Κανονισμός λειτουργίας - Όροι χρήσης

Πιστοποιημένο για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, το NOESI.gr παρέχει - βάσει καταστατικού - δωρεάν υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και Ειδικώς Αναγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία και Συλλόγους Γονέων ΑμεΑ.

To NOESI.gr διέπεται από τους ακόλουθους κανονισμούς. Η χρήση του ιστότοπου www.noesi.gr προϋποθέτει αποδοχή τους. Σε περίπτωση που έχετε προτάσεις για βελτίωση των κανονισμών (όρων χρήσης), επικοινωνήστε με την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (noesi.gr) από την σελίδα επικοινωνίας www.noesi.gr/contact.

Πατήστε στους παρακάτω τίτλους για περισσότερα, πλην του παρόντος.

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας εκτελεί χρέη συμβολαίου μεταξύ τού NOESI.gr και όσων δημοσιεύουν κείμενα ή εγγράφονται μέλη σε αυτόν τον ιστοτόπο. Επίσης, ενέχει θέση κώδικα δεοντολογίας σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν μέτρα προστασίας του ιστοτόπου. Τα σχετικά με τον κανονισμό, που είναι ήδη σε εφαρμογή, είναι προς συζήτηση με όσους ενδιαφέρονται. Δείτε στο τέλος του κειμένου πώς μπορείτε να σχολιάσετε το κείμενο αυτό.

Θεματολογία
Εκπαίδευση | Υγεία | Πρόνοια

Το NOESI.gr είναι ένας ιστοτόπος με επίκεντρο το τρίπτυχο "εκπαίδευση / κατάρτιση - υγεία - πρόνοια". Σκοπός του NOESI.gr είναι η διάχυση της γνώσης, μέσω επιστημονικής ή εμπειρικής τεκμηρίωσης, για τα θέματα που αφορούν τον ιστοτόπο. Οποιοσδήποτε με ενδιαφέρον σε αυτά τα θέματα μπορεί να εγγραφεί μέλος του ιστοτόπου.

Σκοπός
Δικτύωση, ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική

Σκοπός του NOESI.gr είναι να οργανώσει μία μεγάλη βάση πληροφοριών για τα θέματα που το αφορούν και μία κοινότητα ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, απόψεις και προβληματισμούς. Σε αυτή τη βάση, οργανώνει ανθρώπινα δίκτυα ενημέρωσης και συμβουλευτικής. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη βασική αρχή ότι οι δημοσιεύσεις πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά / συμβουλευτικά προς τα άτομα που απευθύνονται. Δεν εξυπηρετούν το σκοπό αυτό σχόλια που γίνονται με επικριτικό ή απαξιωτικό τρόπο για τις σκέψεις, στάσεις, πράξεις ή παραλήψεις τρίτων προσώπων, χωρίς να γίνεται κριτική που αφήνει περιθώρια για διορθώσεις και βελτίωση.

Προφίλ μελών
Ανάπτυξη κοινότητας ατόμων

Η κοινότητα του NOESI.gr συστάθηκε για να διευκολυνθεί η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών του ιστοτόπου. Όταν επικοινωνείτε (π.χ. με E-mail) με άλλα μέλη, να είστε διακριτικοί και να γράφετε με σεβασμό προς τον συνομιλητή της. Με γνόμωνα στο δικαίωμα της ανωνυμίας, είναι θεμιτό αν θέλετε να δώσετε ένα ψευδώνυμο στον εαυτό σας αντί να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, που αναφέρονται από εσάς στο προφίλ μέλους, πρέπει να είναι αληθή. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί χωρίς καμιά υποχρέωση. Προς το παρόν, για λόγους δεοντολογίας, η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα μέλη του NOESI.gr δίνεται επιλεκτικά στα μέλη, με γνώμονα τις δημοσιεύσεις τους και την ιδιότητά τους.

Δημοσιεύσεις
Δίνουμε ένα βήμα λόγου στα μέλη

Όλα τα μέλη μπορούν να δημοσιεύουν τα κείμενά τους, τα οποία εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα, μετά από λίγες ώρες. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι κάθε μέλος έχει στη διάθεσή του χώρο για κείμενα ή φωτογραφίες και μία διακριτή διεύθυνση της μορφής www.noesi.gr/blog/username για να δημοσιεύει τις σκέψεις του. Παρομοίως, όλα τα μέλη μπορούν να σχολιάσουν κείμενα που έχουν δημοσιεύσει άλλα μέλη. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι στο τέλος κάθε κειμένου που δημοσιεύεται υπάρχουν σχόλια (ερωτήσεις - απαντήσεις) των υπολοίπων μελών, σε μία διακριτή διεύθυνση της μορφής www.noesi.gr/node1#comment1.

Οι γενικοί κανόνες για τους συγγραφείς κειμένων καθορίζονται ως εξής:

 • Σεβαστείτε τους αναγνώστες και το "βήμα" που σας δίνεται.

 • Σεβαστείτε την αξιοπρέπεια των ατόμων στα οποία αναφέρεστε.

 • Αποφεύγετε τις ύβρεις.

 • Δεν ενδείκνυται να τροποποιείτε τα κείμενά σας αφού τα δημοσιεύσετε. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο χάριν διόρθωσης ορθογραφικών / τυπογραφικών λαθών. Εάν πρέπει να σβήσετε κάτι από κάποια δημοσίευσή σας, επικοινωνήστε με το NOESI.gr.

Διαβάστε εδώ περισσότερες οδηγίες για τη δημοσίευση κειμένων στο άρθρο: Συμβουλές για τη δημοσίευση κειμένου.

Δημοσίευση ερευνητικών μελετών:

Ακολουθούν οδηγίες και τις πληροφορίες για να υποβάλετε προς εξέταση το αίτημα φιλοξενίας της ανακοίνωσης για τη μελέτη σας στην πλατφόρμα noesi.gr/tounoumou.

Ο υπεύθυνος της μελέτης θα χρειαστεί να αποστείλει προς το NOESI.gr τις βασικές πληροφορίες για την ταυτότητα της μελέτης, που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • τον ακριβή τίτλο της μελέτης και υπό ποιον φορέα / πλαίσιο υλοποιείται,
  (λ.χ. Παν/μιο, Σχολή, Τμήμα, άλλο νομικό πρόσωπο)

 • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της μελέτης,

 • και, εάν υπάρχουν, τα στοιχεία επικοινωνίας του εποπτεύοντα ακαδημαϊκού και τις πληροφορίες για το πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών.
  (λ.χ. ονομασία κύκλου σπουδών, είδος / τίτλο πτυχίου, ονομασία)

Σημείωση: Εσείς θα επιλέξετε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα διατεθούν στην ανάρτηση σας.

Επίσης, θα πρέπει να αποστείλετε μία περίληψη που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • τον σκοπό της μελέτης,

 • τη μεθοδολογία της έρευνας,

 • το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης.

Τέλος, θα χρειαστούμε από μέρους σας μία απλή δήλωση (διατύπωση) για τον τρόπον με τον οποίο θα διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα, που τυχόν συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, που θα αναφέρεται ενδεικτικά σε ζητήματα όπως: ποιος θα έχει πρόσβαση, για ποιον σκοπό, αν θα εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, αν μπορούν να διακόψουν αν πάσα στιγμή χωρίς τα στοιχεία τους να συμπεριληφθούν στην μελέτη κ.ο.κ).

Έχοντας εξετάσει όλα τα παραπάνω θα λάβετε απάντηση, το συντομότερο δυνατό, ως προς τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης για την μελέτη σας στις σελίδες του noesi.gr.

Δημοσίευση δράσεων (εκδηλώσεων):

 • Οι μη κερδοσκοπικές δράσεις προβάλλονται δωρεάν, για τις υπόλοιπες προβλέπεται διαφημιστική καμπάνια ή συνδρομητικός λογαριασμούς μέλους με βάση τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών (www.noesi.gr/timokatalogos).

 • Εάν θέλετε να δημοσιοποιήσετε κάποιο κείμενο για το έργο ή τη δράση ενός φορέα, θα πρέπει να στείλετε προς το NOESI.gr τα κείμενα και το υπόλοιπο υλικό, που θέλετε να δημοσιεύσετε. Η δημοσίευση μπορεί γίνει δωρεάν μόλις λάβετε γραπτώς μέσω E-mail την έγκριση και τις σχετικές οδηγίες από το NOESI.gr. To NOESI.gr επιφυλάσσεται ως προς την καθαυτή φιλοξενία της δημοσίευσης σε συγκεκριμένες σελίδες και το σχετικό χρονικό διάστημα, επίσης.

 • Υπέρμετρη προβολή ιδιωτών, φορέων, ιστοτόπων - ως προς το έργο ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους - απαγορεύεται γενικώς. Εάν πρέπει να αναφερθείτε σε κάτι από αυτά, χάριν ενημέρωσης, θα πρέπει να γίνει μεμονωμένα και με σύνεση. Γενικώς, οι ιδιώτες ή οι φορείς που χρειάζονται να προσκαλέσουν κάποιον να επικοινωνήσει μαζί τους πρέπει να το κάνουν επιγραμματικά, όπως λ.γ. "το όνομά μου είναι τάδε, το επάγγελμά μου είναι τάδε, επικοινωνήστε μαζί μου μέσω του προφίλ μου".

Πνευματικά δικαιώματα
Οι δημοσιεύσεις του NOESI.gr δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα εκτός εάν αναφέρεται ρητά

Το NOESI.gr ενθαρρύνει την αναδημοσίευση του περιεχομένου, που έχει συνταχθεί από το NOESI.gr, στις ενότητες, "Οδηγοί", "Δίκτυα", "Αρχείο". Αναδημοσίευση υλικού του NOESI.gr σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά γίνεται με ρητή αναφορά της πηγής ως "NOESI.gr: Η Νόηση στο διαδίκτυο" και της διεύθυνση της ιστοσελίδας από όπου αντλήθηκε το περιεχόμενο και μόνο εφόσον δεν αντίκειται στον παρόντα κανονισμό. Δεν ενδείκνυται να αντιγράφετε ολόκληρες σελίδες του www.noesi.gr σε άλλες ιστοσελίδες - θα χρειαστεί να παραθέσετε κάποια περίληψη και να παραπέμπεται ο αναγνώστης στις σελίδες του www.noesi.gr. Κάθε τι που δημοσιεύεται από τα μέλη ή εκ μέρους τους από το NOESI.gr, αποτελεί προσωπική τους άποψη. Αυτή είναι και η βασική αρχή των "βιολογίων" και του "φόρουμ". Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν οι δημοσιεύσεις σας, ωστόσο, το NOESI.gr δεν δεσμεύεται εξ αρχής ως προς την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, ειδικώς με γνώμονα την αποφυγή σύγχυσης στους αναγνώστες, λόγω της ασυνέχειας στον σχολιασμό των δημοσιεύσεων.

Εχεμύθεια
Τήρηση απορρήτου στην επικοινωνία με το NOESI.gr

Εάν ζητηθεί ρητώς, όλες οι μορφές επικοινωνίας (συνομιλίες, E-mail, SMS) προς το NOESI.gr δεσμεύονται από το απόρρητο της επικοινωνίας και τηρείται πλήρης εχεμύθεια των προσωπικών στοιχείων. Το NOESI.gr, κατά καιρούς, για τις ανάγκες λειτουργίας του και των υπηρεσιών που προσφέρει, αναπτύσσει βάσεις δεδομένων με προσωπικά δεδομένα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.ά.). Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, η πρόσβαση στον οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Τα προσωπικά στοιχεία τελούν υπό διαχείριση του εκδότη του NOESI.gr. Σε καμία περίπτωση, δεν μεταβιβάζονται στοιχεία προς τρίτους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ατόμων που σχετίζονται με αυτά.

Διεύθυνση
Η Διεύθυνση του ιστοτόπου αποτελεί αποκλειστικό έργο του εκδότη του NOESI.gr

Βασικός σκοπός τού εκδότη τού NOESI.gr είναι να διατηρείται η ομαλή τεχνική λειτουργία των σελίδων (server/διακομιστής, OS/λειτουργικό, modules/συστήματα κ.α.). Επιπροσθέτως, ο εκδότης μεριμνά, κατά βούληση, προκειμένου να εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός λειτουργίας, προβαίνοντας σε:

 • Επεξεργασία της μορφοποίησης στις δημοσιεύσεις.

 • Αφαίρεση, προσωρινή ή μόνιμη, όσων δημοσιεύσεων ή προφίλ μελών αντίκεινται στον κανονισμό λειτουργίας.

 • Επικοινωνία με τα μέλη στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

Η διεύθυνση και η λειτουργία του ιστοτόπου βασίζεται, εκτός των άλλων, και στις βασικές αρχές του Health on the Net Foundation που περιγράφονται στο άρθρο: Κώδικας Δεοντολογίας (HoN Code). Διαβάστε περισσότερα άρθρα σχετικά από το NOESI.gr:

Δεν μπορείτε να σχολιάσετε δημόσια το παρόν κείμενο. Εάν θέλετε να στείλετε το σχόλιό σας προς το NOESI.gr μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.