Επικαιρότητα: Νέα Σύμβαση ΕΟΠΥΥ

Εικόνα GlobedNews

Τελευταία είδηση 15/06/2018: Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το νέο σύστημα επιστροφής δαπανών ειδικής αγωγής που θα ισχύσει από 1η Αυγούστου 2018. Με βάση την ανακοίνωση οι γονείς καταθέσουν τη "Βεβαίωση Αποζημίωσης" σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες θεραπείες για το παιδί τους. Σε περίπτωση που η δαπάνη των θεραπειών υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που καθορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ και τους παρόχους Ειδικής Αγωγής.
Δείτε τη σχετική απόφαση από το αρχείο των συνεργατικών ομάδων του NOESI.gr.

Η διαδικασία καθορίζεται ως εξής:

 • Οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι, κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. Επιπρόσθετα, η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων.
 • Η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό. 
 • Στη βεβαίωση (η οποία έχει την περιγραφή
  "Βεβαίωση Αποζημίωσης"), προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται. 
 • Στην περίπτωση που από το πλήθος των πράξεων που θα ζητηθούν από το γιατρό υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης όπως ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη. Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης της
  υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 100 του
  ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, για τις παροχές «Οπτικά»
  και «Ειδική Αγωγή» το υπερβάλλον ποσό αναζητείται
  από τον ΕΟΠΥΥ από τα καταστήματα οπτικών ειδών και
  τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, με εξώδικο προς τον πρόεδρο Σωτήρη Μπερσίμη και το Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) απαντά την Τετάρτη 20 Ιουνίου η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος (ΕΚΑΕ) στην εσπευσμένη και ανορθόδοξη έγκριση του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) από το Δ.Σ. του Οργανισμού και ζητεί εύλογο και ικανό χρονικό διάστημα δημοσίας διαβούλευσης, προκειμένου η Ένωση να καταθέσει τις προτάσεις της στα επίμαχα για αυτήν σημεία του νέου ΕΚΠΥ του Οργανισμού. 

Προηγούμενες ειδήσεις 

— 02/05/2017: Ο ΕΟΠΥΥ μόλις προκήρυξε τις θέσεις για τα συνεργεία που θα κάνουν την εκκαθάριση των δαπανών για την Ειδική Αγωγή. Δείτε το σχετικό αρχείο από τη "Διαύγεια" από το αρχείο των συνεργατικών ομάδων του NOESI.gr. Στο μεταξύ, ένας γονέας - μέλος του noesi.gr αναφέρει ότι πληρώθηκε έναν μήνα από τον ΕΟΠΥΥ ΑΧΑΡΝΩΝ — σημ. που μαζί με τον ΕΟΠΥΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ είναι τα δύο υποκαταστήματα με τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας / καθυστερήσεις στην αποπληρωμή.

— 03/04/2017: Ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο που αναρτήθηκε στην "Διαύγεια" αναστέλλει επ' αόριστον την διαδικασία υπογραφής συμβάσεων στην Ειδική Αγωγή, με την ανάκληση της απόφασης του Φεβρουαρίου σχετικά με την παροχή της αρμοδιότητας για υπογραφή κατηγοριών συμβάσεων στον Αντιπρόεδρο του οργανισμού κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Ως λόγος για την ανάκληση των αρμοδιοτήτων αναφέρονται τα τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί στο σύστημα ελέγχου των δαπανών για θεραπείες "Ειδικής Αγωγής" για τους ασφαλισμένους.  Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφό από τον Οδηγό δικαιούχων στις συνεργατικές ομάδες του NOESI.gr (σε αυτόν τον σύνδεσμο).

— 01/03/2017: Παράταση του ισχύοντος καθεστώτος αποζημίωσης στην ειδική αγωγή μέχρι 31 Μαρτίου 2017, λόγω παράτασης των εργασιών της επιστημονικής επιτροπής . 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού (Μαρούσι, 01/03/2017).

— 03/02/2017: Επίσημη παράταση (και γραπτή οδηγία) ΕΟΠΠΥ για τις δαπάνες για την Ειδική Αγωγή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν αιτήματα δικαιούχων για αποζημίωση δαπανών για παροχές ασθένειας σε είδος, που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 28-2-2017. Τα ανωτέρω αιτήματα θα διαβιβάζονται, στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού (Αρ. Πρωτ.:ΔΒ3Α/οικ.4362 - Μαρούσι, 03/02/2017).

— 25/01/2017: Νέα παράταση μόλις ανακοινώθηκε! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε η χρονική επέκταση της περιόδου διαβούλευσης έως τέλος του Φλεβάρη 2017. Στόχος της διαβούλευσης πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση ΕΟΠΥΥ – Επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και η συγκεκριμενοποίηση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι 15/03/2017. 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού (Μαρούσι, 25/01/2017).

— 25/01/2017 Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ: Η υποβολή των δαπανών από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει σύμφωνα με την πρότερη διαδικασία, εφόσον τα παραπεμπτικά και οι γνωματεύσεις, που βρίσκονται σε ισχύ, έχουν εκτελεστεί έως και 31/01/2017, σε μη συμβεβλημένους παρόχους. Η απόδοση των δαπανών προς τους δικαιούχους για την κατηγορία "ειδική αγωγή" για την οποία ο Οργανισμός είτε δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν. 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού (Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/ΟΙΚ.3229 - Μαρούσι, 25/01/2017).


Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας: Δύο συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τη διαμαρτυρία και εναντίωση στις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για την Ειδική Αγωγή: Η πρώτη συγκέντρωση οργανώνεται την Παρασκευή 27/01/2017 στις 10.00, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων — στην πλατεία Συντάγματος. Η δεύτερη συγκέντρωση οργανώνεται το Σάββατο 28/01/2017 στις 11:00, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο — Ηρώδου Αττικού 21, με παράλληλη κατά πρόσωπο επίδοση επιστολής διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρώτη συγκέντρωση οργανώνεται από φορείς Ειδικής Αγωγής και η δεύτερη από γονείς. Η επιστολή διαμαρτυρίας των γονέων θα κοινοποιηθεί επίσης στον Πρωθυπουργό, τον Ευρωπαίο Επίτροπο και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τέλος, από την πιο πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε η διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη δεν θα πραγματοποιηθεί.


Η στάση των συλλογικών οργάνων των επαγγελματιών: Δεν υπογράφουν τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ οι Σύλλογοι Ειδικής Αγωγής. Ζητούν άμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις ζητώντας τη συμπαράσταση των γονέων. Θετική η ΕΣΑΜΕΑ στις αλλαγές στη σύμβαση ΕΟΠΥΥ, με την προϋπόθεση να γίνουν κατόπιν μελέτης και εφόσον εξασφαλίζεται δίκαιη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων παρόχων υπηρεσιών (Κέντρων, ιδιωτών) και ΕΟΠΥΥ.


Σημείωση σχετικά με τον όρο «Υπηρεσίες Eιδικής Aγωγής»: Κατά τον ΕΟΠΥΥ ο όρος περιγράφει την παρέμβαση που παρέχεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, σε παιδιά και εφήβους – συχνά και στους γονείς τους – που παρουσιάζουν γλωσσικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, αυτισμό, αναπτυξιακές διαταραχές, αισθητηριακές διαταραχές (βαρηκοΐα – κώφωση, μειωμένη όραση), ψυχικές διαταραχές και κινητικές δυσκολίες. Μία εκτίμηση (καθώς δεν υπάρχει επίσημη απογραφή) είναι ότι ο πληθυσμός αυτός αφορά το 10% (!!) του προσχολικού και το 7% (!!) του σχολικού πληθυσμού — δηλαδή περισσότερα από 100.000 άτομα πανελλαδικά.


Οι θέσεις του Υπουργείου για το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής (ΕΟΠΥΥ): Η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη μετά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κλάδων για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. "Επειδή γίνεται πολύ σπέκουλα γύρω από το θέμα της ειδικής αγωγής που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, να πω μερικά πράγματα γιατί ορισμένοι δεν κατανοούν, επειδή δεν τους συμφέρει, ότι περνάμε σε νέο κοινωνικό συμβόλαιο αναδιανομής των υπαρχόντων πόρων με τα εξής κριτήρια...".
Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις του υφυπουργού.

Παλαιότερες εξελίξεις

— 21/01/2017: Με ανακοίνωσή του ο Συλλόγος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (ΣΕΕ) αναφέρει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21/01/2017 αποφάσισε ΟΧΙ σε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

— 18/01/2017: Δελτίο Τύπου της Εθνικής Ομοσπονδίας Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος για τις νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ.

— 16/01/2017: Σύλλογοι Φορέων Ειδικής Αγωγής οργάνωσαν παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 16/01/2017 έξω από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα, οργανώθηκαν παράλληλες συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Δείτε τα αιτήματα αναλυτικά. Το Υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για τρίμηνη παράταση στο υπάρχον καθεστώς απόδοσης δαπανών ενώ, φαίνεται να ανακοίνωσε περικοπή των δαπανών για την Ειδική Αγωγή σε 60 δις ευρώ (περίπου -40% μείωση).

— 29/12/2016: Στο μεταξύ, στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ έχουν μεταβιβαστεί όλες οι ευθύνες και αρμοδιότητες για την Σύμβαση της Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη "Διαύγεια", ο οποίος με τη σειρά του ανακοίνωσε παράταση προθεσμίας για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής μέχρι 25/01/2017. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ - αυτό το έγγραφο ανακλήθηκε με νέα απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού (βλ. 03/04/2017).

Η στάση των επαγγελματιών (μέσω συλλογικών οργάνων)

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλόγων Ειδικής Αγωγής – Συναποφασίζουν:

1) Την άρνηση της απεχθούς σύναψης συμβάσεως που προτάθηκε από τον ΕΟΠΥΥ.

2) Άμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κύριο Παύλο Πολάκη!

3) Οργάνωση κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση αξιοπρεπών παροχών υπηρεσίας και συνθηκών εργασίας! 

Ζητούμε τη συμπαράσταση των Γονέων, των Συλλόγων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και των υπόλοιπων Επαγγελματικών Κλάδων που πλήττονται από τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας!

Τα Διοικητικά Συμβούλια

• Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.)
• Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)
• Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών - Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.)
• Σωματείο Λογοθεραπευτών -Λογοπεδικών Ελλάδος (Σ.Λ.Λ.Ε.)
• Επιστημονικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών - Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)
• Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες
• Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών 

Ακόμη, στην ίδια ενότητα:

Η στάση των δικαιούχων υπηρεσιών

Ακόμη, στην ίδια ενότητα:


  Είναι εμφανές ότι απαιτείται (επιχειρείται;) μικρότερη εμπλοκή και επαφή του πολίτη με τις διοικητικές υπηρεσίες στην διάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση στην ειδική αγωγή.

  Παράλληλες εξελίξεις

  1. ΚΕΠΑ — Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή
  2. ΕΟΠΥΥ & ΠΕΔΥ — Ραντεβού με Ιατρούς και Μονάδες τώρα ηλεκτρονικά
  3. ΕΦΚΑ — Νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

  Το χρονικό της απόφασης

  Νέα Σύμβαση ΕΟΠΥΥ με επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας – Ποιο είναι το πρόβλημα;

  ΠΩΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ο ΕΟΠΥΥ – Θα σας εξηγήσουμε πώς γίνεται η πληρωμή των δαπαπών από τον Οργανισμό προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας, που επιχορηγούνται από τον κρατικό μηχανισμό. Αυτές οι πρακτικές, που εφαρμόζονται ήδη σε ΜΚΟ που επιχορηγούνται από το Υπουργείο (μέσω Περιφέρειας), προτείνονται να εφαρμοστούν στη νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες (άτομα και επιχειρήσεις στον ευρύτερο τομέα της υγείας).

  Μέχρι σήμερα, οι γονείς ελάμβαναν μία προ-έγκριση για τις θεραπείες που δικαιούται το παιδί τους ανά μήνα. Με βάση αυτό το "παραπεμπτικό" απευθύνονταν σε ιδιώτες που συνεργάζονταν με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ). Εκεί πλήρωναν τις θεραπείες, λάμβαναν τις σχετικές αποδείξεις για Λογοθεραπείες  - Εργοθεραπείες - Ειδική Διαπαιδαγώγηση κ.ο.κ. και τις κατέθεταν στα περιφερειακά γραφεία ΕΟΠΥΥ για να λάβουν πίσω το ποσό που τους αναλογούσε ως επιστροφή δαπανών για Ειδική Αγωγή. 

  Τώρα, ο ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να υπογράψει συμβάσεις με τους ιδιώτες που θα είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό για να παρέχουν υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο ιδιώτης επαγγελματίας πληρώνεται απευθείας από τον Οργανισμό - χωρίς καμία οικονομική μεσολάβηση / εισφορά του γονέα.

  Με βάση τους όρους της προτεινόμενης σύμβασης, ο Οργανισμός (ΕΟΠΥΥ) μπορεί να μειώσει την τιμή του «νοσηλίου» (κόστους θεραπείας) με αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τα «νοσήλια» να καθυστερούν να καταβληθούν ή να καταβάλλονται «κουρεμένα».

  Οι πρακτικές είναι δύο. Αν τα ετήσια ΕΣΟΔΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι λιγότερα από το αναμενόμενο, ο Οργανισμός κόβει αναδρομικά και αναλογικά από τους φορείς που υπέβαλλαν δαπάνες για πληρωμή («κούρεμα» οριζοντίως από όλους τους συμβεβλημένους φορείς). Αν τα ΕΞΟΔΑ του Οργανισμού είναι μεγάλα, γιατί έγιναν πανελλαδικά περισσότερες θεραπείες από όσες υπολόγιζε Οργανισμός, επίσης αναδρομικά, μειώνει τα χρήματα που επιστρέφει ανά θεραπεία κατά περίπτωση («επιβολή έκπτωσης» στους φορείς που έκαναν περισσότερες θεραπείες από τον μέσο όρο).

  Για να επιτευχθούν οι δύο αυτές «ασφαλιστικές δικλείδες» ο Οργανισμός περιμένει να δει πόσα θα πάρει για να αποφασίσει πόσα θα ξοδέψει, επομένως καθυστερεί τις πληρωμές για μήνες από την ημέρα που έγιναν (πληρώθηκαν από τον ιδιώτη).

  Πιο αναλυτικά, το «clawback» (επανάκτηση) σημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν καταβάλει χρήματα για παροχές που έχουν δοθεί παραπάνω από τον προϋπολογισμό των δαπανών για ειδικές θεραπείες, λόγω ειδικών συνθηκών, όπως τα μειωμένα έσοδα του Οργανισμού από τις ασφαλιστικές εισφορές. Το «rebate» ή καλύτερα «deduction» (επιβολή έκπτωσης) αναφέρεται στην αναγκαστική μείωση των οφειλών προς τους φορείς που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό, όταν το συνολικό απαιτούμενο κόστος των θεραπειών (δαπανών), κατά κεφαλήν ανά ωφελούμενο στο σύνολο των φορέων που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό, ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο (πλαφόν) που καθορίζει τις μέγιστες επιτρεπόμενες δαπάνες του Οργανισμού για τις δαπάνες για άτομα με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  Όλες τις σχετικές εξελίξεις για τις νέες συμβάσεις ΕΟΠΥΥ σε μία σελίδα: www.noesi.gr/book/epikairotita-nea-symvasi-eopyy

  Συνημμένα αρχεία (δείτε ακόμη): 

  Σχόλια

  Μάλλον οι υψηλές χρεώσεις

  Εικόνα Gf

  Δυστυχώς τα περισσότερα κέντρα παροχής των υπηρεσιών (ευτυχώς όχι όλα) και οι επαγγελματίες έχουν υπερβολικές χρεώσεις για την εποχή μας. Έχουν μείνει στα επίπεδα του 2009-10.

  Δεν γίνεται με 440€ τον μήνα να παρέχονται 4-5 ώρες (40λεπτα) την εβδομάδα υπηρεσίες. Είναι γνωστό οτι δεν ειναι "καθαρά" αλλά μικτά, όμως εστω και ετσι αλλοι δουλευουν πλήρες οκτάωρο ένα μήνα για να πάρουν λίγο παραπάνω αλλά και πάλι μικτά. Ισως χαμηλότερης ειδίκευσης, αλλά και έτσι ειναι πολλαπλάσια.

  Ίσως έχετε δίκιο

  Εικόνα Άγγελος Κουτουμάνος

  Ίσως έχετε δίκιο. Μπορεί εκεί να βρίσκεται το πρόβλημα. Το παράξενο είναι ότι αν ερωτήσεις τους περισσότερους επαγγελματίες στην ειδική αγωγή, θα σου πουν ότι ακόμη και με αυτές τις τιμές "δεν βγαίνουν". 

  Αντίφαση

  Εικόνα Gf

  Σωστά, και εγώ τα ίδια ακούω. 

  Όμως δεν νομίζω ότι περνάει απαρατήρητο από το υπουργείο και τον ΕΟΠΠΥ οτι σε κάθε γωνία  πλέον υπάρχει και απο ένα κέντρο λογοθεραπείας και παρέμβασης. Πώς ειναι δυνατόν και με τα λίγα παιδιά στο κάθε ένα να καλυπτονται τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί; Πώς εξηγείται αυτό;

  Με δικαιολογία οτι αυτά τα εξοδα "καλύπτονταν" απο τον φορέα ασφάλισης, και οι γονείς αποζημιώνονταν (οπότε δεν υπήρχε ουσιαστικά ζημιά τους), οι αμοιβές αυξήθηκαν και έφτασαν στο τριπλάσιο ενός π.χ. καθηγητή σε ιδιαίτερο μάθημα. Στους συνολικούς λογαριασμούς τα ποσά φαίνονται δυσανάλογα.

  Δεν υπήρξε η εγκράτεια, που οι περιστάσεις απαιτούσαν, και ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση σύντομα που θα εξυπηρετεί όλους.

  Πολύ εύστοχη παρατήρηση

  Εικόνα Άγγελος Κουτουμάνος

  Το σχόλιό σας είναι εξαιρετικό, για το πώς "ξεφύτρωσαν" τόσα Κέντρα και πώς ξέφυγε όλο αυτό. Θα προσθέσω, επίσης, ότι πολλά από αυτά αν και επιχειρήσεις (κατά τον νόμο) δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί μία επιχείρηση, άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να είναι βιώσιμα. 

  Αλλά για να μην αδικούμε, υπάρχουν καλά Κέντρα. Και υποφέρουν και αυτά γιατί οι άνθρωποι που τα λειτουργούν αφοσιώνουν το μεράκι και τη γνώση τους στη δουλειά τους και ξαφνικά βρίσκονται να κάνουν επιχειρηματικά deals με τον ΕΟΠΥΥ (βλ. νέα σύμβαση).

  Θα είναι δύσκολο, πιστεύω, από δω και πέρα.

  Διαχείριση Κέντρων

  Εικόνα Gf

  Προς Θεού δεν πρέπει να αδικούμε τους ανθρώπους που εργάζονται φιλότιμα και σκληρά στην πλειονότητά τους. Οι περισσότεροι είναι εξαιρετικοί στην δουλειά τους.

  Όμως στην επιχειρηματικότητα τους υπάρχει μεγάλο θέμα. Πρόσφατα προσπάθησα να εξηγήσω (μάταια) πως η προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς δεν πρέπει να υπολογιστεί στο κόστος, γιατί θα συμψηφιστεί του χρόνου και θα είναι μειωμένη η επόμενη καταβολή. Η απάντηση ήταν "εγώ κοιτάω τι μου μένει στην τσέπη" και όταν ρωτήσαμε "εάν του χρόνου προκύψει επιστροφή φόρου θα διανεμηθούν τα χρήματα στους γονείς?" δεν φαντάζεστε το βλέμμα απορίας και προβληματισμού που εισπράξαμε. 

  Φοβάμαι ότι πάλι στους γονείς (για τους οποίους όλοι κόπτονται) θα έρθει ο λογαριασμός και θα ζητηθεί να χρηματοδοτήσουν την όλη κατάσταση.

  Μια άλλη άποψη :-)

  Εικόνα Δώρα Τσούκαλου

  Καλησπέρα σας και καλή χρονιά!

  Ως λογοπαθολόγος με ένα μικρό ιδιωτικό γραφείο, θα ήθελα να αναφέρω μερικούς προβληματισμούς σχετικά με το πως "ξεφύτρωσαν¨τόσα κέντρα. 

  Αρχικά, ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε το όλο εκπαιδευτικό σύστημα από τη βάση του.  Είτε είναι ένα γενικό σχολείο είτε ειδικό.  Συνεχώς "απαιτούμε" από τα παιδά, να ξέρουν τα γράμματα, τους αριθμούς κλπ. όσο πιο νωρίς γίνεται και σε αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι, εκπαιδευτικοί, θεραπευτές και γονείς (υποθέτω ότι έχετε ακούσει γονείς να καμαρώνουν ότι το 4χρονο ξέρει ΟΛΑ τα γράμματα).  Αυτές οι απαιτήσεις δημιουργούν και "δείκτες ικανότητας", με αποτέλεσμα όσα παιδιά  δεν τα καταφέρνουν να παραπέμπονται σε ειδικούς  Οι απαιτήσεις αυτές σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής (λιγότερο δημιουργικό παιχνίδι, λιγότερος βιωματικός τρόπος μάθησης κλπ.) συμβάλλουν στο να υπάρχουν παιδιά τα οποία, π.χ. δεν μπορούν στην Α' δημοτικού να πιάσουν μολύβι. 

  Επιπλέον, ολοένα και περισσότερα παιδιά χρήζουν ειδικής προετοιμασίας ένταξης  είτε αυτό αφορά σε συναισθηματική και κοινωνική ετοιμότητα είτε σε γνωστική.  Ισως θα πρέπει να εξετάσουμε την διαδικασία της ίδιας της ένταξης για να βρούμε πιθανούς λόγους αύξησης των περιστατικών.  Για παράδειγμα, η εγγραφή στην Α' δημοτικού παιδιών που συμπληρώνουν το 6ο έτος είναι  παράλογο και άδικο, διότι ένα παιδί του Ιανουαρίου και ένα παιδί του Δεκεμβρίου έχουν τεράστιες διαφορές συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης.  Αν το Δεκεμβριανό είναι πίσω στους παραπάνω τομείς (που δικαίως πρέπει να είναι) και οι γονείς ούτε που θέλουν να ακούσουν για επανάληψη νηπιαγωγείου, αρχίζει τότε ο αγώνας δρόμου με τους ειδικούς ΄"για να προλάβουμε".  Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει αυτή την έκφραση; 

  Επίσης, πολλά αιτήματα στα κέντρα αφορούν μαθησιακή υποστήριξη και ίσως θα πρέπει και εκεί να αναρωτηθούμε για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος.  Στην Σκανδιναβία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γραφή στα 7 τους και εμείς στην Ελλάδα ζητάμε από 7χρονα να κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό!  Για να μην αναφερθώ στα φυλλάδια που δίνονται στα πρωτάκια για "μελέτη στο σπίτι".

  Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει αυξηθεί η ζήτηση εξιδεικευμένων υπηρεσιών για παιδιά τα οποία πριν απο αρκετά χρόνια στη χώρα μας θα ήταν ξεχασμένα.  Δεν αναφέρομαι μόνο στις περιπτώσεις ΔΑΦ αλλά και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις όπως αυτές διαφόρων συνδρόμων, οι περισσότερες των οποίων απαιτούν συνεχή παρέμβαση. 

  Στο θέμα της αμοιβής, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό αφορά τον κάθε επαγγελματία και το πόσο κοστολογεί τον εαυτό του έχει σχέση με πολλά πράγματα.  Ενας παράγοντας είναι η εξιδίκευσή του.  Αλλος παράγοντας ίσως είναι τα λειτουργικά του έξοδα.  Οποιος όμως και αν είναι ο λόγος θεωρώ ότι καλώς το κάνει και ότι ο "πελάτης" έχει δικαίωμα να απευθύνεται όπου αλλού θέλει αν διαφωνεί με την τιμή.. Το γεγονός άλλωστε ότι υπάρχει "ένα κέντρο σε κάθε γωνία"  δίνει την δυνατότητα της σύγκρισης και της επιλογής και πραγματικά προτρέπω κάθε ενδιαφερόμενο να επισκέπτεται διάφορους χώρους ώστε να βρει αυτό το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμεί (είτε αυτό αφορά στα οικονομικά είτε στη χημεία "θεραπευτή-παιδιού"). Οσο για το ότι η αμοιβή μας είναι 3πλάσια από ενός καθηγητή σε ιδαίτερο, αν το σχόλιό σας συμπεριλαμβάνει π.χ. και τους "καθηγητές αγγλικών" να αναφέρω ότι απόφοιτος λυκείου με proficiency χρίζεται "καθηγητής" και χρεώνει 10 ευρώ την ώρα οπότε και αναλογικά να το υπολογίσουμε, τα χρόνια σπουδών, τα σεμινάρια, τις εξειδικεύσεις και όλα τα υπόλοιπα (όπως π.χ. το ότι, σε αντίθεση με τα ιδιαίτερα για τα οποία δεν φαντάζομαι ότι κόβουν όλοι απόδειξη ή ότι ο καθηγητής έχει λειτουργικά έξοδα, τα κέντρα φορολογούνται, πληρώνουν εισφορές, μισθούς και ενοίκια) κάπως δικαιολογείται φαντάζομαι η τιμή (πιστέψτε με, όσοι καθηγητές ιδιαίτερων κόβουν απόδειξη 30 ευρώ το χρεώνουν το μάθημα....)  Όσο γι' αυτό που λέτε ότι συνέβη, όχι μόνο δεν το αμφισβητώ αλλά λυπάμαι πραγματικά που γίνατε ο αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς.

  Θεωρώ σημαντικό να ακούγονται όλες οι πλευρές και μέσα από τον διάλογο να μαθαίνουμε κάτι καινούριο με σκοπό να γινόμαστε έστω και λίγο καλύτεροι.  Με αυτό το σκεπτικό, σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά!

  Με εκτίμηση,

  Δώρα Τσούκαλου

  Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
  Δείτε παλιά ...Nousletter!

  Συντονίζουμε δίκτυα

  Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
  Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

  Η 1η Ημερίδα του είδους!

  Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
  Μάθετε περισσότερα εδώ.
  You must have Javascript enabled to use this form.