Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Κρανιοιερή θεραπεία (Craniosacral Therapy)

Η Κρανιοιερή θεραπεία αποτελεί ήπιας θεραπευτική προσέγγιση, δουλεύοντας άμεσα με τη φυσική ικανότητα του σώματος για αυτό-επιδιόρθω­ση, με σκοπό να θεραπεύσει ένα πλήθος συνθηκών.

Πώς ανακαλύφθηκε;

Η Κρανιοιερή θεραπεία πρωτοεμφανίστηκε από έναν Αμερικανό οστεοπαθητικό, τον Dr. William Sutherland, στις αρχές του 1900. Ο ιατρός ανακάλυψε εγγενείς μετακινή­σεις των κοκάλων στο κεφάλι και η περαιτέρω έρευνά του αποκάλυψε διαφορετικούς ρυθμούς στο σώμα.

Λεπτομερής κλινική παρατήρηση κατέστησε σαφές ότι αυτές οι μετακινήσεις, οι οποίες μπορούν να μετρη­θούν με λεπτά επιστημονικά όργανα, είναι μία άμεση έκφραση υγείας και προσφέρουν έναν τρόπο εργασίας με τις φυσικές καθώς και με τις λεπτότερες πτυχές της ζωής. Περαιτέρω παρατήρηση έδειξε ότι αυτές οι μετακινή­σεις συνδέονται περίπλοκα με τη διανοητική και συ­ναισθηματική υγεία. Περιορισμός της μετακίνησης αντιστοιχεί σε μείωση της φυσικής ικανότητας για αυ­τοίαση. 

Η Κρανιοιερή θεραπεία αναπτύχθηκε μέσω της κλινι­κής εμπειρίας, η οποία δείχνει ότι η υγεία είναι κάτι ενεργό και όχι απλά η απουσία ασθένειας. Η θεραπεία μέσω αυτής στοχεύει στην οργάνωση εκατομμυ­ρίων πραγμάτων που συμβαίνουν διαρκώς στο σώμα. 

Πώς εφαρμόζεται;

Σε μία τυπική συνεδρία Κρανιοιερής θεραπείας, συνή­θως θα ξαπλώσετε (ή μερικές φορές θα καθίσετε), πλήρως ντυμένοι, σε έναν καναπέ θεραπείας. Ο θερα­πευτής θα έρθει σε επαφή μαζί σας, τοποθετώντας τα χέρια του απαλά στο σώμα σας και συντονίζοντας το τι συμβαίνει "ακούγοντας" με τα χέρια του. Η επαφή γίνεται προσεκτικά έτσι ώστε να αισθάνεστε άνετα με ότι συμβαίνει.

Η χρησιμοποίηση των χεριών για να αισθαν­θεί αυτές τις μετακινήσεις επιτρέπει στον θεραπευτή να διευκολύνει την αλλαγή στις περιοχές του περιορι­σμού. Ένας περιορισμός ή μια απουσία των μετακινή­σεων έχει σαν συνέπεια τη μείωση της έκφρασης υγεί­ας, γεγονός που μπορεί να επιφέρει, παραδείγματος χάρη, μούδιασμα, αίσθηση έλλειψης κάποιου πράγ­ματος ή ασθένεια.

Το πρώτο πράγμα που πιθανώς θα παρατηρήσετε εί­ναι μία αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης, η οποία θα διαρ­κέσει γενικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Με τις μεταγενέστερες θεραπείες αυτή η απελευ­θέρωση της έντασης συνήθως επεκτείνεται και στην καθημερινή ζωή. Η εργασία μπορεί να εξετάσει φυσι­κούς πόνους, οξείες και χρόνιες παθήσεις, συναισθη­ματικές ή ψυχολογικές διαταραχές ή απλά να βοηθή­σει στην ανάπτυξη ευημερίας, υγείας και ζωτικότητας. 

Πού ενδείκνυται;

Η Κρανιοιερή Θεραπεία είναι τόσο ευγενής που είναι κατάλληλη για μωρά, παιδιά και ενήλικες καθώς επί­σης και για ηλικιωμένους και ανθρώπους σε εύθραυ­στες ή έντονα επίπονες συνθήκες. Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση, αυ­ξάνοντας τη ζωτικότητα και βελτιώνοντας την ικανότη­τα του σώματος για αυτό-επιδιόρθωση.

Μερικές από τις καταστάσεις στις οποίες η Κρανιοερή θεραπεία έχει λειτουργήσει με επιτυχία είναι:

 • Αρθρίτιδα
 • Άσθμα
 • Αυτισμός
 • Πόνος στην πλάτη
 • Τραύμα γέννησης
 • Βρογχί­τιδα
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Κατάθλιψη
 • Πεπτικά προβλήματα
 • Ανάκληση (αφαίρεση) φαρ­μάκων
 • Δυσλεξία
 • Εξάντληση, πτώση ή τραυματισμός
 • Υπερδρα­στηριότητα
 • Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος
 • Αϋπνία
 • Λήθαργος
 • Ημικρανία
 • Επαναολοκλήρωση μετά από ατύχημα, αθλη­τικοί τραυματισμοί, άγχος σχετιζόμενο με ασθένειες
 • Προβλήματα εμβοών και μέσων αυτιών, ανω­μαλίες όρασης

Μερικές φορές τα ευεργετήματα δεν είναι άμεσα αντι­ληπτά, αλλά γίνονται εμφανή με την επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Η Κρανιοιερή θεραπεία υποστηρίζει την υγεία στο σώμα. Βοηθάει να αναπτυχθεί φυσική ζωτικότητα και ευημερία, όχι μόνο πραγματοποιώντας δομική αλλαγή αλλά και έχοντας ευρύτερες επιπτώσεις, συναισθημα­τικά και πνευματικά. Η αυξανόμενη αίσθηση ευημερί­ας που προκύπτει μπορεί να βοηθήσει πολλές πτυχές της ζωής, από την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος μέχρι και τη βελτίωση των διαπροσωπι­κών σχέσεων.

Μετάφραση

 • Καραθανάση Ζαχαρένια, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η μετάφραση έγινε για λογαριασμό του NOESI.gr.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.