Διαφορές εγκύκλιου Παράλληλης Στήριξης 2016-2017 με τα προηγούμενα έτη

Εικόνα winnie74

Η νέα Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη - Συνεκπαίδευση μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2016-2017,διαφοροποιείται σε σχέση με την περσινή, αλλά και των περασμένων ετών, ως προς τη διατύπωση και ως προς το περιεχόμενο.

1. Έχουμε μια καινούργια διατύπωση στην φετινή Εγκύκλιο. Την "Παράλληλη Στήριξη - Συνεκπαίδευση".

2. Tο νομικό πλαίσιο παρατίθεται στην αρχή σε σχέση με την περσινή Εγκύκλιο, που ως επί το πλείστον αναφερόταν σε κάθε επισήμανση ξεχωριστά.

3. Περιέχει τις προϋποθέσεις χορήγησης Παράλληλης Στήριξης.

4. Αλλάζει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων και επιφορτίζεται το ΚΕΔΔΥ με συμπλήρωση πινάκων και αποστολή δικαιολογητικών στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Π.Δ.Ε., στην περίπτωση νέας παράλληλης, στην περίπτωση ανανέωσης και στην περίπτωση Συνοδού Ε.Β.Π.

5. Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη της περσινής Εγκυκλίου με την οποία: "Η παράλληλη στήριξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό (μόνιμο η αναπληρωτή )του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις."

6. Στην περίπτωση της ανανέωσης Παράλληλης Στήριξης η νέα Εγκύκλιος αναφέρεται μόνον σε αυτούς τους μαθητές που εγκρίθηκε η παράλληλη κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος 2015-2016.

7. Προβλέπεται Παιδαγωγική Έκθεση από πλευράς σχολείου για τον μαθητή, είτε υλοποιήθηκε η εγκεκριμένη Παράλληλη, είτε όχι.

8. Αφαιρέθηκε η επισήμανση της περσινής Εγκυκλίου περί δυνατότητας διακοπής της παράλληλης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους μετά από έγγραφη αίτηση του γονέα.

9. Ως δικαιολογητικό για την έγκριση Συνοδού Ε.Β.Π. ισχύει μόνον η Γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ και όχι από Δημόσιο Νοσοκομείο όπως προέβλεπαν οι προηγούμενες Εγκύκλιοι.

10. Ζητείται στην περίπτωση ιδιώτη Ειδικού Βοηθού που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο.

11. Δεν αναφέρεται, όσον αφορά στην Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η υποχρέωση συμπερίληψης λογότυπου ΕΣΠΑ.

12. Παραλήφθηκε η επισήμανση της περσινής Εγκυκλίου, πως στη Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ νέας παράλληλης πρέπει να αναφέρονται οι ώρες της παράλληλης, καθώς και ότι αυτή θα γίνεται σε μόνιμη και καθημερινή βάση.

13. Παραλήφθηκε η επισήμανση της περσινής Εγκυκλίου, πως σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με Συνοδό Ε.Β.Π. για 2 μαθητές, τότε το ΚΕΔΔΥ με εισήγησή του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών αυτών από τον ίδιο Συνοδό Ε.Β.Π.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.