και των κλινικών ευρημάτων, που συνδέονται με μία κλινική οντότητα (δηλ. μία δεδομένη ασθένεια ή πάθηση).

Φαινότυπος

Το σύνολο των εμφανών εξωτερικών χαρακτηριστικών τού ατόμου που καθορίζονται από τα γονίδια, σε αντίθεση με το γονότυπο που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τα γονίδια αλλά δεν εκδηλώνονται εμφανώς στο άτομο.

Φυλοσχετιζόμενη διαταραχή

Διαταραχή που σχετίζεται με το φύλο του γονέα που τη μεταφέρει και του παιδιού που την εμφανίζει. Για παράδειγμα, το σύνδομο Fragile X μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά από μητέρα προς υιό.

Χρωμοσώματα

Κάθε κύτταρο στο σώμα μας υπό φυσιολογικές συνθήκες κουβαλά 46 χρωμοσώματα, σε ζευγάρια αριθμημένα από το 1 έως το 23, το έκαστο του ζευγαριού είναι κληρονομητέο από τη μητέρα και τον πατέρα κάθε ατόμου. Τα χρωμοσώματα περιέχουν γονίδα, δηλ. τον ένα και μοναδικό παράγοντα κληρονομικότητας που καθορίζει το γενετικό κώδικα. 

Συμπεριφορά χρωμοσωμάτων: Αποτύπωση, διαγραφή, δισωμία, εκτόπιση. 

ΑποτύπωσηΗ διαδικασία με την οποία κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά των γονέων στα χρωμοσώματα του παιδιού.

ΔιαγραφήΈνα μικρό κομμάτι (γενετικού) υλικού που λείπει από ένα χρωμόσωμα.

ΔισωμίαΚαι τα δύο χρωμοσώματα ενός ζευγαριού κληρονομούνται από έναν γονεά, παρά φύση. 

ΕκτόπισηΑνταλλαγή υλικού αναμεταξύ πολλών ή εντός των ίδιων των χρωμοσωμάτων.

like0
Παραπομπές στον Οδηγό.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο μας και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών μας τακτικά. Αυτό αποτελεί μία βασική παράμετρο της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς την άδειά μας, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του NOESI.gr.
Νέο! Επισκεφτείτε τη σελίδα noesi.gr/topics. Εκεί θα βρείτε υλικό ανά θέμα, από τα "βιολόγια", τους "Οδηγούς" και τις νέες συζητήσεις στο site, ή διαλέξετε άμεσα από τα παρακάτω:

Tip! Πώς μου είναι χρήσιμο το δίκτυο "SPECIALS";

To NOESI.gr αναπτύσσει το δίκτυο "SPECIALS" με επίκεντρο τους ιδιώτες επαγγελματίες στην εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια. Το δίκτυο είναι πανελλαδικό, για όλες τις ειδικότητες. Αναπτύσσεται μέσω της σελίδας noesi.gr/specials, όπου αναρτώνται επαγγελματικά προφίλ και βιογραφικά των μελών του δικτύου. Μπορείτε να αναζητήσετε μόνοι σας τον επαγγελματία ή να μας στείλετε ένα μήνυμα για να σας βοηθήσουμε στην αναζήτηση. Μάθετε περισσότερα.

Μπορώ να συνδράμω;
Το NOESI.gr είναι ένας οικονομικά βιώσιμος οργανισμός, που χρειάζεται χρήματα για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το μη κερδοσκοπικό έργο του. Παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες δωρεάν προς τις οικογένειες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, βάσει καταστατικού. Βλέπετε θετικά τη συμβολή του NOESI.gr; Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια ως εξής: να δωρίσετε ένα χρηματικό ποσό, να στείλετε γραμματόσημα, να αγοράσετε χρόνο ομιλίας.

ANANOESI ®

Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα.

Δεχόμαστε χρηματικές δωρεές μέσω Alpha Bank. Επικοινωνήσετε με το NOESI.gr από τη σελίδα www.noesi.gr/contact για πληροφορίες, αποδοχή της δωρεάς και έκδοση απόδειξης.

Μπορείτε να στείλετε χρήματα online.

Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα* ή PayPal*, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο "Donate" (σημ. δωρεά) για να στείλετε ένα χρηματικό ποσό.

Στηρίξτε το NOESI.gr μέσω PayPal.
(*) Η μεταφορά μέσω PayPal είναι δωρεάν. Η μεταφορά μέσω πιστωτικής κάρτας έχει προμήθεια 3,4% επί του ποσού της δωρεάς συν πάγια χρέωση 0,35€. Εναλλακτικά, ενημερώστε μας για το ποσό που θέλετε να στείλετε στο NOESI.gr από τη σελίδα www.noesi.gr/contact και θα λάβετε οδηγίες.

Μπορείτε δωρίσετε χρόνο ομιλίας.

Η οργάνωση του www.noesi.gr θέλει πολύ ...χρόνο ομιλίας και online για όλη την εθελοντική δουλειά μας! Για να στηρίξετε την επικοινωνία του NOESI.gr με όλους, επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βάλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας 5€, 10€, 20€ στα νούμερα:

 1. WIND F2G 6907643701 και 702
 2. WIND F2G 6907643658 και 659
 3. COSMOTE 6944987319
 • Με 10€ στη WIND μιλάμε 400' με όλους.

Μπορείτε να στείλετε γραμματόσημα.

Αγοράσετε γραμματόσημα από τα ΕΛΤΑ, βάλτε τα μέσα σε φάκελλο και ταχυδρομήστε τον στη διεύθυνση: NOESI.gr, Μιστράλ 4, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό Αττικής.

Μάθετε περισσότερα! 

Στη σελίδα www.noesi.gr/ananoesi θα βρείτε μία αναλυτική παρουσίαση των σκοπών που στηρίζουμε δωρεάν.

Οδηγίες για τις αναρτήσεις:​

 • Για να δημοσιεύσετε, πρέπει να μπείτε στο λογαριασμό σας (login).
 • Έχετε κάτι δικό σας να πείτε; Επισκεφτείτε τη σελίδα "Βιολόγια" (δείτε κορυφή σελίδας).
 • Έχετε μία είδηση, μία ερώτηση ανάλογα με το πού βρίσκεστε; Επισκεφτείτε τη σελίδα "Ομάδες".
 • Έχετε κάποια εκδήλωση να ανακοινώσετε; Επισκεφτείτε τη σελίδα "Δράσεις".
  Μετά έχετε κατά ...νου το μενού επιλογών: "Πλοήγηση » Δημοσιεύστε κάτι νέο δημόσια".
 • Μη κάνετε διαφήμιση χωρίς έγκρισή μας.

Νέο NOESI.gr, νέο πλάνο!

Η αρχιτεκτονική του site έχει στο επίκεντρο την ανάπτυξη φυσικών κοινοτήτων από ανθρώπους, που αλληλεπιδρούν καθημερινά, με σημείο εκκίνησης τις ιστοσελίδες. Με αυτή ακριβώς τη διατύπωση, παρουσιάσαμε το νέο site τo 2013:

Οι άνθρωποι δεν χάνονται και τα γραπτά μένουν!

Απολογισμός (2004-2014): "Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας".

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Βασικό στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση, η υποστήριξη, η συμβουλευτική. Απώτερο σκοπό αποτελεί η δια βίου εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει κοινωνική ένταξη με επίκεντρο τα άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι "Ομάδες" του νέου NOESI.gr φέρνουν online όλες τις γειτονιές της Ελλάδας. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε. ​Βρείτε τη γειτονιά σας, γνωρίστε τη εδώ.

Λάβετε το ενημερωτικό δελτίο μας
Εγγραφείτε στο ...Nousletter! Γράψτε το E-mail σας.
Δείτε παλιά ...Nousletter!