Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΕΝΑΥΣΜA

Το Κέντρο Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης "Έναυσμα" ξεκίνησε ως ένα εξειδικευμένο κέντρο αξιολόγησης και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Εξελίχθηκε σε ένα χώρο που εξυπηρετεί πλέον διάφορες ομάδες ατόμων με δυσκολίες στην μάθηση, στην ομιλία ή στην ένταξη τους στο σχολικό/ κοινωνικό τους περιβάλλον.

Νέα — Δράσεις

12/07/2017 — Θέση Εργοθεραπευτή στο ΕΝΑΥΣΜΑ: Ζητείται Εργοθεραπευτής /-τρια με εμπειρία από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής "ΕΝΑΥΣΜΑ" στο νέο Ψυχικό για πενθήμερη απασχόληση από 13:00 - 20:00. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Σημ.: Το NOESI.gr επισκέφτηκε το "Έναυσμα" στις 17/01/2013 Λογότυπο.

 Το "Έναυσμα" προσφέρει στα μέλη του NOESI.gr δωρεάν την 1η αξιολόγηση!

Φωτογραφίες από το Κέντρο Έναυσμα.

Υπηρεσίες — Προγράμματα

Ειδικότερα, το ΕΝΑΥΣΜΑ έχει ως σκοπό να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης σε παιδιά με:

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός, Διαταραχή Asperger, Άτυπη Αυτιστική Διαταραχή, Διαταραχή Rett
 • Eιδικές μαθησιακές δυσκολίες: τύπου δυσλεξίας
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Aναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διαταραχές λόγου & ομιλίας
 • Προβλήματα συμπεριφοράς

Πώς λειτουργούμε!

Σχεδιάγραμμα από το Κέντρο Έναυσμα.

Δομές στο Κέντρο


 Δομή για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Στο πλαίσιο αυτής της δομής παρέχονται: αξιολόγηση, εξατομικευμένο πρόγραμμα, γενίκευση δεξιοτήτων, εκπαίδευση γονέων και συμβουλευτική. Αναλυτικά, τα προγράμματα που λειτουργούν:

 • Πρωινό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης. Ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis) και την Ανάλυση της Γλωσσικής Συμπεριφοράς (Verbal Behavior). Το πρόγραμμα λειτουργεί από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο καθημερινά 8:30 με 13:30 με δυνατότητα επέκτασης μέχρι τις 14:30 εφόσον ο γονέας το επιθυμεί. Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς με εφαρμογές Verbal Behavior, PECS, TEACCH και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη από εντατική παρέμβαση με σκοπό την ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας, τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε άλλους τομείς όπως η μίμηση, η κατανόηση, η αυτοεξυπηρέτηση, η οργάνωση και αυτό-απασχόληση και το λειτουργικό παιχνίδι. Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης...
 • Ατομικές συνεδρίες. Λειτουργούν καθημερινά, σε αυτές εντάσσονται και οι ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοκινητική αγωγή). Oι στόχοι είναι εξατομικευμένοι για κάθε παιδί και επικεντρώνονται στους παρακάτω γενικούς τομείς: επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, γνωστικές και σχολικές δεξιότητες, δεξιότητες παιχνιδιού και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, δεξιότητες αυτό-υπηρέτησης, διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο και την οικογένεια.
 • Ομαδικά προγράμματα.
  • Ομάδα μαθησιακής ετοιμότητας (προσομοίωση σχολικής τάξης): Σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά στην προετοιμασία τους για το Δημοτικό, πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι ομάδες αποτελούνται από 2-4 παιδιά και συντονίζονται από έναν ειδικό θεραπευτή και οι στόχοι επικεντρώνονται στα ακόλουθα: α) λειτουργική συμπεριφορά μέσα στην τάξη (π.χ. να σηκώνουν το χέρι, να βρίσκουν τα τετράδια και τα βιβλία τους, να παραμένουν στη θέση τους), β) συμμετοχή στην ομαδική διδασκαλία, γ) κοινωνικές δεξιότητες, δ) δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και μαθηματικών.
  • Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων: Σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά στις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το μοντέλο παρέμβασης που ακολουθούμε έχει ψυχο-εκπαιδευτικό χαρακτήρα που πλαισιώνεται με στοιχεία και δραστηριότητες μουσικο-κινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. Οι ομάδες αποτελούνται από 2-5 παιδιά και συντονίζονται από 1 -2 ειδικούς θεραπευτές. Ενθαρρύνεται επίσης η συμμετοχή παιδιών εθελοντών (αδέλφια ή οικογενειακοί φίλοι).
 • Προγράμματα ένταξης. Σχολική ένταξη σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια γενικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι επικεντρώνονται στην επικοινωνία με τα άλλα παιδιά, στην κοινωνικοποίηση και στην εποικοδομητική συμμετοχή μέσα στην τάξη. Παρέχουμε εκπαίδευση του συνοδού παράλληλης στήριξης μέσα σε σχολικό πλαίσιο και συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο.

Εικόνα από το Κέντρο Έναυσμα.

 Δομή Λόγου και Ομιλίας

Παρέχεται λογοθεραπεία σε παιδιά με διαταραχή στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Τα στάδια παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:

 • Αξιολόγηση
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης λόγου - επικοινωνίας
 • Εκπαίδευση γονέα
 • Γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων (η μεταφορά των κεκτημένων γνώσεων από το χώρο εκπαίδευσης στην καθημερινότητα του ατόμου)
 Δομή για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με στόχο την καλλιέργεια ικανοτήτων σχολικής ετοιμότητας. Τα στάδια παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:

 • Αξιολόγηση νοητικών και μαθησιακών ικανοτήτων
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο:
  • Ανάπτυξη ικανότητας φωνολογικής γραφής και ορθογραφικής ικανότητας
  • Καλλιέργεια γραπτής έκφρασης
  • Ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων
  • Καλλιέργεια της ακουστικής διάκρισης, της μνήμης, του προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο.
 • Εκπαίδευση γονέα στην υποστήριξη για τη μελέτη για το σχολείο και τη διαχείριση συμπεριφορών.
 • Γενίκευση Δεξιοτήτων σε ομάδα: η εκπαίδευση μαθησιακής ετοιμότητας μέσα σε μικρές ομάδες (2-3 μαθητών) με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων μελέτης και προσοχής στο ομαδικό μάθημα.

Το "Έναυσμα" προσφέρει στα μέλη του NOESI.gr δωρεάν την 1η αξιολόγηση!

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 61
154 51 Νέο Ψυχικό

Τηλ: 2106464866

E-mail: info@enavsma.gr
Ιστοσελίδα: www.enavsma.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οκτώβριος! Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σπάνιο Σύνδρομο Rett.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.