Τι είναι το νέο πρόγραμμα διαρκούς δράσης "ΠΡΟΝΟΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ" από το NOESI.gr;

Εικόνα NOESI.gr

Βασισμένο στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr, το νέο πρόγραμμα του Οδηγού υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" (διαβάζεται "Προνόησε κι εσύ") καταρτίζει την πρώτη Χάρτα Υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και δημιουργεί ένα Πρότυπο Δίκτυο Υπηρεσιών που υιοθετούν — εξελίσσουν — πρεσβεύουν τη Χάρτα στις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρία και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Για όλα τα νεότερα, καθώς οδεύουμε στην αρχική Διακήρυξη της Χάρτας, ακολουθήστε την ομάδα ΠΡΟΝΟΗΣΕ+© στο Facebook.(1)

Νέες ανακοινώσεις!

Προσεχείς εκδηλώσεις:

ΣΕΠ 12

Συνάντηση Γονέων "Προνόησε κι Εσύ" (παιδιών ηλικίας 5-12 ετών)

Τετ 7 μ.μ. · από ΠΡΟΝΟΗΣΕ+© / NOESI.gr

 

Αθήνα, Αττική

ΣΕΠ 24

Συνάντηση Γονέων "Προνόησε κι Εσύ" (παιδιών ηλικίας 12-18 ετών)

Δευ 7 μ.μ. · από ΠΡΟΝΟΗΣΕ+© / NOESI.gr

 

Μαρούσι, Αττική

ΟΚΤ 9

Συνάντηση Γονέων "Προνόησε κι Εσύ"

Τρι 5 μ.μ. · από ΠΡΟΝΟΗΣΕ+© / NOESI.gr

 

Αιγάλεω, Αττική

ΟΚΤ 20

Συνάντηση Γονέων "Προνόησε κι Εσύ"

Σαβ 11 π.μ. · ΠΡΟΝΟΗΣΕ+© / NOESI.gr

 

Γλυφάδα, Αττική

Παλαιότερες ανακοινώσεις:

Λογότυπο της Ομάδας για τη Χάρτα Δικαιωμάτων  στην Αξιολόγηση, την Παρέμβαση, τη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία και Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Facebook. "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©": Ακολουθήστε αν θέλετε τη δημόσια ομάδα στο Facebook :)


Η Χάρτα ή ο Οδηγός πρότυπων υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" δημιουργεί ένα δίκτυο υπηρεσιών με καλές πρακτικές, με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστημονική εγκυρότητα και τη διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πανελλαδικό επίπεδο, που βασίζεται στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr όπου έχουν καταχωρηθεί εκατοντάδες φορείς και οργανισμοί, με πλαίσια και δομές, που παρέχουν υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία.

 • Μπορείτε να δείτε τον πανελλαδικό χάρτη του Οδηγού υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" στην ιστοσελίδα: https://noesi.gr/pronoise/map

Η καινοτομία του Οδηγού "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" και της Χάρτας "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" είναι ότι συνδιαμορφώνονται από τις πρόσφατες τάσεις στην παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από τα ίδια τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Ο Οδηγός θα καταρτίσει την πρώτη Χάρτα βέλτιστων πρακτικών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία επικυρώνεται, υιοθετείται και εξελίσσεται με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή της από τους φορείς που σχεδιάζουν και παρέχουν υπηρεσίες.

Ποιος είναι ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι;

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αρχών λειτουργίας και πρακτικών στους φορείς, που παρέχουν υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν παραδείγματα προς μίμηση, κανόνες δεοντολογίας και πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Θέλουμε οι άνθρωποι στην κοινότητα της νόησης στο διαδίκτυο (noesi.gr) να αναδείξουν αυτά τα πρότυπα. Θα καταγράψουμε οργανωμένα και συστηματικά όλα εκείνα που θεωρούνται ως ελάχιστα απαραίτητα, όταν παρέχονται υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με τον όρο "ειδική αγωγή και εκπαίδευση — θεραπεία και αποκατάσταση".

Ποιες ανάγκες καλύπτει;

Η παροχή υπηρεσιών προς άτομα και οικογένειες στον τομέα της ειδικής αγωγής εκπαίδευσης και της αναπηρίας, συντελείται σε έναν χώρο όπου τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ISO 9001:2008*, δεν προσδιορίζουν επαρκώς το φυσικό αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης. Παρότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται τέτοια συστήματα έλεγχου ποιότητας σε δομές που αφορούν την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, είναι εξίσου σημαντικό να καθορίζονται:

 1. οι βασικές αρχές δεοντολογίας των επαγγελμάτων που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες,
 2. ένα ελάχιστο όριο (στάνταρντ - πρότυπο) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τις αρχές της θεραπείας και αποκατάστασης, όπως προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική,
 3. ένα πλαίσιο που λειτουργεί ως πεδίο βέλτιστων πρακτικών με βάση τη διαρκή τεχνογνωσία, που αναπτύσσεται από διαφορετικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προς την ίδια ομάδα - στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας δέσμης πρότυπων κανόνων μπορεί να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσιών αλλά και ως ένα πλαίσιο ενημέρωσης για τα δικαιώματα, τις παροχές, τις πρακτικές, στον ευρύ χώρο της ειδικής αγωγής, ειδικότερα για νέους επωφελούμενους (χρήστες υπηρεσιών).

(*) Σημείωση: Το NOESI.gr από τον Δεκέμβριο 2013 λειτουργεί ως Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας για το ISO 9001:2008.

Πώς πλαισιώνει άλλες δράσεις μας;

Το Πρότυπο υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" είναι η συνέχεια του Οδηγού υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ", ενός Οδηγού σε Ελλάδα και Κύπρο για υπηρεσίες για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Ο Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών από την πρώτη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση, έως τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την ψυχαγωγία και την αυτόνομη διαβίωση. Από το 2010 έως σήμερα, ο Οδηγός καταγράφει τις υπηρεσίες με πρότυπο και αξιόπιστο τρόπο ενώ διανέμεται δωρεάν μέσω του NOESI.gr. Μάθετε τι είναι ο Οδηγός υπηρεσιών και τι παρέχει.

Αποτελεί βασικό στόχο μας να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές και κατ' επέκταση να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πώς θα υλοποιηθεί το πλάνο;

Το NOESI.gr θα οργανώσει συναντήσεις (ημερίδες, workshops) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά τους να καταγράψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν σε ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι συναντήσεις θα αφορούν περίπου 40 έως 80 άτομα, κάθε φορά, και αρχικά θα οργανωθούν στην Αττική, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Συναντήσεις θα οργανωθούν και για άτομα με αναπηρία, αλλά θα έχουν μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων και διαφορετική δομή, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ατόμων που θα λάβουν μέρος προκειμένου να καταγράψουν την άποψή τους.

Συνοπτικά και με ευκρίνεια, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές, σε υπηρεσίες που έλαβαν σε πλαίσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έπειτα, μέσω ομάδων εργασίας, θα καταγραφούν οι πρακτικές, θα παρουσιαστούν για διαβούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς υπηρεσιών με απώτερο σκοπό τη Διακήρυξη της Χάρτας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, οι ομάδες εργασίας είναι οι εξής:

 1. Αρχική διάγνωση - Πρώιμη παρέμβαση (ηλικίες 0 έως 5).
 2. Αξιολόγηση - Παρέμβαση στην πρώιμη σχολική ηλικία (ηλικίες 5-15 ετών).
 3. Αξιολόγηση - Παρέμβαση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ηλικίες 15 - 25 ετών).
 4. Δομές για ενηλίκους (Κέντρα κατάρτισης, Κέντρα ημέρας, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 5. Δομές για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Οι ομάδες εργασίας θα οργανώσουν τις καλές πρακτικές, τις αρχές δεοντολογίας, τα πρότυπα υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν. Με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών του NOESI.gr και σε συνεργασία με άλλους φορείς, θα εκπονήσουν τον μικρό Οδηγό καλώς πρακτικών, που αφορά τον τομέα τους (ομάδα εργασίας).

Παράλληλες ομάδες εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στην υπόλοιπη ομάδα μέσω Συλλόγων Γονέων ή άλλων φορέων (Δήμων), υπό τον συντονισμό του NOESI.gr, ως προς το έργο που πρέπει να εκπονήσουν. Ήδη έχουμε αιτήματα συμμετοχής από τους εξής ΟΤΑ:

 • Δήμος Αλεξανδρούπολης 
 • Δήμος Θεσσαλονίκης

και Συλλόγους Γονέων από Κομοτηνή, Ρόδο, ενώ βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με άλλους φορείς.

Βιωσιμότητα "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" και "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©"

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" αφορά την καταγραφή των κοινωνικών δομών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα. Οι βασικές του αρχές του είναι η εγκυρότητά του και η δωρεάν διάθεσή του. Η απογραφή των δημόσιων υπηρεσιών και όσων προσφέρουν υπηρεσίες ως φιλανθρωπικοί οργανισμοί ή ως Σωματεία και Σύλλογοι Γονέων, γίνεται δωρεάν, με έξοδα του NOESI.gr. Επίσης, ο Οδηγός διανέμεται δωρεάν από το NOESI.gr. Επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών.

Το Πρότυπο υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ +©" θέλει να στρέψει την προσοχή, εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται, στο άτομο! Θέλουμε οι φορείς να αναπτύξουν συστήματα τυποποίησης και ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών τους, να ακολουθήσουν οδηγούς καλών πρακτικών, πρότυπων υπηρεσιών και κανόνων δεοντολογίας. Έτσι, θα διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών προς τις οικογένειες ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, δημιουργείται ένα κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του φορέα (παρόχου των υπηρεσιών) και του επωφελούμενου (χρήστη των υπηρεσιών) ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες των φορέων ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές ανάγκες των ατόμων.

Διάχυση αποτελεσμάτων

 1. Σε επόμενο χρόνο μετά την ανοικτή διαβούλευση με τους φορείς και ιδιώτες, σε καθορισμένη επιστημονική ημερίδα ή συνέδριο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Προτύπου υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
   
 2. Μόλις συνταχθεί ο Οδηγός – Πρότυπο, ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να ακολουθούν το πρότυπο και να αποδέχονται ως ελάχιστο πλαίσιο τις αρχές του, κατά την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών τους προς άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις οικογένειές τους.
   
 3. Εν τέλει, οι φορείς αλλά και τα άτομα δεσμεύονται ότι οι αρχές του Προτύπου υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" ("Προνόησε κι εσύ") πληρούνται σε διαρκή βάση και καθορίζουν το πλαίσιο αξιολόγησης και συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

​NOESI.gr ♡ Συνεχίζουμε το όραμά μας να ενώσουμε όλους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Τέσσερις παραμέτρους βάζουμε στο επίκεντρο σε ό,τι αφορά το NOESI.gr, τους ιδιώτες επαγγελματίες και τους φορείς - ιδιωτικούς, ΜΚΟ, δημόσιους - στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια": Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Αποτελέσματα και, στο επίκεντρο, Ποιότητα.

Στο NOESI.gr, το πλάνο μας βασίζεται στις ανάγκες των ατόμων μας πλαισιώνουν.

 • Συναντάμε επαγγελματίες, που αναζητούν ένα πλαίσιο καλής λειτουργίας για να βάλουν για να δώσουν τον καλό εαυτό τους και να γίνουν ακόμα καλύτεροι στη διαδικασία.

 • Επισκεπτόμαστε φορείς, που βρίσκονται σε καλό δρόμο και αναζητούν πλαίσια για να σχεδιάζουν πρότυπες υπηρεσίες, ακόμα και μέσα στην οικονομική συγκυρία της χώρας μας.

 • Διαβάζουμε άρθρα και δυναμώνουμε τη φωνή, όσων θέλουν να δουν τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο για την οικογένειά τους.

Το πρόγραμμα "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια εφαρμογής.

 1. Εκπαίδευση επαγγελματιών στο δίκτυο του NOESI.gr ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ελέγχου Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2013.
   
 2. Πιλοτική επίβλεψη και εφαρμογή του πιστοποιητικού από το NOESI.gr για την περαιτέρω πιστοποίηση ιδιωτικών και ΜΚΟ φορέων (πρότυπο ISO 9001) στον Οδηγό "Προνόησε". Το στάδιο αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2014 και ολοκληρώθηκε 9 μήνες αργότερα.
   
 3. Ανάπτυξη ενός Οδηγού καλών πρακτικών με βασικό οδηγό τις ανάγκες των οικογενειών και γνώμονα τις πρακτικές στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, τις απαιτήσεις και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας για τα επαγγέλματα των ανθρωπιστικών επιστημών, το νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Ο Οδηγός θα τεθεί στη διάθεση των φορέων που θα διαπιστευτούν με βάση τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Οδηγού. Το στάδιο αυτό ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της μελέτης αναγκών οικογενειών με ΑμεΑ από την Περιφέρεια Αττικής τον Μάιο 2018.*
   
 4. Ανάπτυξη μίας πρότυπης Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης, εξειδικευμένη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για αυτό το στάδιο ακόμη. Αναμένεται να ξεκινήσει μετά τον Ιούνιο 2019, σε ημερίδα με ανοικτή είσοδο για το κοινό που θα οργανωθεί εκείνο το διάστημα (Μάιος - Ιούλιος 2019).

(*) Η πρόταση για την ανάπτυξη του Πρότυπου Οδηγού "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" έχει υποβληθεί με σχετικό αίτημα χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο "Προνόησε κι εσύ: Χάρτα Υπηρεσιών στην Αξιολόγηση, την Παρέμβαση, τη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες". Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την έναρξη του προγράμματος.

Στάδιο 1ο: Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ελέγχου Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ISO 9001:2008).

Στο NOESI.gr, από τα πρώιμα βήματα μας στοχεύουμε στην βελτίωση της επικοινωνίας με τα μέλη μας, τους ιδιώτες, τους φορείς, τους γονείς, τους φοιτητές, που αλληλεπιδρούν μαζί μας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός πιστοποίησης ωφελεί πολλούς τομείς των υπηρεσιών μας, συγκεκριμένα:

 • Τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε με το NOESI.gr μέσω E-mail, τηλεφώνου ή ταχυδρομικά.
 • Τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στα τεχνικά θέματα, στα ερωτήματα και αιτήματα, που αναφέρονται από τους επισκέπτες μας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τις επιστημονικές πληροφορίες στους "Οδηγούς" και τις εμπειρικές πληροφορίες στα "Βιολόγια" που φιλοξενούμε στις ιστοσελίδες μας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνουμε πληροφορίες για δράσεις, εκδηλώσεις, ειδήσεις ("Ομάδες").
 • Τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αιτήματα χορηγιών και λοιπής μέριμνας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.

Στάδιο 2: Πιλοτική επίβλεψη και εφαρμογή του πιστοποιητικού από το NOESI.gr για την περαιτέρω πιστοποίηση ΝΠΙΔ και ΝΠΙΔ–ΜΚΟ φορέων (ISO 9001:2008) στον Οδηγό "ΠΡΟΝΟΗΣΕ".

Αναπτύξαμε έναν μηχανισμό τυποποίησης του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζουμε και καταχωρούμε ιδιώτες και φορείς, σε όλους τους τομείς από τον δημόσιο έως τον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα μηχανισμό για την παρουσίαση των υπηρεσιών και δράσεων, που αναπτύσσονται και παρέχονται στα πλαίσια των φορέων και δομών που παρουσιάζουμε.

Πιστοποιήσεις ISO στην Ειδικη Αγωγή και Εκπαίδευση από περισσότερους ιδιωτικούς φορείς και ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα, συντονίζουμε την πιστοποίηση μεμονωμένων φορέων, που παρουσιάζονται στον Οδηγό "ΠΡΟΝΟΗΣΕ", προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα - δίκτυο υπηρεσιών που ακολουθούν πρότυπα καλών πρακτικών και μεριμνούν για να θέσουν σε πλήρη λειτουργία τον μηχανισμό:

 • Ακούω και καταγράφω το αίτημα της οικογένειας.
 • Ανταποκρίνομαι στο αίτημα κατόπιν σχεδιασμού.
 • Υλοποιώ το σχέδιο παρέμβασης.
 • Αξιολογώ διαρκώς το έργο μου και τελικώς το αποτέλεσμα.
 • Παρουσιάζω τα αποτελέσματα και προγραμματίζω εκ νέου νέο σχέδιο αν χρειάζεται.
 • Βελτιώνω όλες τις παραπάνω δράσεις ανά στάδιο για παρόμοια μελλοντικά αιτήματα.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη Οδηγού καλών πρακτικών σε φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των φορέων να συμμορφωθούν στα πρότυπα ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (όπως το ISO 9001) αλλά κατανοούμε και την αδυναμία ενός τέτοιου τυποποιημένου συστήματος να καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Θέλουμε οι φορείς να αναπτύξουν συστήματα τυποποίησης και ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών τους, να ακολουθήσουν οδηγούς καλών πρακτικών, πρότυπων υπηρεσιών και κανόνων δεοντολογίας.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη μίας πρότυπης Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης.

Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαμεσολάβησης (Συνηγορίας) για οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεργασίας με τους φορείς. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί πρότυπα υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (και άλλων χωρών).

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση επικεντρώνεται στις ανάγκες του ατόμου και έχει ως στόχο να βρεθούν λύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στη ροή της εκπαίδευσης και στις παροχές υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που λαμβάνει ένα άτομο (επωφελούμενος).

Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία;

Η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης στελεχώνεται από διάφορες ειδικότητες που διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις μεταξύ δικαιούχων και υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Κύριο στοιχείο της Υπηρεσίας είναι η διασύνδεση με άλλες υπάρχουσες δομές όπου απευθύνονται οι πολίτες όπως Ανεξάρτητες Αρχές, Σύμβουλοι ή Συνήγοροι, Τμήματα και Διευθύνσεις δημοσίων υπηρεσιών.

Επικοινωνία — Πληροφορίες.

Υπάρχει κάτι παραπάνω, που σας αφορά, σας ενδιαφέρει ή σας προβληματίζει; Θα θέλαμε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με το NOESI.gr στην ιστοσελίδα www.noesi.gr/contact.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.