Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

RDI (Ανάπτυξη Σχέσεων)

Εικόνα NOESI.gr

Ο Δρ. Steven Gutstein είναι ο δημιουργός του προγράμματος RDI / Relationship Development Intervention (μτφ. Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων). Το πρόγραμμα έχει ως επίκεντρο τους γονείς, και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχει στόχο να βοηθήσει στην ανακάλυψη των άγνωστων λειτουργιών του εγκεφάλου.

Μετάφραση για το NOESI.gr:
Ελευθερία Τσίτου
Απόφοιτος ΦΠΨ Ιωαννίνων

Βασικά ελλείμματα του αυτισμού σύμφωνα με το RDI

Ο Gutstein αναφέρει ότι η βιβλιογραφία δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν ελλείμματα σε έξι τομείς. Αυτοί οι τομείς, αναφέρει, «Είναι μοναδικοί σε κάθε άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Επιπλέον, δεν έχει ειδωθεί βελτίωση με το πέρας της ηλικίας, ακολουθώντας ακόμη και εντατικά προγράμματα παρέμβασης».

Αυτοί είναι:

 1. Συναισθηματική αναφορά: η ικανότητα να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα συναισθηματικής ανατροφοδότησης για να μάθουμε από τις υποκειμενικές εμπειρίες των άλλων.
 2. Κοινωνικός συντονισμός: η ικανότητα να παρατηρούμε και να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά κάποιου με σκοπό να συμμετέχουμε σε αυθόρμητες σχέσεις όπως η συνεργασία και η ανταλλαγή συναισθημάτων.
 3. Δηλωτική γλώσσα: η χρήση γλώσσας και μη-λεκτικής επικοινωνίας για να εκφράσουμε την περιέργεια, να καλέσουμε άλλους σε αλληλεπίδραση, να μοιραστούμε αντιλήψεις και συναισθήματα και να συντονίσουμε τις πράξεις μας με τους άλλους.
 4. Ευέλικτη σκέψη: η ικανότητα γρήγορης προσαρμογής, αλλαγής στρατηγικών και μεταποίησης σχεδίων που βασίζεται στην αλλαγή των καταστάσεων.
 5. Επεξεργασία σχεσιακών πληροφοριών: η ικανότητα να διατηρούμε μία έννοια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η επίλυση προβλημάτων που δεν έχουν μόνο «σωστή και λάθος» λύση.
 6. Πρόβλεψη και κρίση εκ του αποτελέσματος: η ικανότητα να συλλογιζόμαστε παρελθοντικές εμπειρίες και να προβλέπουμε πιθανά μελλοντικά σενάρια με παραγωγικό τρόπο.

Οι στόχοι του RDI

Οι αξιώσεις για το RDI είναι αυνήθιστες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ακολουθώντας το σύστημα αυτό οι γονείς προσδοκούν να αναπτύξουν τα παιδιά τους:

 • Δραματική βελτίωση στην ουσιαστική επικοινωνία.
 • Επιθυμία και δεξιότητες στο μοίρασμα εμπειριών με άλλους.
 • Γνήσια περιέργεια και ενθουσιασμό για άλλους ανθρώπους.
 • Ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα και να «πάνε με το ρεύμα».
 • Εκπληκτική αύξηση στη μύηση της κοινής προσοχής, Ισχυρή βελτίωση στην προοπτική λήψης και τη θεωρία του νου.
 • Δραματικά αυξάνομενη επιθυμία να αναζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν με ομηλίκους.

Πώς αντιμετωπίζει τα βασικά ελλείμματα το RDI

Σύμφωνα με τον Gutstein, όλα τα βασικά ελλείμματα του αυτισμού έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αντί να βασίζονται στη «στατική νοημοσύνη» (που είναι η ικανότητα να γνωρίζει κανείς πληροφορίες ή να απομνημονεύει γεγονότα), βασίζονται στη «δυναμική νοημοσύνη» (η ικανότητα ευέλικτης και δημιουργικής αντίδρασης σε νέες καταστάσεις).

Συνεπώς, ο σκοπός του RDI είναι να οικοδομήσει και να αποκαταστήσει τη δυναμική νοημοσύνη. «Αντί να επινοήσω τη δική μου θεραπεία,» αναφέρει ο Gutstein, «είπα, ας κοιτάξω τη φυσική διαδικασία και να τη μειώσω, να την κάνω πιο σαφή. Ας δούμε τι συμβαίνει αν πάρουμε την ίδια διαδικασία και την καταστρέψουμε, και έπειτα να διδάξουμε τους γονείς να κάνουν αυτά που είναι ήδη ικανοί διαισθητικά και να τα δουν με μεγαλύτερη σαφήνεια. Διδάσκουμε τους γονείς να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της διαδικασίας, τους δίνουμε αναπτυξιακούς στόχους, και δίνουμε σ’ αυτά τα παιδιά και στους γονείς μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν αλλάζουμε τη φυσική διαδικασία, αλλά σχεδόν την προσαρμόζουμε στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Οι στόχοι σας είναι η αποκατάσταση των κοινών ελλειμμάτων χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα μέσα.

Ξεκινώντας με το RDI

Ενώ οι επαγγελματίες του RDI προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προϊόντων, λένε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε απλά. Μερικές προτάσεις:

 • Αλλάξτε την επικοινωνία σας (π.χ. κάντε λιγότερες ερωτήσεις).
 • Μειώστε το ρυθμό των καθημερινών σας δραστηριοτήτων και δημιουργήστε περισσότερες ευκαιρίες για «παραγωγική αβεβαιότητα».
 • Ξοδέψτε χρόνο κάνοντας απολαυστικές δραστηριότητες και μοιραζόμενοι τις εμπειρίες.
 • Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες, περιοδικά ή βιβλία μνήμης κάθε μέρα για να συλλογίζεστε μερικές ευχάριστες στιγμές.

Ο Gutstein έχει επίσης δημοσιεύσει διάφορα βιβλία με δραστηριότητες του RDI, που όλες μπορεί να είναι χρήσιμες στους γονείς. Όπως σχεδόν συμβαίνει και με όλες τις άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, την έρευνα για το RDI την έχουν αναλάβει γενικά ιδρυτές διαφόρων οργανώσεων. Συνεπώς, ενώ το RDI φαίνεται να έχει μια θετική επίδραση, δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ή εάν είναι ανώτερη σε σχέση με άλλες τεχνικές.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.