Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ

Λογότυπο του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "Συμβαδίζω" απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής / Υπερκινητικότητα, Δυσκολίες Συμπεριφοράς και Κοινωνικής Προσαρμογής. Η βασική αρχή, που διέπει την επιστημονική ομάδα, αφορά στην συνεχή και συνεπή συνεργασία με την οικογένεια και το περιβάλλον του ατόμου.

Νέα από το "Συμβαδίζω"

08/06/2017 -- Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "Συμβαδίζω" αναζητά συνεργασία με Ψυχολόγο και Λογοθεραπευτή.
Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο "Συμβαδίζω" αναζητά συνεργασία με ψυχολόγο και λογοθεραπευτή με εκπαίδευση στις Κοινωνικές Ιστορίες και το TEACCH και επαγγελματική εμπειρία με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Αποστολή βιογραφικού στο E-mail: info@simvadizo.gr.

Συμβαδίζω σημαίνει πορεύομαι μαζί με κάποιον, ακολουθώ και εξελίσσομαι μαζί του.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής, στο οποίο θα παρέχουμε ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αξιολόγησης, εκπαιδευτικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης

Οι πρώτες συναντήσεις των θεραπευτών με τους γονείς και το ίδιο το παιδί, επικεντρώνονται στην χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων, ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητες και οι δυσκολίες του, με σκοπό την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του.

Τομείς όπως η διαχείριση του θυμού και του άγχους, η συμπεριφορά στο σχολικό πλαίσιο, η σεξουαλική αγωγή, η διαχείριση της διάγνωσης από το ίδιο το άτομο, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποστήριξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Υπηρεσίες

 • Λογοθεραπεία 
 • Εργοθεραπεία 
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση 
 • Παρέμβαση στο σχολείο 
 • Μαθησιακή υποστήριξη 
 • Ομάδες συνομηλίκων 
 • Υποστήριξη οικογένειας 
 • Παρέμβαση στο σπίτι 
Φωτογραφία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.Φωτογραφία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.

Υποστήριξη οικογένειας και παρέμβαση στο σπίτι

Οι εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές Ομάδες Γονέων, συνεπικουρούν στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλης της οικογένειας.

Η παρέμβαση στο σπίτι, συχνά συνιστά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του παιδιού, καθώς δύναται να ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, δίνοντας την συνολική εικόνα του παιδιού και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην γενίκευση των στόχων του. ► Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του "Συμβαδίζω" για την παρέμβαση στο σπίτι.

Η παρέμβαση στο σπίτι, μπορεί να αφορά σε μία ή και περισσότερες επισκέψεις από τον υπεύθυνο θεραπευτή του παιδιού στο σπίτι του, έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια. 

Γονείς και θεραπευτές συνδιαμορφώνουν το πλάνο της επίσκεψης των επισκέψεων, ανάλογο με τις ανάγκες.Οι επισκέψεις μπορεί να αφορούν:

Φωτογραφία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.

 • Στην οργάνωση του χώρου του παιδιού, με προτάσεις που θα διευκόλυναν την λειτουργικότητά του.

 • Στην οργάνωση του χρόνου του παιδιού, χρησιμοποιώντας όταν και όποτε χρειάζεται, οπτική αποσαφήνιση. Λ.χ. οπτικό πρόγραμμα με εικόνες ή σκίτσα, ημερολόγιο, ατζέντα, πίνακα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Οργάνωση μελέτης των μαθημάτων του σχολείου στο σπίτι. Καταγραφή και αξιολόγηση συμπεριφορών που προβληματίζουν την οικογένεια, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή τους, ώστε να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο παρέμβασης. Ιδέες και δραστηριότητες για παιχνίδια του παιδιού με τους γονείς, τα αδέλφια ή φίλους. Γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων στο σπίτι, Ιδιαίτερα αναφορικά με Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής, όπως φαγητό, ατομική υγιεινή, τουαλέτα. Όταν πρόκειται για παιδιά με αισθητηριακές δυσκολίες, μπορεί να γίνει επίσκεψη από τον εργοθεραπευτή του παιδιού με σκοπό να δοθεί Αισθητηριακή Δίαιτα στο σπίτι.
Φωτογραφία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.Φωτογραφία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Συμβαδίζω.

Οι Εκπαιδευτικές Στρατηγικές, στη θεραπευτική παρέμβαση του "Συμβαδίζω" συνοψίζονται ως εξής:

 • Το θεραπευτικό πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children, Eric Scopler, 1972)

 • To πρόγραμμα εναλλακτικής και υποστηρικτικής επικοινωνίας PECS (Picture Exchange Communication System, Andrew S. Bondy, Ph.D. & Lori Frost, 1985)

 • Τα εργαλεία ανάπτυξης κοινωνικής κατανόησης: Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories, C. Gray, 1991) και Εικονογραφημένες Συζητήσεις (Comic Strip Conversations, C. Gray,1994)

 • Γνωσιακά Εργαλεία (Cognitive Behavioral Tools) που ενισχύουν την κοινωνική κατανόηση και τις συναισθηματικές δεξιότητες, όπως το Θερμόμετρο Sυναισθημάτων (Attwood 2004, 2006, Buron & Curtis, 2003), την Πυραμίδα Συμπεριφορών (A 5 is against the law, K.D. Buron, 2007), το εργαλείο των Κοινωνικών Κύκλων (Social Circles, James Stanfield)

 • Το πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration, Jean Ayres 1972)

 • Την μέθοδο συμβουλευτικής, που χρησιμοποιεί βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα της καθημερινότητας τους παιδιού για να εκπαιδεύσει τους γονείς, Marte Meo (Marte Meo Program for Autism, M. Aarts, 2012)

 • Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (Χάρις Καρνέζη)

 • To εργοθεραπευτικό και γνωσιακό πρόγραμμα υποστήριξης της Αυτορύθμισης (Ηοw does my engine run, Williams & Shellenberger, 1996)

 • Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne (V. Sherborne, 1990)

 • Το γλωσσικό πρόγραμμα αξιολόγησης και παρέμβασης DLS (Derbyshire Language Theme, M. Masidlover 2004)

 • To Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης βασισμένο στην Νευροψυχολογία, Tρέφοντας τον παιδικό νου  (The Whole Brain Child, Dr D. Siegel 2012) και Στηρίζοντας τον Εφηβικό Νου (Brainstorm, Dr D. Siegel, 2016)

 • The SOS Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory, Kay Toomey, 1998 / 2010)

 • DIR Floortime (Greenspan & Wieder 2006)

 • Intensive Ineraction (Dave Hewett and Melanie Nind, 1994)

Επικοινωνία

Καραθεοδωρή 18, Αμπελόκηποι

Τηλ: 2110120910 (Ώρες επικοινωνίας: 15:00 - 21:00)
Fax: 2110120911

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.