Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Λοιπές θεραπευτικές προσεγγίσεις

Οι θεραπείες για τον αυτισμό προσπαθούν να μειώσουν τα ελλείμματα και την οικογενειακή θλίψη που συνδέονται με τον αυτισμό και άλλες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τη λειτουργική ανεξαρτησία των αυτιστικών ατόμων, ειδικά των παιδιών. Δεν υπάρχει μία και μοναδική θεραπευτική μέθοδος που να είναι η «καλύτερη» και συνήθως η θεραπεία προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού. Οι θεραπείες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και ιατρική αντιμετώπιση. Εκπαίδευση και υποστήριξη παρέχονται επίσης στις οικογένειες των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

Θεραπεία της κρίσιμης αντίδρασης

Η θεραπεία ή ο χειρισμός της κρίσιμης αντίδρασης είναι μία νατουραλιστική παρέμβαση, η οποία προέρχεται από τις αρχές της ΑΒΑ (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς). Δε στοχεύει σε ατομικές συμπεριφορές, αλλά σε καίριους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, όπως τα κίνητρα, η αντίδραση σε πολλαπλά ερεθίσματα, η αυτοδιαχείριση και η κοινωνική μύηση· αποσκοπεί σε ευρείες βελτιώσεις σε τομείς που δεν είναι σαφώς στοχευόμενοι. Το παιδί καθορίζει τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν σε μία συναλλαγή στα πλαίσια της θεραπείας της κρίσιμης αντίδρασης. Οι σκόπιμες προσπάθειες προς τη συμπεριφορά - στόχο ανταμείβονται με ένα φυσικό ενισχυτή: για παράδειγμα, αν ένα παιδί προσπαθήσει να ζητήσει ένα πάνινο ζωάκι, λαμβάνει το πάνινο ζωάκι, όχι κάποιο γλυκό ή κάποιον άλλο άσχετο ενισχυτή.

Θεραπεία αποστροφής

Στο Judge Rotenberg Educational Center χρησιμοποιούν τη θεραπεία αποστροφής - ιδίως ενδεχόμενα σοκ (προκαλείται ηλεκτροσόκ στο δέρμα για λίγα δευτερόλεπτα), προκειμένου να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά των ασθενών τους, πολλοί από τους οποίους είναι αυτιστικοί. Η πρακτική αυτή αμφισβητείται.

"Πακετάρισμα"

Στο "πακετάρισμα", τα παιδιά τυλίγονται σφιχτά έως και μία ώρα με υγρά πανιά, τα οποία έχουν καταψυχθεί, έχοντας ελεύθερα μόνο τα χέρια τους. Η θεραπεία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές την εβδομάδα και μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια. Προτείνεται ως θεραπεία σε αυτιστικά παιδιά τα οποία αυτοτραυματίζονται· τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Παρόμοιες τεχνικές "περιτύλιξης" έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες, όπως για παράδειγμα για να ηρεμούν βίαιους ασθενείς στη Γερμανία τον 19ο αιώνα. Η σύγχρονη χρήση της τεχνικής αυτής στη Γαλλία ξεκίνησε τη δεκαετία του '60, βασισμένη σε ψυχαναλυτικές θεωρίες, όπως η θεωρία της «μητέρας ψυγείο». Το «πακετάρισμα» χρησιμοποιείται σήμερα σε εκατοντάδες κλινικές της Γαλλίας. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του «πακεταρίσματος» και ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Μασάζ Τσι-Κούνγκ (Qigong)

Στο πρόγραμμα μασάζ Τσι-Κούνγκ, οι γονείς εκπαιδεύονται να κάνουν στα παιδιά τους καθημερινά μασάζ, στα πλαίσια της θεωρίας ότι ο αυτισμός οφείλεται σε μία βλάβη στο αισθητηριακό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αυτή η θεωρία, πάντως, δεν κατέχει σημαντική θέση στα τυπικά κριτήρια για τη διάγνωση του αυτισμού.

Νευροανάδραση

Η Νευροανάδραση είναι μια καινοτόμα και ελπιδοφόρα μέθοδος, η οποία ανήκει στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των νευροεπιστημών, και υπόσχεται να βοηθήσει στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης παθολογιών που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του εγκεφάλου. Δείτε την σελίδα με την αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου εδώ.

Σχηματισμός προτύπων

Ο σχηματισμός προτύπων είναι ένα σύνολο ασκήσεων που προσπαθεί να βελτιώσει την οργάνωση των νευρολογικών βλαβών ενός παιδιού. Έχει χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες στη θεραπεία παιδιών με διάφορες ανεξάρτητες νευρολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία διδάσκεται στο Ινστιτούτο για την Επίτευξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (The Institutes for the Achievement of Human Potential), βασίζεται σε υπεραπλουστευμένες θεωρίες και δεν υποστηρίζεται από προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές μελέτες.

Χειροπρακτική

Η χειροπρακτική είναι μία εναλλακτική ιατρική πρακτική, της οποίας η κύρια υπόθεση είναι ότι οι μηχανικές διαταραχές της σπονδυλικής στήλης επηρεάζουν τη γενική υγεία μέσω του νευρικού συστήματος και της οποίας η κύρια θεραπεία έγκειται στον επιδέξιο χειρισμό της σπονδυλικής στήλης. Μία σημαντική μερίδα επαγγελματιών της χειροπρακτικής απορρίπτει τον εμβολιασμό, καθώς η παραδοσιακή χειροπρακτική φιλοσοφία εξισώνει τα εμβόλια με το δηλητήριο. Τα περισσότερα συγγράμματα της χειροπρακτικής σχετικά με τον εμβολιασμό εστιάζουν στις αρνητικές του πλευρές, υποστηρίζοντας ότι είναι επικίνδυνος, αναποτελεσματικός και περιττός, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπονοούν ότι ο εμβολιασμός προκαλεί αυτισμό η ότι οι χειροπράκτες θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι στους οποίους απευθύνεται κανείς για τη θεραπεία του αυτισμού και άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Η χειροπρακτική θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική για ιατρικές παθήσεις, εκτός από τον πόνο στην πλάτη, και υπάρχουν ανεπαρκή επιστημονικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χειροπρακτική φροντίδα για τον αυτισμό.

Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Μελέτες δείχνουν ότι 12-17% των εφήβων και των νέων ενηλίκων με αυτισμό πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για κατατονία, η οποία είναι η απώλεια ή η υπερβολική κινητική δραστηριότητα. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία περιπτώσεων κατατονίας και σχετικών παθήσεων σε ανθρώπους με αυτισμό. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ελεγχόμενες δοκιμές της ηλεκτροσπασμοθεραπείας στον αυτισμό και υπάρχουν σοβαρά ηθικά και νομικά εμπόδια στη χρήση του.

Μετάφραση

  • Παπακώστα Δέσποινα

Η μετάφραση έγινε εθελοντικά για το NOESI.gr.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.