Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Berard (Μπέραρντ)

Η Eκπαίδευση στην Ακουστική Ολοκλήρωση – μτφ. Auditory Integration Training (AIT) BERARD (διαβάζεται: Μπέραρντ) αποτελεί παρέμβαση που αναπτύχθηκε από τον Δρ. Guy Berard (διαβάζεται: Γκάι Μπέραρντ). Διατείνεται πως διορθώνει ή βελτιώνει την ακουστική υπερευαισθησία, τις παραμορφώσεις και τις καθυστερήσεις των σημάτων που παρεμποδίζουν την ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται ακουστικές πληροφορίες με φυσιολογικό τρόπο. Ασυμφωνίες και παραμορφώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι γίνονται αντιληπτοί μπορούν να καταστήσουν δύσκολη την αντίληψη των ακουστικών ερεθισμάτων.
    Μετάφραση για το NOESI.gr: Σταυρίδου Ζωή Ψυχολόγος
Επιπρόσθετα, ο Δρ. Berard θεωρεί πως τα αυτιά πρέπει να συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο. Εάν η ακοή στο ένα αυτί είναι διαφορετική από ό,τι στο άλλο, το άτομο ενδεχομένως να αντιμετωπίσει προβλήματα στην επεξεργασία των ηχητικών σημάτων. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αυτιών επιδεινώνει τις δυσκολίες στην ικανότητα ενός ατόμου, να ακολουθεί οδηγίες, να κατανοεί όσα ακούει ή διαβάζει και να διατυπώνει προφορικά τις σκέψεις του. Ο Δρ. Berard, επίσης θεωρεί ότι κάποια άτομα ακούν συγκεκριμένες συχνότητες καλύτερα από ό,τι κάποιες άλλες. Όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο αντιλαμβάνεται τους ήχους με έναν διαστρεβλωμένο τρόπο, κι έτσι μπορεί εύκολα να αποσπάται η προσοχή του και να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση ηχητικών πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Δρ. Berard τα ακουστικά αυτά προβλήματα αποτελούν παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν δυσλειτουργίες όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, η διάσπαση προσοχής, η δυσλεξία, η υπερδραστηριότητα, η διαταραχή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας ήχου (central auditory processing disorder), η διαταραχή της αισθητηριακής λειτουργίας (sensory processing disorder), ο αυτισμός και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (pervasive developmental disorder).
Η μέθοδος Berard ΑΙΤ (διαβάζεται: Μπέραρντ Έη-Άη-Τη) συχνά προσφέρεται για άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν:
  • καθυστέρηση στη μαθησιακή και γλωσσική ανάπτυξη
  • δυσκολίες στην επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων
  • ελλιπή συγκέντρωση και προσοχή
  • ελλιπείς δεξιότητες ανάγνωσης
  • προβλήματα στην επεξεργασία ηχητικών πληροφοριών και τη μνήμη
  • ευαισθησία στην ακοή

Εφαρμογή της μεθόδου

Η μικρότερη δυνατή ηλικία για την εφαρμογή της μεθόδου σε κάποιο άτομα είναι τα τρία (3) έτη και δεν υπάρχει ανώτερο όριο (δηλ. μπορεί να ξεκινήσει και αργότερα). Το άτομο ακούει μουσική μέσω ακουστικών, τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για τη μέθοδο ΑΙΤ Berard. Οι συσκευές αυτές προσαρμόζουν τη μουσική και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φιλτράρουν αποκλείοντας συγκεκριμένες συχνότητες. Η εκπαίδευση παρέχεται για 30 λεπτά, δύο φορές την ημέρα με συνολικό χρόνο 10 ώρες. Ακουστικές δοκιμασίες (τεστ) πραγματοποιούνται πριν την εκπαίδευση καθώς και μετά τις 5 πρώτες ώρες αυτής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε φίλτρα περιορισμένης ζώνης. H κατάλληλη προετοιμασία για το πρόγραμμα της μεθόδου Berard έχει βαρύνουσα σημασία όσον αφορά το πόσο καλά θα συνεργαστεί το παιδί για να λάβει χώρα η όλη διαδικασία. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρέχει συστάσεις προκειμένου να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε το παιδί σας για τις ακουστικές ενότητες. Διαδικασίες που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της όποιας ευαισθησίας στα ακουστικά μπορούν να γνωστοποιηθούν στους γονείς , ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία του παιδιού τους για να δεχτεί τα ακουστικά. Τι γίνεται στην περίπτωση έλλειψης συνεργασίας από την πλευρά του ατόμου στην επίτευξη των ακουστικών δοκιμασιών; Το ακουστικό τεστ Berard απαιτεί ένα ώριμο επίπεδο συγκέντρωσης και επικοινωνίας. Το ακουστικό τεστ παρέχει πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθοριστεί εάν χρειάζεται κάποιο φίλτρο περιορισμένης ζώνης κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών, επομένως θα πρέπει να είναι ακριβείς. Για τους λόγους αυτούς , ο Δρ Berard δε συνιστά το τεστ αυτό για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Εάν ένα άτομο δεν είναι σε θέση να συνεργαστεί στο ακουστικό τεστ μα φαίνεται πως είναι καλός υποψήφιος για την ΑΙΤ βάσει της συμπεριφοράς και του ιστορικού του, η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τα ακουστικά τεστ. Καθώς τα ακουστικά τεστ παρέχουν τη βάση των φίλτρων περιορισμένης ζώνης δε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τέτοια. Η προσαρμοσμένη μουσική έχει αποδειχτεί αποτελεσματική ακόμα και χωρίς αυτά τα συγκεκριμένα φίλτρα. Τι αλλαγές παρατηρούνται έπειτα από την ΑΙΤ Berard; Οι αναφορές από τους γονείς ποικίλουν όσον αφορά το πόσο γρήγορα παρατηρούνται αλλαγές καθώς και τι είδους αλλαγές εμφανίζονται. Οι γονείς συχνά αναφέρουν μείωση των νευρικών κρίσεων, της ευαισθησίας στον ήχο, την ηχολαλία, την υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Οι γονείς επίσης παρατηρούν αύξηση στην ικανότητα να ακολουθούνται οδηγίες, στην προσοχή, στην ακουστική βραχύχρονη μνήμη, στις δεξιότητες ομιλίας/γλώσσας. Αυξημένη κοινωνικοποίηση, συνεργασία, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία παρατηρούνται επίσης συχνά. Βελτίωση στην αισθητηριακή επεξεργασία με ταυτόχρονη μείωση επεισοδίων αισθητηριακής υπερφόρτωσης αναφέρονται χαρακτηριστικά από τους γονείς.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.