Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Θεραπεία με ζώα (Animal / Pet-Assisted Therapy)

Εξαιτίας του εύρους και της ποικιλίας των θεραπειών με ζώα δεν είναι δυνατό να κατατάξουμε σε μία κατηγορία αυτή τη μορφή παρέμβασης. Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος είναι σχεδιασμένη για μια ευρεία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού όπως αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες.

Ορισμένες θεραπείες, όπως οι θεραπείες με δελφίνια και ελέφαντες, παρουσιάζουν πολλά ηθικά προβλήματα και σωματικές απειλές σε ανθρώπους και ζώα, που μπορεί να αντιμετωπιστούν δύσκολα. 

Άλλες θεραπείες, όπως η χρήση των σκύλων, μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικές για κάποια άτομα με αυτισμό. Τα οφέλη που έχουν καταγραφεί δεν είναι πάρα πολλά ωστόσο βελτιώνουν σημαντικά τη ζωή ορισμένων ατόμων. 

Στόχοι

Κάθε θεραπεία με ζώα έχει διαφορετικό στόχο. Για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση με ένα ζώο μπορεί να προορίζεται για:

 • μείωση φόβου σε συγκεκριμένα ζώα, όπως σκύλους και γάτες
 • ανάπτυξη υπευθυνότητας και αφοσίωσης
 • ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • βελτίωση γλωσσικών και κοινωνικών ικανοτήτων αναψυχή του ατόμου με αυτισμό και των κηδεμόνων του

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματ από αυτού του είδους παρεμβάσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • βελτίωση της αυτοπεποίθησης
 • βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων
 • βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων
 • βελτίωση προβλήματος επίλυσης προβλημάτων
 • ενίσχυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος

Χρονική διάρκεια

Η έκταση και η συχνότητα αυτής της μεθόδου εξαρτάται από τη φύση κάθε θεραπείας, τις ανάγκες του ατόμου και τις απαιτήσεις κάθε παροχέα. Για παράδειγμα, η θεραπεία με ζώα μπορεί να περιλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα ενός κατοικίδιου από το άτομο. Η θεραπεία με δελφίνια μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίοδο δύο-τριών εβδομάδων.

Συμμετοχή

Ο χρόνος που απαιτείται από γονείς και επαγγελματίες διαφέρει κατά πολύ, ανάλογα με τη μορφή θεραπείας με ζώα που θα εφαρμοστεί. Προσόντα - δεξιότητες εκπαιδευτή Τα προσόντα των ατόμων που εφαρμόζουν τη μέθοδο διαφέρουν πολύ ανάλογα με το είδος της θεραπείας με ζώα που θα εφαρμοστεί.

Κίνδυνοι

Κάθε θεραπεία με ζώα περιλαμβάνει πολλούς πιθανούς κινδύνους, για μερικούς από τους οποίους υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης. Αυτοί είναι:

 • δάγκωμα, γδάρσιμο ή κλωτσιά του ατόμου με αυτισμό από το ζώο
 • τραυματισμός του ζώου από το άτομο με αυτισμό ατυχήματα, όπως η πτώση ενός ατόμου από ένα άλογο ή η πτώση σε νερό με μεγάλο βάθος.

Μετάφραση

 • Βιργινία ΜπούτσηΜεταφράστρια

Η μετάφραση έγινε εθελοντικά για το NOESI.gr με την τεχνική Crowdsourcing?.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.