Επίδομα βαριάς αναπηρίας από Πρόνοια

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας!

Από τις ερωτήσεις που μου κάνουν έχω διαπιστώσει ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ένα απασχολούμενο ΑμεΑ δικαιούται ή όχι την οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, κάποιος που απασχολείται θεωρεί ότι μάλλον δεν δικαιούται επίδομα, ενώ κάποιος που ήδη το λαμβάνει σκέφτεται πως αν απασχοληθεί η Πρόνοια θα του το διακόψει.

Τι όμως πραγματικά ισχύει;

Λοιπόν, σύμφωνα με τις αριθ. Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992, 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996 και Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας). 
Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Τι σημαίνει αυτό:
Ότι το απασχολούμενο άτομο δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων, είτε είναι σύμφωνα με την ηλικία του για σύνταξη αναπηρίας ή για σύνταξη γήρατος, είτε δεν έχει τα 1.500 ένσημα (σύνταξη αναπηρίας), είτε δεν έχει τα 4.500 ένσημα (σύνταξη αναπηρίας).

Αυτές δηλαδή είναι οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθεί.

Συνοπτικά λοιπόν, 
δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με 67% και άνω είναι οι:

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.
2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.
4. Ανασφάλιστοι.
5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).
7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

 Πολλές φορές επίσης μου στέλνουν ερωτήσεις του τύπου: 
«Το προνοιακό μου επίδομα λήγει σε τέσσερεις μήνες. Πότε να πάω να περάσω από ΚΕ.Π.Α;»

Ο Δήμος Πειραιά εφόσον έλαβε υπόψη όλες τις σχετικές αποφάσεις για το επίδομα βαριάς αναπηρίας έχει συντάξει ένα πρακτικό έγγραφο που απαντάει σ΄αυτά τα ερωτήματα:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
1. Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία που καταθέτουν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.

2. Για όσους δεν λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα ισχύουν τα εξής:
α) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός τριών μηνών πριν την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία αναστολής, δηλαδή μία ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της αμέσως προηγούμενης χορήγησης.
β) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στη ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός εξαμήνου μετά την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠΑ για εξέταση.
γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση επιδόματος στην υπηρεσία της πρόνοιας του Δήμου.


Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013:

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.

Ελπίζω να βοήθησα.

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

http://logistis-amea.blogspot.gr

Σχόλια

Επίδομα βαριάς αναπηρίας και εργασίας (προς κ. Α. Μπαρδάκη)

Εικόνα Anonymous

Ενημέρωση από το NOESI.gr: Λάβαμε αίτημα διαγραφής του συγκεκριμένου σχολίου και του προφίλ του μέλους που το ανάρτησε. Για τον λόγο αυτό, το σχόλιο αυτό έχει αφαιρεθεί. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο: Πώς και γιατί το προφίλ μέλους, οι αναρτήσεις, τα σχόλια διαγράφονται.

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Ναι, επειδή θεωρείται ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Μοναδική περίπτωση να συνεχίσει κάποιος την προνοιακή παροχή είναι να κάνει αίτηση όπου θα αναλύει το πότε ακριβώς θα αποκτήσει τις ασφαλιστικές παροχές έτσι ώστε να ζητήσει τη συνέχιση της επιδότησης μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Σε περίπτωση απασχόλησης, θα διακόψει την παροχή του επιδόματος

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Επειδή όμως η Πρόνοια δεν γνωρίζει πότε κάποιο απασχολούμενο άτομο θα συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, σε περίπτωση απασχόλησης θα διακόψει την παροχή του επιδόματος.

Κάποιος που απώλεσε τη δουλειά του ενώ εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος δεν έχει πρόβλημα, με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν έχει συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Οταν όμως κάποιος εργάζεται, μόνο αν υποβάλλει αίτηση στην οποια θα δηλώνει και θα αναλύει ακριβώς εκείνο το χρονικό σημείο που θα συμπληρώνει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, να κάνει δηλαδή επίκληση του νόμου, μόνο τότε θα μπορέσει να συνεχίσει την επιδότησή του.

Ειδική περίπτωση, αλλά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου μπορεί να το κάνει.

Τι εννοείτε, "ασφαλιστικές προϋποθέσεις"?

Εικόνα Anonymous

Ενημέρωση από το NOESI.gr: Λάβαμε αίτημα διαγραφής του συγκεκριμένου σχολίου και του προφίλ του μέλους που το ανάρτησε. Για τον λόγο αυτό, το σχόλιο αυτό έχει αφαιρεθεί. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο: Πώς και γιατί το προφίλ μέλους, οι αναρτήσεις, τα σχόλια διαγράφονται.

Σημασία έχει αν καλύπτει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Γι' αυτό σας λέω ότι σημασία έχει αν καλύπτει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να βγει σε σύνταξη διότι κάποιος μπορεί να εργάζεται δύο ώρες μηνιαίως ή να εργαστεί πρόσκαιρα για έναν μήνα. Θα ήταν άδικο να χάσει το επίδομα ή έστω, να μην μπορεί να κάνει αίτηση για την επαναχορήγησή του.

ΚΕΠΑ vs Πρόνοια

Εικόνα Fon

Καλημέρα εχω απόφαση ΚΕΠΑ 80% επ' αόριστο και η Προνοια μου έστειλε απόφαση για 3 έτη. Τι σημαίνει αυτό; Σε 3 χρόνια θα δώσει παρουσία το παιδί οτι ειναι εν ζωή η θα περάσουμε ξανά ΚΕΠΑ;

ΚΕΠΑ δεν ξαναπάτε

Εικόνα Γιάννης_1970

Στο ΚΕΠΑ με επ αοριστον δεν ξαναπατε.

Απλα σε 3 χρονια θα ξανακανετε αιτηση στη Προνοια.

Κάποιο λάθος υπάρχει

Εικόνα Anonymous

Ενημέρωση από το NOESI.gr: Λάβαμε αίτημα διαγραφής του συγκεκριμένου σχολίου και του προφίλ του μέλους που το ανάρτησε. Για τον λόγο αυτό, το σχόλιο αυτό έχει αφαιρεθεί. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο: Πώς και γιατί το προφίλ μέλους, οι αναρτήσεις, τα σχόλια διαγράφονται.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331 Μέτρα

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331 Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

Ως τα 14 ανα τριετια

Εικόνα Fon

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σε επικοινωνία με την προνοια μου είπαν οτι έβαλαν το ανώτερο δηλαδή παρουσία ανα τριετία και οχι ανα χρόνο και αυτό εώς ότου το παιδι γίνει 14. Μετά θα γίνει επ' αόριστον. Πιθανόν πρόκειται για την ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013: που ανέφερε παρα πάνω ο κύριος Ανδρέας

ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013

Εικόνα Fon

Μήπως μπορεί κάποιος να μου τη στείλει; Δεν τη βρίσκω στο Ίντερνετ.

Η απόφαση που ζητήσατε

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Η απόφαση που ζητήσατε είναι εδώ

Επιδομα και σύνταξη

Εικόνα Fon

Κύριε Ανδρέα, το προνοιακό επιδομα χάνεται αν ο μπαμπάς του παιδιού βγάλει σύνταξη ως γονέας ΑΜΕΑ; Η ισχύουν ταυτόχρονα; Και κάπου ανέφεραν οτι περνάς ξανα επιτροπή κεπα για σύνταξη γονέα ΑΜΕΑ ισχύει αυτο; Εμείς τελειώσαμε με τα χαρτιά τον Ιούνιο δηλαδή αν Οκτώβρη καταθέσει ο σύζυγος για σύνταξη θα περάσει ξανα επιτροπή το παιδι μέσα σε λίγους μήνες και ενώ έχουνε επ αόριστον;

Οχι, δεν χάνεται το προνοιακό επίδομα

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Οχι, δεν χάνεται το προνοιακό επίδομα, με την προϋπόθεση βέβαια το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει κάποια όρια, σύντομα προβλέπεται να έχουμε αλλαγές στη νομοθεσία επ΄αυτού, θα δούμε.

Εκτιμώ ότι το παιδί θα περάσει από εξέταση στο ΚΕ.Π.Α διότι όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση γίνεται πάντα εξέταση από τη υγειονομική επιτροπή. Μπορεί βέβαια να κάνω λάθος αν και δεν το νομίζω. Ο ασφαλιστικός οργανισμός βλέπετε λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διαφυλάει πάντα τα συμφέροντά του.

Και τι γίνεται αν η επιτροπή αντί 80% κρίνει λιγότερο;

Εικόνα Fon

Και τι γίνεται αν η επιτροπή αντί 80% κρίνει λιγότερο; Αυτη η αποφαςη αφορά μόνο το ικα και αρκεί η γνωματευςη να ειναι άνω του 67% για να εγκριθεί σύνταξη η επιρεαζει και το προνοιακο το οποίο μειώνεται; Με αυτά που διαβάζω και ακούω εχω φοβηθεί, μιας και είμασταν απο τους τυχερούς που δεν χρειάστηκε μακρα αναμονή και ενστάσεις (6 μήνες απο αίτηση σε πληρωμή).

Επίδομα βαριάς αναπηρίας σε αλλοδαπούς

Εικόνα vasiliki stoumpou

Καλημέρα,

εάν ένα παιδί ενήλικο ΑμεΑ 67% γεννημένο στην Ελλάδα, με πατέρα Έλληνα και μητέρα από Βουλγαρία με ελληνική υπηκοότητα, μπορεί η μητέρα να ζητήσει οικονομική ενίσχυση από τη χώρα της;

Από που παίρνει κάποιος επίδομα;

Εικόνα zina iliaevi

Γειά σας! 'Ηθελα να ρωτήσω αν ξέρετε βεβαια. Η κορούλα μου πέρασε επιτροπή στα ΚΕΠΑ και γράφει στη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ότι συνολικό ποσοστό αναπηρίας είναι 85%. Εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1140/82 άρθ.42 περί τετραπληγίας με π.α. στην κινητική αναπηρία άνω - κάτο άκρων 80%.

Και ρωτάω είμαι από την Γεωργία και κορούλα μου γεννήθηκε εδώ. Εγώ τι  επίδομα θα πάρω? Από την πρόνοια ή από ΙΚΑ, τα χαρτιά πήγα στο δήμο αλλα επειδή ήξερα ότι θα πάρω πρόνοια σήμερα μου λέει κάποιο άτομο, που είναι κοινωνική λειτουργός σε ένα σχολείοΤι, ότι οποιος είναι στην ευρωπαϊκή ένωση παίρνει μονο από τα πρόνοια... ξέρει κάποιος από που θα πάρω εγώ που είμαστε από την Γεωργία?

Άτομο με βαριά αναπηρία με γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ρωσική υπηκοότητα

Εικόνα s

Θέλω να μάθω εάν ατομο με βαρια αναπηρια (κατοπιν Αποφασεως ΚΕΠΑ), εχει ταυτοτητα Ρωσικη, δικαιουται επιδομα βαριας αναπηριας?

Ευχαριστω.

Προνοιακο επίδομα σε χηρα

Εικόνα Stelios

Η σύζυγος παίρνει το προνοιακό επίδομα (αναπηρία 67%).

Ο σύζυγος πεθαίνει και η χήρα λαμβάνει τη σύνταξη γήρατος του θανόντος. Η χήρα συνεχιζει να λαμβάνει το προνοιακό επιδομα? 

Ή επίδομα ή σύνταξη

Εικόνα Άγγελος Κουτουμάνος

Από όσο γνωρίζω, όχι. Έχει δικαίωμα να επιλέξει αυτό που είναι μεγαλύτερο αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει και τα δύο μαζί. 

Θέλω να απαντήσω στον Στέφανο

Εικόνα s

Το επίδομα βαριάς αναπηρίας δεν χάνεται ποτέ!

Η χήρα θα εισπράττει τη σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της.

Παράλληλα θα εισπράττει και το επίδομα.

Αυτό είναι σίγουρο;;;

Εικόνα Γρηγορης Κανελλης

Αυτο ειναι σιγουρο;;; Γιατι αλλοι λενε οτι πρεπει να επιλεξει συνταξη ή επιδομα.

Από υπηρεσία πρόνοιας δήμου ζητούν αναδρομικά

Εικόνα Stelios

Από υπηρεσία πρόνοιας δήμου ζητουν αναδρομικά και τα χρήματα που έχει εισπράξει η χήρα καθώς υποστηρίζουν ότι είναι πλέον άμεσα ασφαλισμένη ως κληρονόμος της σύνταξης του θανόντος συζύγου οπότε και το προνοιακό επίδομα χάνεται την επόμενη μέρα... μάλιστα γράφουν ότι βάσει νόμου και εγκυκλίων δεν επιδέχεται αμφισβήτησης το θεμα.

Είναι σωστή αυτή ή απόφαση?

Να υποβαλλω ενσταση? Ποια η γνώμη σας ?

Σχετικό άρθρο

Εικόνα Stelios

Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001

Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή. [εξαιρούνται οι έμμεσα που λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου (πα-τέρα ή συζύγου) εισπράττουν τη σύνταξη, οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι]

Παρακαλώ για τη βοήθειά σας.
Ευχαριστώ.

Αν μπορεί κάποιος ας με κατατοπίσει!

Εικόνα mprinta mprinta

Προσφατα χασαμε την αδερφη μου η οποια επαιρνε επιδομα προνοιας με ποσοστο αναπηριας ανω του 67% εφορου ζωης! Η μητερα μου λεει οτι της ειχαν πει οτι σε περιπτωση θανατου του τεκνου το επιδομα δεν χανεται και θα περασει στην μητερα σαν αμεσο δικαιουχο! Ξερετε αν ισχυει κατι τετοιο ποια ειναι η διαδικασια και που πρεπει να απευθυνθω?

Τα επιδόματα αναπηρίας δεν κληροδοτούνται

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Το επίδομα βαριάς αναπηρίας έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο ότι θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του αναπήρου ατόμου.

Δεν κληροδοτείται.

Επιδομα σαν μητέρα Αμεα

Εικόνα Αικατερίνη Βαρδακη

Έχω ένα κοριτσάκι 2 1/2 χρονών με ποσοστό αναπηρίας 87%. Από την εργασία μου (στρατιωτικός) έχω πάρει άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τεκνου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαίουμαι πέρα από το επίδομα που παίρνει η μικρή από την πρόνοια κάποιο άλλο επίδομα φροντίδας ή κάτι αντίστοιχο; Η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει κάποια στιγμή κάτι σαν επίδομα νοσοκόμας. Γνωρίζετε κάτι για αυτό; 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! 

Ποσά για τα προνοιακά επιδόματα

Εικόνα triantafyllos kourkouths

Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η μητέρα μου εχει αναπηρία 85% και παίρνει το προνοιακό επίδομα. Είναι κατάκοιτη στο κρεβάτι και δεν μπορεί να περπατήσει. Ποια είναι τα πόσα πάνω από 85% αναπηρία και αν υπάρχουν. Δεν γνωρίζω δηλαδή το δίμηνο αυτός που έχει 67% είναι 620 €; Υπάρχει άλλο μεγαλύτερο επίδομα; Ευχαριστώ. 

Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας για μεταγραφή στις πανελλαδικές

Εικόνα Χριστινα

Θα ήθελα να ρωτήσω.. Ο μπαμπάς μου δεν διαθέτει επαρκή ένσημα ώστε να συνταξιοδοτηθεί. Όμως χρειάζομαι κάποια βεβαίωση για το ποσοστό αναπηρίας (είναι η πρώτη φορά που θα περάσει από επιτροπή) για την μετεγγραφή μου στην Αθήνα μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Πού μπορώ να απευθυνθώ; 

Χρειάζεται κάρτα ΟΑΕΔ για να βγάλεις επίδομα βαριάς αναπηρίας;

Εικόνα ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΝΙΑΔΟΥ ΜΟΥ {ΧΡΟΝΙΣΑΣΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ} ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ?

Απασχόληση και επίδομα πρόνοιας

Εικόνα Πετρος

Καλησπερα.. Εχω ποσοστο 80% (μεταμοσχευση) και λαμβανω το επιδομα προνοιας... Είμαι μουσικος και θα ηθελα να παιζω 1 φορα την εβδομαδα σε ενα μαγαζι για 2 ωρες... Τα μαγαζια ακομα και γι αυτες τις 2 ωρες ζητανε να μου κολησουν ενσημο... Μπορώ να απασχολουμαι αυτες τις 2 ωρες την εβδομαδα με ενσημο χωρις να κοπει το επιδομα;

Αναπηρια βαρια 2ετιας BRC1

Εικόνα s.papadhmhtriou

Θα ηθελα να ρωτησω; στα 2ετη και εφοσον εκανα καρκινου μαστου δεξια και προληπτικη μαστεκτομη αριστερα με αμεση αποκατασταση λογο γονιδιου BRC1και ειβεβαιωμενο με εξεταση γονιδιακης βλαβης του DNA προ5αετιας και βαρυ ιστορικο οικογενειας ..η επιτροπη ενω θεησε υψηλη τη αναπηρια μου για 2ετη με μολις 67τις 100  ...επειτα καταθεσα πριν την ληξη αυτου αση προσθεσμια που επιβαλεται ..καιη επιτροπη η πρωτοβαθμια με εβγαλε μολις το50τοις 100... ισχυει η οχι στις σπανιες πθησεις;το οποιο μπορει να βγει και συνταξη;  να προσθεσω πως εχω κανει  αιτηη  στηνδευτεροβαθμια με αιτημα την κατανοηση   τις γοιδιακης μεταλαξης που φερω και  την μη αμεση προιδοποιηση μιας ενδεχομενης αλλαγηςγια μεταστασεις βαση προλιπτικων εξεασεων ..λογο υψηου κινδυνου του γονιδιου,,η απαντηση απο προισταμενο  απο οτι    καταλαβα   την ωρα που καταθεσα τα χαρτια μου ειπε πως τσαμπα προσπαθω ....τι υσχυει  τελικα;     μια αλλη   ερωτηση μου ειναι οτι πληρωθηκα τελευταια Απριλιο του 17 στις 14  και εληγε το Ιουνιο 30  ...μου βαλανε τον ιουλιο 2μηνες  δικαιουμε λογο αιτησης κι παρατασης που εχω κανει ταχρηματα ολα; η τον εναμιση μηνα; και ανδεν δικαιουμε ολο το ποσο τα χρηματα πωςεπιστρεφοναι; Ευχαριστω ολυ εκτον προτερον και ζηταωσυγνωμη αν εινα κουραστικη..

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.