Κανονισμός λειτουργίας – Όροι χρήσης

Πιστοποιημένο για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, το NOESI.gr παρέχει βάσει καταστατικού δωρεάν υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φιλανθρωπικά Σωματεία και Συλλόγους Γονέων / Συλλόγους ΑμεΑ.

Η "Νόηση στο διαδίκτυο" (NOESI.gr) στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται ο ιστότοπος www.noesi.gr (και εναλλακτικά η διεύθυνση www.noesis.gr) βασίζεται στους παρακάτω κανόνες για τη λειτουργία της και την παροχή των υπηρεσιών της. Η χρήση του ιστοτόπου www.noesi.gr ή άλλων υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται από τη "Νόηση στο διαδίκτυο" προϋποθέτει αποδοχή τους.

Σας ακούμε, εφόσον μελετήσετε το παρόν άρθρο :)
Σε περίπτωση που έχετε προτάσεις ή παρατηρήσεις, ώστε οι κανόνες αυτοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας ή στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα επικοινωνίας www.noesi.gr/contact
Επιπλέον, πατήστε στους εξής τίτλους για επιμέρους πληροφορίες.
 1. Δήλωση περί εγκυρότητας πληροφοριών
  https://noesi.gr/disclaimer
 2. Καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας NOESI.gr
  https://noesi.gr/katastatiko
 3. Κώδικας δεοντολογίας (HON Code of Conduct)
  https://www.noesi.gr/honcode
 4. Πολιτική καταχώρησης διαφημιστικών μηνυμάτων
  https://noesi.gr/ads-policy
 5. Πολιτική ορθής χρήσης στην επικοινωνία με το NOESI.gr
  https://noesi.gr/mail-policy
 6. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (ενημερώθηκε πρόσφατα)
  https://noesi.gr/privacy-policy
 7. Πώς λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης ιστότοπου
  https://noesi.gr/webmaster-policy
 8. Τι είναι ο Κανονισμός GDPR (νέο!)
  https://noesi.gr/gdpr
 9. Τι είναι τα cookies και σε τι χρησιμεύουν (ενημερώθηκε πρόσφατα)
  https://noesi.gr/cookies-policy
 10. Τι είναι το ρομποτικό σύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας
  https://noesi.gr/mailbot-policy

Ο παρών Κανονισμός εκτελεί χρέη συμβολαίου μεταξύ NOESI.gr και όσων αναρτούν κείμενα, εγγράφονται μέλη ή επικοινωνούν με οποιονδήποτε μέσω αυτού του ιστοτόπου. Επίσης, ενέχει θέση Κώδικα Δεοντολογίας σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν μέτρα προστασίας του ιστοτόπου. Τα σχετικά με τον Κανονισμό, που είναι ήδη σε εφαρμογή, είναι προς συζήτηση με όσους ενδιαφέρονται. Δείτε στο τέλος του κειμένου πώς μπορείτε να σχολιάσετε το κείμενο αυτό.

Θεματολογία:
Μας ενδιαφέρει το τρίπτυχο "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια"

Το www.noesi.gr είναι ένας ιστότοπος με επίκεντρο το τρίπτυχο "Εκπαίδευση — Υγεία — Πρόνοια" και βρίσκεται στην ιδιοκτησία της «Νόησης στο διαδίκτυο» (NOESI.gr). Σκοπός της »Νόησης στο διαδίκτυο» είναι η διάχυση της γνώσης, μέσω επιστημονικής ή εμπειρικής τεκμηρίωσης, για τα θέματα που αφορούν τον ιστότοπο. Οποιοσδήποτε με προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε αυτά τα θέματα μπορεί να εγγραφεί μέλος του ιστοτόπου.

Σκοπός:
Με όχημα τη δικτύωση, παρέχουμε ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική.

Σκοπός της «Νόησης στο διαδίκτυο» (NOESI.gr) είναι να οργανώσει μία μεγάλη βάση πληροφοριών στο πλαίσιο μίας κοινότητας ανθρώπων, φυσικών και νομικών προσώπων, που ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, απόψεις και προβληματισμούς. Σε αυτή τη βάση, οργανώνει ανθρώπινα δίκτυα ενημέρωσης και συμβουλευτικής. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην αρχή ότι οι δημοσιεύσεις πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά / συμβουλευτικά προς τα άτομα που απευθύνονται. Δεν εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό σχόλια που γίνονται με επικριτικό ή απαξιωτικό τρόπο για τις σκέψεις, στάσεις, πράξεις ή παραλήψεις τρίτων προσώπων, με κριτική που δεν δείχνει τον τρόπο (δρόμο) για διορθώσεις και βελτίωση.

Προφίλ μελών:
Φιλοξενούμε μία κοινότητα ατόμων και υπηρεσιών.

Η κοινότητα που φιλοξενείται online μέσω του www.noesi.gr δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η άμεση επικοινωνία μεταξύ ατόμων και φορέων υπηρεσιών. Προς το παρόν, για λόγους δεοντολογίας, η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα μέλη του ιστότοπου δίνεται επιλεκτικά στα μέλη, με γνώμονα τις δημοσιεύσεις τους και την ιδιότητά τους, κατά βάση σε γονείς και σε διαπιστευμένα μέλη – επαγγελματίες ή φορείς. Όταν επικοινωνείτε (π.χ. με E-mail) με άλλα μέλη, να είστε διακριτικοί και να γράφετε με σεβασμό προς τους συνομιλητές σας.

Με γνώμονα το δικαίωμα της ανωνυμίας, είναι θεμιτό αν θέλετε να δώσετε ένα ψευδώνυμο στον εαυτό σας αντί να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, που αναφέρονται από εσάς στο προφίλ μέλους, χρειάζεται να είναι αληθή. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί χωρίς καμιά υποχρέωση, ωστόσο η τελική διαγραφή γίνεται κατόπιν έγκρισης και με την παρέμβαση του διαχειριστή του ιστότοπου (www.noesi.gr).

Δημοσιεύσεις:
Δίνουμε ένα βήμα λόγου στα μέλη.

Όλα τα μέλη μπορούν να δημοσιεύουν τα κείμενά τους, τα οποία εμφανίζονται στην αρχική ιστοσελίδα, μετά από λίγες ώρες. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι κάθε μέλος έχει στη διάθεσή του χώρο για κείμενα ή φωτογραφίες και μία διακριτή διεύθυνση της μορφής www.noesi.gr/blog/username για να δημοσιεύει τις σκέψεις του. Παρομοίως, όλα τα μέλη μπορούν να σχολιάσουν κείμενα που έχουν δημοσιεύσει άλλα μέλη. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι στο τέλος κάθε κειμένου που δημοσιεύεται υπάρχουν σχόλια (ερωτήσεις - απαντήσεις) των υπολοίπων μελών, σε μία διακριτή διεύθυνση της μορφής www.noesi.gr/comment/1.

Οι γενικοί κανόνες για τους συγγραφείς κειμένων καθορίζονται ως εξής:

 • Σεβαστείτε τους αναγνώστες και το "βήμα" που σας δίνεται.

 • Σεβαστείτε την αξιοπρέπεια των ατόμων στα οποία αναφέρεστε.

 • Αποφεύγετε τις ύβρεις.

 • Δεν ενδείκνυται να τροποποιείτε τα κείμενά σας αφού τα δημοσιεύσετε. Η λειτουργία αυτή διατίθεται στον διαχειριστή του ιστότοπου, μόνο χάριν διόρθωσης ορθογραφικών / τυπογραφικών λαθών. Εάν πρέπει να διαγράψετε ή να αλλάξετε κάποια δημοσίευσή σας, επικοινωνήστε με την ομάδα του noesi.gr από την ιστοσελίδα επικοινωνίας www.noesi.gr/contact.

Διαβάστε περισσότερες οδηγίες και βασικούς κανόνες για τις δημοσιεύσεις σας.(1)

Δημοσίευση ερευνητικών μελετών:

Ακολουθούν οδηγίες για το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλετε προς εξέταση, αναφορικά με αίτημα φιλοξενίας της ανακοίνωσης για τη μελέτη σας στην πλατφόρμα www,noesi.gr/tounoumou.

Ο υπεύθυνος της μελέτης θα χρειαστεί να αποστείλει προς το NOESI.gr τις βασικές πληροφορίες για την ταυτότητα της μελέτης, που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • τον ακριβή τίτλο της μελέτης και υπό ποιον φορέα / πλαίσιο υλοποιείται,
  (λ.χ. Παν/μιο, Σχολή, Τμήμα, άλλο νομικό πρόσωπο)

 • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της μελέτης,

 • και, εάν υπάρχουν, τα στοιχεία επικοινωνίας του εποπτεύοντα ακαδημαϊκού και τις πληροφορίες για το πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών.
  (λ.χ. ονομασία κύκλου σπουδών, είδος / τίτλο πτυχίου, ονομασία)

Σημείωση: Εσείς θα επιλέξετε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα διατεθούν στην ανάρτηση σας.

Επίσης, θα πρέπει να αποστείλετε μία περίληψη που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • τον σκοπό της μελέτης,

 • τη μεθοδολογία της έρευνας,

 • το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης.

Τέλος, θα χρειαστούμε από μέρους σας μία απλή δήλωση (διατύπωση) για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα, που τυχόν συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, που θα αναφέρεται ενδεικτικά σε ζητήματα όπως: ποιος θα έχει πρόσβαση, για ποιον σκοπό, πώς θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα αυτά και αν θα εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, αν μπορούν να διακόψουν αν πάσα στιγμή χωρίς τα στοιχεία τους να συμπεριληφθούν στην μελέτη κ.ο.κ).

Έχοντας εξετάσει όλα τα παραπάνω θα λάβετε απάντηση, το συντομότερο δυνατό, ως προς τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης για την μελέτη σας στον ιστότοπο www.noesi.gr.

Δημοσίευση δράσεων (εκδηλώσεων):

 • Οι μη κερδοσκοπικές δράσεις προβάλλονται δωρεάν, για τις υπόλοιπες προβλέπεται διαφημιστική καμπάνια ή συνδρομητικός λογαριασμός μέλους με βάση τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών.(2)

 • Εάν θέλετε να δημοσιοποιήσετε κάποιο κείμενο για το έργο ή τη δράση ενός φορέα, θα πρέπει να στείλετε προς το NOESI.gr τα κείμενα και το υπόλοιπο υλικό, που θέλετε να αναρτήσετε. Η δημοσίευση μπορεί να γίνει δωρεάν εφόσον λάβετε γραπτώς την έγκριση και τις σχετικές οδηγίες από ένα μέλος της ομάδας της νόησης στο διαδίκτυο. To NOESI.gr επιφυλάσσεται ως προς καθαυτή την φιλοξενία της δημοσίευσης σε συγκεκριμένες σελίδες και το σχετικό χρονικό διάστημα, επίσης.

 • Υπέρμετρη προβολή ιδιωτών, φορέων, ιστοτόπων – ως προς τις δράσεις ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους – απαγορεύεται γενικώς. Εάν πρέπει να αναφερθείτε σε κάτι από αυτά, χάριν ενημέρωσης, θα πρέπει να γίνει μεμονωμένα και με σύνεση. Γενικώς, οι ιδιώτες ή οι φορείς, που επιθυμούν να προσκαλέσουν κάποιον να επικοινωνήσει μαζί τους πρέπει να το κάνουν επιγραμματικά, όπως π.χ. "το όνομά μου είναι τάδε, το επάγγελμά μου είναι τάδε, επικοινωνήστε μαζί μου μέσω του προφίλ μου".

Πνευματικά δικαιώματα:
Οι δημοσιεύσεις του NOESI.gr δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

Το NOESI.gr ενθαρρύνει την αναδημοσίευση του περιεχομένου, που έχει συνταχθεί από το NOESI.gr, στις ενότητες, "Οδηγοί", "Δίκτυα", "Αρχείο". Αναδημοσίευση υλικού του NOESI.gr σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά γίνεται με ρητή αναφορά της πηγής ως "NOESI.gr: Η Νόηση στο διαδίκτυο" και της διεύθυνση της ιστοσελίδας από όπου αντλήθηκε το περιεχόμενο και μόνο εφόσον δεν αντίκειται στον παρόντα κανονισμό. Δεν ενδείκνυται να αντιγράφετε ολόκληρες σελίδες του www.noesi.gr σε άλλες ιστοσελίδες - θα χρειαστεί να παραθέσετε κάποια περίληψη και να παραπέμπεται ο αναγνώστης στις σελίδες του www.noesi.gr. Κάθε τι που δημοσιεύεται από τα μέλη ή εκ μέρους τους από το NOESI.gr, αποτελεί προσωπική τους άποψη. Αυτή είναι και η βασική αρχή των "βιολογίων" και του "φόρουμ". Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν οι δημοσιεύσεις σας, ωστόσο, το NOESI.gr δεν δεσμεύεται εξ αρχής ως προς την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, ειδικώς με γνώμονα την αποφυγή σύγχυσης στους αναγνώστες, λόγω της ασυνέχειας στον σχολιασμό των δημοσιεύσεων.

Εχεμύθεια:
Ιατρικό απόρρητο στην επικοινωνία, από μέρους μας.

Εάν ζητηθεί ρητώς, όλες οι μορφές επικοινωνίας (συνομιλίες, E-mail, SMS) προς το NOESI.gr δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο και τηρείται πλήρης εχεμύθεια των πληροφοριών. Το NOESI.gr, κατά καιρούς, για τις ανάγκες λειτουργίας του και των υπηρεσιών που προσφέρει, αναπτύσσει βάσεις δεδομένων με προσωπικά δεδομένα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.ά.). Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, η πρόσβαση στον οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Τα προσωπικά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται στοιχεία προς τρίτους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ατόμων που σχετίζονται με αυτά. Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από το NOESI.gr.(3)

Διεύθυνση:
Η Διεύθυνση του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστικό έργο του εκδότη του NOESI.gr.

Σκοπός τού Eκδότη τού NOESI.gr με την ιδιότητα του Διευθυντή είναι να διατηρείται η ομαλή τεχνική λειτουργία των σελίδων ενώ, επιπροσθέτως, μεριμνά προκειμένου να εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός λειτουργίας, προβαίνοντας, προσωπικά ή με την βοήθεια άλλων ατόμων, σε:

 • Επεξεργασία της μορφοποίησης στις δημοσιεύσεις.

 • Αφαίρεση, προσωρινή ή μόνιμη, όσων δημοσιεύσεων ή προφίλ μελών αντίκεινται στον κανονισμό λειτουργίας.

 • Επικοινωνία με τα μέλη στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

Η διεύθυνση και η λειτουργία του ιστοτόπου βασίζεται στον παρόντα Κανονισμό και τα επιμέρους άρθρα του όπως, επίσης, και στον Οδηγό χρήσης του www.noesi.gr.(4)

Δεν μπορείτε να σχολιάσετε δημόσια το παρόν κείμενο. Εάν θέλετε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας προς το NOESI.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ιστοσελίδας επικοινωνίας www.noesi.gr/contact.

Παραπομπές (links) στο παρόν άρθρο:
 1. https://noesi.gr/posts-guidelines
 2. https://noesi.gr/timokatalogos
 3. https://noesi.gr/privacy-policy
 4. https://noesi.gr/aftonoita
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.