Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ ► Εκκαθάριση για αποπληρωμές δαπανών με υπερωριακά συνεργεία

Τελευταία είδηση: Ο ΕΟΠΥΥ μόλις προκήρυξε τις θέσεις για τα συνεργεία που θα κάνουν την εκκαθάριση των δαπανών για την Ειδική Αγωγή. Δείτε το σχετικό αρχείο από τη "Διαύγεια" στις Συνεργατικές ομάδες του noesi.gr. Στο μεταξύ, ένας γονέας - μέλος του noesi.gr αναφέρει ότι πληρώθηκε έναν μήνα από τον ΕΟΠΥΥ ΑΧΑΡΝΩΝ — σημ. που μαζί με τον ΕΟΠΥΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ είναι τα δύο υποκαταστήματα με τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας / καθυστερήσεις στην αποπληρωμή.

Έκτακτη επικαιρότητα: Ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο που αναρτήθηκε στην "Διαύγεια" αναστέλλει επ' αόριστον την διαδικασία υπογραφής συμβάσεων στην Ειδική Αγωγή, με την ανάκληση της απόφασης του Φεβρουαρίου σχετικά με την παροχή της αρμοδιότητας για υπογραφή κατηγοριών συμβάσεων στον Αντιπρόεδρο του οργανισμού κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Ως λόγος για την ανάκληση των αρμοδιοτήτων αναφέρονται τα τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί στο σύστημα ελέγχου των δαπανών για θεραπείες "Ειδικής Αγωγής" για τους ασφαλισμένους. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφό από τον Οδηγό δικαιούχων στις συνεργατικές ομάδες του NOESI.gr (σε αυτόν τον σύνδεσμο).

Λογότυπο του ΕΟΠΥΥ.Ο Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αντικατέστησε όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Ταμεί­ων. Στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ, πανελλαδικά, απευθύνονται οι ασφαλισμένοι με σκοπό να κλείσουν ραντε­βού με ιατρό ή δια­γνωστικά εργαστήρια, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο. Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί Φαρμακεία, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, για χορήγηση φαρμάκων χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων. 

Ο ΕΟΠΥΥ έχει μετονομαστεί σε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) με βάση το νομοσχέδιο Αρ. 4238 όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επικαιρότητα

Ραντεβού με τους Ιατρούς και τις Μονάδες ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ τώρα ηλεκτρονικά - Οι πολίτες, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.e-syntagografisi.gr έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη Μονάδα ΠΕΔΥ, την ειδικότητα ή ακόμα και τον γιατρό που θέλουν - χωρίς κάποια περαιτέρω χρέωση - για να «κλείσουν» το ραντεβού τους. Η υπηρεσία λειτουργεί επισήμως από τις 15/12/2016.

Και τρίτη παράταση μόλις ανακοινώθηκε — Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε χρονική επέκταση της περιόδου διαβούλευσης έως τέλος του Φλεβάρη 2017. Στόχος της διαβούλευσης πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση ΕΟΠΥΥ – Επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και η συγκεκριμενοποίηση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι 15/03/2017. Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❶ Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας που παρέχει υπη­ρεσίες διάγνωσης και θεραπείας.

 • Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρμάκων μπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται.
 • Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών για φάρμακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους γιατρούς.

Ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί Φαρμακεία σε Αττική και Θεσσαλονί­κη, από όπου η χορήγηση φαρμάκων γίνεται χωρίς συμμε­τοχή του ασφα­λισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίμηνων). Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ασφαλι­σμένοι που κατοικούν στην πε­ριφέρεια, προμηθεύονται τα φάρμακα του καταλόγου από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, μετά από παραγγελία.

Νέο! Δείτε τα Φαρμακεία σε χάρτη Google Maps εδώ: http://goo.gl/maps/nvsYr

Στην Αττική:

 • Φαρμακείο Ομονοίας: Αγίου Κωνσταντίνου 16, 102 41 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 2105200022
 • Φαρμακείο Αμπελοκήπων: Παράσχου 23 & Ασωπίου 4, 114 73 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 2106429356
 • Φαρμακείο Ρέντη: Πειραιώς 167 (διαστ/ση με Κηφι­σού), 182 33 ΡΕ­ΝΤΗΣ, Τηλ. 2104826510
 • Φαρμακείο Ν. Ιωνίας: Αλ. Παναγούλη 91, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ, Τηλ. 2102758737 
 • Φαρμακείο Πειραιά: Μπουμπουλίνας 7-13, 185 35 ΠΕΙ­ΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104101611

Στη Θεσσαλονίκη:

 • Φαρμακείο Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 19, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τηλ. 2310254350

Ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας για τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα βρεί­τε στη σελ. www.noesi.gr/eopyy-farmakeia

Επικοινωνία 

Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ 
Κηφισίας 39 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Fax: 2106871789 

Για ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ καλέστε από σταθερό τη­λέφωνο:

 • 14554
 • 14784
 • 14884
 • 14900

Για σχηματισμούς του ΕΣΥ καλέστε:

 • 1535

Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα δια­γνωστικά εργαστήρια και συμβεβλη­μένους ια­τρούς, ο δικαιούχος επικοινω­νεί απευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς αντίστοιχα. 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr


Στοιχεία για τις τηλεφωνικές γραμμές για ραντεβού και πληροφορίες των ασφαλισμένων - καταναλωτών του ΕΟΠΥΥ, συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Οι γραμμές αυτές λειτουργούν σε αντικατάσταση της γραμμής 184. Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τα στοιχεία χρεώσεων προέρχονται από την επίσημη επικοινωνία των εταιρειών την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012.

 • Τηλ. 14554 της BPO HELLAS-VODAFONE: 0,98€ / κλήση (από σταθερό και κινητό Vodafone) και 1,86€ / κλήση (από άλλα κινητά).
 • Τηλ. 14784 του OTE A.E- E-VALUE A.E: 1,07€ / κλήση (από σταθερό) και 1,18€ / λεπτό (από κινητό).
 • Τηλ. 14884 της CALL CENTER HELLAS: 0,99€ / κλήση (από σταθερό) και 1,18€ / λεπτό (από κινητό).
 • Τηλ 14900 της NEWSPHONE HELLAS: 1,08€ / κλήση (από σταθερό) και 1,18€ / λεπτό (από κινητό).

(*) Επισημαίνεται ότι, από σταθερό τηλέφωνο η χρέωση γίνεται ανά κλήση, ενώ από κινητό τηλέφωνο η χρέωση γίνεται ανά λεπτό. Εξαιρείται η εταιρεία BPOHELLAS-VODAFONE όπου η χρέωση είναι ανά κλήση σε όλες τις περιπτώσεις.

Για ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ καλέστε στα τηλ.:
 • 14554
 • 14784
 • 14884
 • 14900
Για σχηματισμούς του ΕΣΥ καλέστε στο τηλ.:
 • 1535

Για ραντεβού με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απευθείας με τα εργαστήρια ή τους συμβεβλημένους ιατρούς αντίστοιχα. Παραθέτουμε βασικές πληροφορίες για τους ασφαλισμένους, ως προς τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και τον τρόπο οργάνωσης των ραντεβού για εξέταση από ιατρό ή για ιατρικές εξετάσεις. Επίσης, παραθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας για τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ από όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίμηνων).

Συνημμένα αρχεία: 

Σχόλια

ΕΟΠΥΥ και Ειδική Αγωγή

Εικόνα Γιάννης_1970

Μεχρι τωρα, παρά τη συνεδρίαση, δεν εχει δημοσιευθεί καμια αποφαση για τις πληρωμές των ειδικών θεραπειών  απο εδω και πέρα.

Σύντομη ανασκόπιση του θέματος των συμβάσεων ΕΟΠΥΥ

Εικόνα Fofo

Υστέρα από τρεις μήνες και από πολύ ερευνα και τρέξιμο έχω να πω τα εξής:

Τέλη Δεκεμβρίου ο ΕΟΠΥΥ στην ουσία "πέταξε" μία απόφαση για συμβάσεις στην ειδική αγωγή. Σε αυτό δεν υπάρχε κάμια οργάνωση, αυτό πιστεύω όλοι το καταλάβαμε αφού ύστερα από τόσους μήνες διαβούλευσης απόσύρανε αυτή την απόφαση λόγω τεχνικών προβλήματων. 

Σε αυτό το μεσοδιαστημα, όλοι εμείς καταθέταμε απόδειξεις , οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί γιατί πρώτον δεν μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να διαχειριστεί τον ξαφνικό όγκο και δευτερον γιατί ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα σύστημα για να γίνει αυτή η μεταπτωση των δεδομένων από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ. 

Πολλοι γονείς σε αυτό το διάστημα στάματησαν τις συνεδρίες. Κατί που όλοι ξέρουμε φέρνει πίσω τα παιδιά μας. 

Μέχρι σήμερα,  δεν έχει βγει κάνενας από τους υπευθυνους να μας πει τι ακρίβως συμβαίνει (όσα γράφω παραπάνω τα ξέρω από προσωπικό τρέξιμο). 

Τουλάχιστον, εγώ προσωπικά θα ήθελα να ακούσω τον κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ να μας ενημερώσει υπεύθυνα όλους εμάς τους γονείς ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ. 

Θεωρώ ότι όλοι οι γονείς πρέπει να αντιδράσουμε οργανωμένα γιατί πρώτον καμία οικογενεια δεν μπορεί άλλο να ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ τον ΕΟΠΥΥ και κανένας φορέας δεν μπορεί να παίζει με τα παιδια μας!

Πληρωμες ΕΟΠΥΥ από ΙΚΑ

Εικόνα Γιάννης_1970

Ο ΕΟΠΥΥ πληρωνε το 2014 τις δαπανες αυτες 3 μήνες απο την καταθεση των αποδειξεων.

Τωρα η μεταφορα απο ΙΚΑ σε ΕΟΠΥΥ τεχνικα ειναι δυσκολη και χρονοβορα, να προσαρμοστουν 2 διαφορετικα πληροφοριακα συστηματα.

Προσωπικη εκτιμηση, θα παρει τουλαχιστον 6 μηνες η πληρωμη των αποδειξεων που υποβαλλουμε στο ΙΚΑ, και λογου μεγαλου ογκου.

Πληρωμή ΕΟΠΥΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Εικόνα Γιάννης_1970

Στον ΕΟΠΥΥ Αγ Παρασκευης ειπε υπαλληλος οτι τωρα πληρωνουν τον Μαρτιο 2016...

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.