Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

Τι είναι ο Οδηγός υπηρεσιών και τι παρέχει;

Εικόνα NOESI.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο.Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" ξεκίνησε το 2009 με στόχο την καταγραφή των Φορέων και των Δομών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Αρχικά, τη βάση για το πρωτογενές υλικό αποτέλεσαν τα έντυπα που κυκλοφορούν οι Φορείς για να παρουσιάσουν το έργο τους και συμπεριλήφθηκαν μόνο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φιλανθρωπικά Σωματεία και μη κερδοσκοπικοί φορείς. Η πρώτη έκδοση του Οδηγού κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2010 με 114 τίτλους (φορείς και δομές) και κατατέθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με ISSN 1792—4103 με μία σελίδα παρουσίασης σε μέγεθος Α4 για κάθε προνοιακή δομή (ή φορέα).

Αργότερα, μετά από αιτήματα πολλών γονέων, ο Οδηγός επεκτάθηκε στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και ιδιώτες). Σε εκείνο το στάδιο, τον Οκτώβριο 2010, ξεκίνησαν οι εντατικές επί τόπου επισκέψεις στις Δομές, που καταχωρούνται στον Οδηγό, με στόχο τη μελέτη (καλύτερα ...κατανόηση) ανθρώπων, υπηρεσιών και δράσεων που παρουσιάζουμε.

Το 2014, δρομολογήθηκε η δωρεάν κυκλοφορία του Οδηγού, με βάση την εθελοντική συνεισφορά όσων προσέβλεπαν στην ανάπτυξή του.

Την περίοδο 2015—2016, με κοινή πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η ομάδα της Νόησης στο διαδίκτυο (γνωστή ως NOESI.gr) πραγματοποίησε την πρώτη πανελλαδικής εμβέλειας χαρτογράφηση στον ευρύτερο τομέα της αναπηρίας. Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης, αποτυπώθηκαν οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό τον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των υπηρεσιών αυτών, σε κάθε περιοχή της χώρας.

Έκτοτε, το NOESI.gr αναπτύσσει τον "προνοιακό χάρτη" του Οδηγού υπηρεσιών στον τομέα της αναπηρίας*, με βασικούς πυλώνες την ανάπτυξη μίας δωρεάν προς χρήση πλατφόρμας για το κοινό και την ανάπτυξη μίας διόδου επικοινωνίας για τους φορείς προκειμένου να μεταφέρουν τα νέα σχετικά με το έργο τους.

(*) Για άτομα με αναπηρία και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το NOESI.gr τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με υλικό των φορέων (π.χ. καταστατικά ίδρυσης και λειτουργίας, παραστατικά συναλλαγών, αλληλογραφία με υπευθύνους, εκθέσεις από τις επισκέψεις) αλλά στις πλατφόρμες του Οδηγού υπηρεσιών παρουσιάζεται μόνο το μέρος του που αφορά το ευρύ κοινό.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο.Σήμερα, ο Οδηγός υπηρεσιών περιλαμβάνει περισσότερους από 440 τίτλους (φορείς και δομές) σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης, ο Οδηγός διατίθεται από τον δημιουργό και τον εκδότη του με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY—NC—SA 4.0). Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά στον Οδηγό είναι σκόπιμο να γίνεται ως εξής: ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Ε. (2017). Οδηγός Υπηρεσιών “ΠΡΟΝΟΗΣΕ”. Τεύχος 9. Αθήνα: NOESI.gr – Η Νόηση στο διαδίκτυο.

Κυκλοφορεί η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών για Ελλάδα & Κύπρο. Για να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Την έκδοση συντονίζει ο Άγγελος Κουτουμάνος, Κοινωνικός Λειτουργός, Εκδότης του NOESI.gr.

Σημείωμα του εκδότη

Ένα κίνητρο

Η ιδέα προέκυψε από το κενό, που αντιμετωπίζει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων, στην προσπάθειά τους να προσανατολίσουν οικογένειες παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους διαθέσιμους φορείς, που παρέχονται στον ευρύτερο τομέα της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας.

Ένας σκοπός

Ο Οδηγός βρίσκεται σε συνάφεια με τον σκοπό του NOESI.gr για ενημέρωση και δια βίου εκπαίδευση. Βασικός στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, στα χέρια των ενδιαφερομένων, γονέων, κηδεμόνων, επαγγελματιών, σπουδαστών, για την εύρεση κατάλληλου πλαισίου στήριξης για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μία ευχή

Είθε ο Οδηγός αυτός να φανεί αντάξιος του ονόματος και του στόχου του και να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των ενδιαφερομένων. Προσβλέποντας στην κατανόηση των αναγνωστών για τα όποια λάθη υπάρχουν στην έκδοση αυτή, εύχομαι κάθε επόμενη να είναι πιο άρτια και καλύτερη.

Άγγελος Γ. Κουτουμάνος
Κοινωνικός λειτουργός
Εκδότης NOESI.gr

cc logo

O Οδηγός υπηρεσιών βρίσκεται στη διεύθυνση noesi.gr/pronoise. Εκεί, θα βρείτε διαφορετικές ενότητες για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ανά γεωγραφική περιοχή.

Ο Οδηγός υηρεσιών "Προνόησε" παρουσιάζεται στον Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του NOESI.gr με τον τίτλο "Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας (2004 – 2014)" που οργανώθηκε με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του www.noesi.gr σε online έκδοση εδώ!

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων των υπηρεσιών στον Οδηγό υπηρεσιών έχουν οργανωθεί και εκπονηθεί οι παρακάτω επισκέψεις. Η λίστα ανανεώνεται διαρκώς. Τελευταία ενημέρωση: 1/2/2018.

Οι επισκέψεις συντονίζονται από τον Άγγελο Κουτουμάνο, Κοινωνικό Λειτουργό, και τον Γιάννη Μπίστα, Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παρακάτω παρατίθενται μόνο οι επισκέψεις του Α. Κουτουμάνου και του Γ. Μπίστα και όχι τρίτων εκ μέρους του NOESI.gr.


ΚΥΠΡΟΣ

 1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ (Ίδρυμα στην Κύπρο) — τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία! — 2009

1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 1. Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. – Κ.Ε.Κ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ — 02/10/2015
 2. Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ — 02/10/2015
 3. ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.) — 02/10/2015
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ (πρώην Ι.Ν.Α.Α.) — 01/10/2015
 5. ΠΕΡΠΑΤΩ — 01/10/2015

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ — 08/10/2015
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — 06/10/2015
 3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΑΣ — 07/10/2015

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. ΚΙΒΩΤΟΣ — 06/10/2015
 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ — 06/10/2015

4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ για άτομα με νοητική υστέρηση στην τοποθεσία Πουρνάρι – Πέτα Άρτας) — 18/06/2015
 2. ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ (Οικοτροφείο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων στη Ζίτσα Ιωαννίνων) — 19/06/2015
 3. ΝΕΑ ΑΡΧΗ (Οικοτροφείο της TACT HELLAS στα Ιωάννινα) — 19/06/2015

5η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 1. ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στον Βόλο) — 18/09/2015
 2. ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ (Κέντρο Ημέρας στον Βόλο) — 18/09/2015
 3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ — ΧΑΡΑ Ι — ΧΑΡΑ ΙΙ (Κέντρα Ημέρας και Στέγη στη Λάρισα) — 19/09/2015

6η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 1. ΜΕΛΙΣΣΑ (Κέντρο Ημέρας στην Κέρκυρα) — 13/10/2015

7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. (Κέντρο Ημέρας στο Μεσολόγγι) — 22/10/2011
 2. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ10/06/2014 (Κέντρο Ημέρας και Οικοτροφείο στο Μεσολόγγι), 18/06/2015 (Κέντρο Ημέρας και Οικοτροφείο στο Αγρίνιο) 

8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Κέντρο Ημέρας στην Καρδίτσα — 16/09/2015
 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ (Σύλλογος στη Λαμία) — 16/09/2015

9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. ALMA / ΑΛΜΑ (Κέντρο Ημέρας και Στέγη στο Π. Φάληρο) — 12/06/2015
 2. E—ISOTIS (Electronic Information Society Open To ImpairmentS)
 3. HANDICAP CARE HELLAS (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Αναγκών και Προαγωγής των Ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρίες)
 4. FAMILY LAND (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Κηφισιά) — 01/12/2011
 5. IKID CENTERS (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Χαϊδάρι) — δεν το παρουσιάζουμε! — 20/01/2014
 6. M.D.A. HELLAS (Κέντρο Ημέρας στην Αθήνα) — 15/06/2015
 7. OKEANOS (Αθλητικό Κέντρο στην Παλλήνη) — δεν το παρουσιάζουμε! — 19/09/2012
 8. PECS HELLAS — PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS04/09/2014
 9. PSYCHO—DIAGNOSIS (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Πειραιά) 24/09/2012
 10. SAPΤ HELLAS (Δράση για τα Αδέσποτα – Σκύλοι Θεραπείας)
 11. SOCIAL SKILLS PROJECT (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αθήνα) — 28/03/2013
 12. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ (Σύλλογος στο Κορωπί) — 31/01/2010
 13. ΑΓΑΠΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΟΙΝΣΕΠ στην Καλλιθέα) δεν το παρουσιάζουμε! — 08/04/2014
 14. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Οικοτροφείο στην Παιανία) — 05/06/2015
 15. AΜΥΜΩΝΗ (Κέντρο Ημέρας στο Ελληνικό)15/06/2015
 16. ΑΝΑΠΛΑΣΗ (Κέντρο Αποκατάστασης στη Ν. Ιωνία) — 2015
 17. ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Ν. Φιλαδέλφεια) — 02/12/2011
 18. ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ / πρώην ΠΙΚΠΑ Πεντέλης (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στην Πεντέλη) — 2011
 19. ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ (Κέντρο Ημέρας στο Κορωπί) — 27/11/2014
 20. ΑΝΟΙΞΗ (Κέντρο Ημέρας στην Παλλήνη) — 26/10/2011
 21. ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ (Κέντρο Ημέρας στην Ηλιούπολη) — δεν το παρουσιάζουμε! — 21/12/2012
 22. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Καισαριανή) — δεν το παρουσιάζουμε! — 17/10/2011
 23. ΔΙΑΔΡΟΜΗ Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Ίλιον)
 24. ΔΑΒΒΕΤΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Ν. Σμύρνη) — 19/10/2011
 25. ΔΙΚΕΨΥ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Ν. Ιωνία) — 18/01/2013
 26. ΔΙΚΕΨΥΘΕΥΠ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Καλλιθέα) — 02/02/2012
 27. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Γέρακα) — 28/03/2014
 28. ΔΥΝΑΜΑΙ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Παλλήνη) — 26/10/2011
 29. ΕΔΡΑ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων) — 2013
 30. ΕΕΠΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων) — 2016
 31. ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Γαλάτσι) — 26/07/2013
 32. ΕΛΕΘΙΠ (Σύλλογος Θεραπευτικής Ιππασίας στο Μαρούσι) — 2014 (Μαρούσι), 20112015 (Κορωπί)
 33. ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παίδων) — 2015
 34. ΕΛΕΤΥΠΕ (Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας) — 2018
 35. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗΣ (Χώρος παιχνιδιού στο Κερατσίνι και τη Ν. Φιλαδέλφεια) — 11/2013
 36. ΕΞΕΛΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Πειραιά) — δεν λειτουργεί! — 18/05/2012
 37. ΕΝΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Χαλάνδρι) — 01/02/2012
 38. ΕΝΑΥΣΜA (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Ν. Ψυχικό) — 17/01/2013
 39. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Γλυφάδα) — 11/11/2011
 40. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Λαμία) — 01/03/2013
 41. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Κέντρο Ημέρας και Στέγη στο Ίλιον) — 17/06/2015
 42. ΕΡΜΗΣ (Κέντρο Ημέρας στο Ελληνικό) — 2010
 43. ΕΣΤΙΑ — ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α. (Κέντρο Ημέρας και Στέγη στο Ν. Ψυχικό) — 29/05/2015
 44. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER (Κέντρο Ημέρας στην Αθήνα) — 25/06/15
 45. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (Κέντρο Ημέρας στην Αργυρούπουλη) — 2013
 46. Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε. (Σύλλογος Θεραπευτικής Ιππασίας στη Βαρυμπόμπη) — 18/11/2012
 47. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (Κέντρο στην Αγία Παρασκευή) — 19/03/2013
 48. ΕΥΧΕΡΕΙΑ (Κέντρο στο Ν. Ηράκλειο) — 17/09/2013
 49. ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Κέντρα) — δεν τα παρουσιάζουμε! — 23/07/2013 (Γλυφάδα) — 10/02/2014 (Μαρούσι)
 50. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Ένωση Γονέων στο Ψυχικό) — 09/05/2014
 51. ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Κέντρο στο Ίλιον) — 2011
 52. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 53. ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ — δεν λειτουργεί!
 54. ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ (Κέντρο Ημέρας στην Αργυρούπολη) — 2012
 55. Κ.Ε.Α. ΑΜΕΑ (Κέντρο στη Μεταμόρφωση, το 2017 μετακόμισε στον Σκαραμαγκά) — 07/07/2015
 56. ΚΕΘΕΠ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Γαλάτσι) — 24/10/2012
 57. ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΚΔΑΠ—ΜΕΑ) — 2010
 58. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Κέντρο Ημέρας στα Μελίσσια) — 2010
 59. ΚΕΨΥΠΕ ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στους Αμπελόκηπους) — 05/04/2013
 60. ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Μαρούσι)
 61. ΚΝΑΠ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Πειραιά) — 31/07/2013
 62. ΛΕΞΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Ν. Ιωνία) — 04/09/2012
 63. ΛΕΞΙΜΑΘΕΙΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Άγιο Στέφανο) — 26/03/2013
 64. ΛΙΘΑΡΑΚΙ (Κέντρο Ημέρας στο Ν. Ψυχικό) — 29/05/2015
 65. ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αθήνα) — 01/06/2012
 66. ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Περιστέρι) — 01/11/2011
 67. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Ένωση φορέων για παιδιά στην Αθήνα) — 2011
 68. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Χώρος άθλησης στον Μαραθώνα) — 2012
 69. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Κέντρο Ημέρας στην Πεντέλη) — 2014
 70. ΜΕΛΕΔΩΝΗ (Ένωση φορέων για άτομα με νοητική υστέρηση στην Αθήνα) — 2011
 71. ΜΟΝΟΡΟΔΙ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Καλλιθέα) — 2012
 72. ΝΟΗΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στα Βριλήσσια μετακόμισε στο Μαρούσι, συνωνυμία με το NOESI.gr) — 23/01/2013
 73. ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι. (Σύλλογος Θεραπευτικής Ιππασίας στη Βαρυμπόμπη) — 2012
 74. ΠΑΖΛ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Χαλάνδρι) — 14/06/2012
 75. ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Χαλάνδρι) — δεν το παρουσιάζουμε! — 06/09/2013
 76. ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ (Κέντρο Ημέρας στο Ν. Ψυχικό) — 2015
 77. ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Γλυφάδα) — 14/03/2014
 78. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (Κέντρο Ημέρας και Στέγη στην Ν. Μάκρη) — 09/06/2015
 79. Π.Ε.Κ. ΑΜΕΑ (Κέντρο Ημέρας στον Πειραιά) — 2010
 80. Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.Ν.Υ. (Κέντρο Ημέρας και Στέγη στο Χαλάνδρι) — 06/07/2015
 81. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1, 2, 3 (Κέντρα Ημέρας στο Χαλάνδρι και την Παλλήνη) — 2010 
 82. Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη) — 2012
 83. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
 84. ΣΕΙΡΙΟΣ (Κέντρο Ημέρας στον Γέρακα) — 2015
 85. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (Σχολείο στην Παλλήνη) — δεν το παρουσιάζουμε! — 2013
 86. Σ.Π.Ε.Ε. (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Νέα Σμύρνη) — 22/09/2016
 87. ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στους Αμπελόκηπους) — 12/09/2013
 88. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Πειραιά) — 09/01/2014
 89. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (Χώρος θεάτρου και παιχνιδιού στου Ψυρρή) — 24/11/2013
 90. Σ.Θ.Ι.Ε. (Σύλλογος Θεραπευτικής Ιππασίας στη Βαρυμπόμπη) — 2013
 91. ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Μαρούσι) — 2011
 92. ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Χαλάνδρι) — 2011
 93. ΣΥΝΘΕΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αθήνα) — 2013
 94. ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Χολαργό) — 2011
 95. ΤΡΙΣΗΛΙΟΝ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Μαρούσι) — 2011
 96. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ — Κ.Α.Σ.Π. (Κέντρο Αποκατάστασης στη Μεταμόρφωση)
 97. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ (Καρέας) — 2010
 98. ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ — 2010
 99. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (Κέντρο Αοποκατάστασης στο Κορωπί) — 2011
 100. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Κ.Α.Σ.Π. (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Μεταμόρφωση) — 14/07/2015
 101. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αθήνα) — 04/04/2014
 102. ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Καισαριανή) — 11/01/2013
 103. ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Βούλα) — 03/10/2011

10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 1. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στους Μολάους) — 10/07/2015
 2. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στη Σπάρτη) — 10/07/2015
 3. ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Κέντρο Ημέρας στην Καλαμάτα) — 09/07/2015

11η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΜΕΝΕΓΑΣ ΝΙΚΟΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ (Σύλλογος στη Σάμο) — 2015
 2. Κ.Π.Ε. ΧΙΟΥ (Κέντρο Ημέρας στη Χίο) — 28/09/2015
 3. ΘΕΟΜΗΤΩΡ (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στη Μυτιλήνη) — 29/09/2015
 4. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΟΤΑ στη Μυτιλήνη) — 30/09/2015
 5. ΚΥΨΕΛΗ (Κέντρο Ημέρας στη Μυτιλήνη) — 30/09/2015
 6. ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ (Σύλλογος στη Χίο) — 28/09/2015

12η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ στη Ρόδο) — 14/10/2015
 2. Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (Νοσοκομείο στη Ρόδο) — 14/10/2015
 3. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ (Σύλλογος στη Ρόδο) — 14/10/2015
 4. ΕΛΠΙΔΑ (Κέντρο Ημέρας στη Ρόδο) — 14/10/2015
 5. ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟΔΟΥ πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.ΚΑ.ΜΕ.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ρόδος) — 14/10/2015

13η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 1. ΑΝΝΟΥΣΑΚΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ / ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Ίδρυμα Κλειστής Περίθαλψης στα Χανιά) — 28/08/2015
 2. ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ (Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στα Χανιά) — 02/04/2012
 3. ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (Κέντρο Ημέρας στο Ηράκλειο) — 31/08/2015
 4. Θ.Χ.Π. ΧΑΝΙΩΝ (Ίδρυμα Κλειστής Φροντίδας στα Χανιά) — 28/08/2015
 5. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ (Κέντρο Ημέρας στα Χανιά) — 14/04/2015
 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Σύλλογος στο Λασίθι) — 09/06/2012
 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΣΤΗΡΙΖΩ (Σύλλογος στο Ηράκλειο) — 02/04/2012
 8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (Σύλλογος στο Ρέθυμνο) — 01/04/2012

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Το noesi.gr αξιοποιεί την κοινωνική συνεισφορά για να αναπτύσσει το μη κερδοσκοπικό έργο του, βάσει καταστατικού. Αν βλέπετε θετικά τη συμβολή του...


► Στείλετε γραμματόσημα. Αγοράστε διάφορα γραμματόσημα μικρής αξίας από τα ΕΛΤΑ π.χ. των 0,50€ ή 0,72€ ή 0,90€ και ταχυδρομήστε τα μέσα σε φάκελλο προς:

NOESI.gr — Μιστράλ 4 — Ν. Ψυχικό 154 51

► Δωρίστε χρόνο ομιλίας. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και στείλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας στα νούμερα:

WIND F2G 6907643701, 6907643658

COSMOTE 6984751366, 6944987319, 6948986898

Στη σελίδα noesi.gr/ananoesi μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τους σκοπούς, που υποστηρίζονται δωρεάν από το noesi.gr.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.