Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος

Η κινησιοπαιδαγωγική αφορά στη διαπαιδαγώγηση της κίνησης και στη θεραπευτική αναδιοργάνωση. Είναι μια παιδιατρική κινησιοθεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης κινητικών διαταραχών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στόχος τής μεθόδου είναι η βελτίωση της κινητικής λειτουργίας, στον καλύτερο δυνατό βαθμό και υψηλότερο επίπεδο, ώστε η κίνηση που προκύπτει, να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις δυνατότητες και στις ανάγκες τού παιδιού.

Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '90 στη Γερμανία και βασίζεται στα δεδομένα και τους κανόνες της κινητικής εξέλιξης του ανθρώπου, το ρυθμό και τα στάδια ανάπτυξης, στη εμβιομηχανική, τη κινησιο-λογία, τη νευροφυσιολογία, όπως και στα επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα άλλων μεθόδων, όπωςFeldenkrais? (μέθοδος αντίληψης της κίνησης), MAT (ιατρικό training ενδυνάμωσης και αποκατάστασης), NLP (Neurolinguistig Programming, που αφορά μεταξύ άλλων και στη "γλώσσα του σώματος") κ.α.

Στόχος τής μεθόδου είναι η βελτίωση της κινητικής λειτουργίας, στον καλύτερο δυνατό βαθμό και υψηλότερο επίπεδο, ώστε η κίνηση που προκύπτει, να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις δυνατότητες και στις ανάγκες τού παιδιού.

Η κινησιοπαιδαγωγική αποτελεί μια μέθοδο επαναπρογραμματισμού της κίνησης, συνιστά ένα πρόγραμμα αντίληψης, ενδυνάμωσης και επανεκπαίδευσης της κίνησης. Αποτέλεσμα είναι, ο θεραπευ-τικός χαρακτήρας της, που είναι πρωτεύων, να συνυπάρχει με τον παιδαγωγικό, γεγονός, που επιτρέπει στο κάθε παιδί να "δουλέψει" συνειδητά και ασυνείδητα με όλο το δυναμικό που διαθέτει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης του επιπέδου και της ποιότητας της κινητικής οργάνω-σης του παιδιού, μέσω του προσδιορισμού της κινητικής του "ταυτότητας", μέσω της αντίληψης και του εντοπισμού τυχόν "λανθασμένων" κινητικών συνειρμών, συνηθειών, συσχετισμών και όλων των αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν και απορρέουν από αυτά, μέσω της αναγνώρισης, ενδυνάμωσης και επανεκπαίδευσης του λοιπού διαθέσιμου δυναμικού, μέσω της προσφοράς ενός εξατομικευμένου, δυναμικού και διαδραστικού θεραπευτικού προγράμματος, που θέτει τις ανάλο-γες προτεραιότητες για την καλύτερη δυνατή αναπτυξιακή πρόοδο στη κίνηση. Η μέθοδος απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά μικρής ηλικίας (2-8 ετών), αλλά και σε μεγαλύτερα έως 12 ετών, τα οποία ούτως ή άλλως και ασχέτως σε ποια κατάσταση ή φάση βρίσκονται στη κινητική τους εξέλιξη, έχουν και δείχνουν τη μεγαλύτερη δίψα, χαρά και ικανότητα για γνώση, κίνηση, αλλαγή και μάθηση.

Οι δυσλειτουργίες και οι κινητικές διαταραχές, που ανταποκρίνονται καλύτερα - και μάλιστα με σχετικά γοργό ρυθμό στο στρατηγικό χαρακτήρα της μεθόδου, είναι:

  • οι διαταραχές με κύριο χαρακτηριστικό το έλλειμμα στην ισορροπία,
  • οι διαταραχές με κύριο χαρακτηριστικό το έλλειμμα στο συντονισμό,
  • καθώς και οι διάφορες άλλες συνδυαστικές, άτυπες, διάχυτες η τυχόν αδιάγνωστες κινητικές διαταραχές.

Έμφαση δίνεται σε ό,τι προέχει και προηγείται κάθε φορά, για να μπορεί το κάθε παιδί, να προχωρά με τη μεγίστη δυνατή αυτοπεποίθηση, ισορροπία, αρμονία και δύναμη στο επόμενο επίπεδο η στάδιο, με στόχο να μειωθούν ή να ξεπεραστούν – κατά το μέγιστο – τα προβλήματα τόνου, στάσης, κίνησης η βάδισης, που υπάρχουν.

Η μέθοδος δεν αφορά στη λεπτή κίνηση, τις διαταραχές του λόγου, της συμπεριφοράς ή της συγκέντρωσης, πάρα μόνο σαν προσφορά ενός πλαισίου, το οποίο θα προσέφερε έναν πιο ισορροπημένο μυικό τόνο, γεγονός, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να διευκολύνει την περαιτέρω προσπάθεια προς την επιθυμητή ανάγκη και κατεύθυνση.

Συγγραφέας

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.