Μία σελίδα του Οδηγού παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων noesi.gr/book/intervention περιγράφει στόχους και μεθόδους στα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το Health on the Net Foundation? και παρουσιάζει γενικές κατευθύνσεις – μη εξατομικευμένες. Αναπτύσσεται εθελοντικά από το NOESI.gr :)

Α-Τεστ

Το “Α-Τεστ” πρόκειται για ένα εργαλείο με τη μορφή ενός τεστ, που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, με σκοπό τον προληπτικό έλεγχο των μαθητών του νηπιαγωγείου, προ της φοίτησής τους στην Α’ Δημοτικού. Στόχος του εργαλείου είναι η ανίχνευση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές.

Εισαγωγή.

Το "Α-Τεστ" είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Αφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α' Δημοτικού. Δημιουργήθηκε από την Λ. Θωμαίδου, Παιδίατρο και Αναπτυξιολόγο, και τον Σ. Μαντούδη, Εργοθεραπευτή.

Είναι το πρώτο σταθμισμένο τεστ σε δείγμα των 2.000 παιδιών. Το "Α-Τεστ" μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη (Α') δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψιν για την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Περιγραφή του εργαλείου.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά ή ομαδικά. Είναι αναγνωρισμένο από την Παιδιατρική Εταιρεία, Πανεπιστημιακές Σχολές (Ιατρική Σχολή, Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Επιστημών Υγείας), το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας.

Το “Α-Τεστ” είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του.

Αποτελείται από επτά (7) κλίμακες που καλύπτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για μία επιτυχή φοίτηση και ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων. Ειδικότερα, οι κλίμακες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

  1. Κρίση - Συλλογισμός.

  2. Γλωσσικές Αναλογίες.

  3. Πρώιμη Αφαιρετική Σκέψη.  

  4. Οπτικοκινητικός Συντονισμός.

  5. Οπτική Αντίληψη.

  6. Αδρή Κινητικότητα.  

  7. Χωροχρονικός Προσανατολισμός.

Το “Α-Τεστ”, επιπλέον, εκτιμά την ικανότητα του νηπίου να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες αδιάσπαστα και μεθοδικά, βάσει κριτηρίων σχετικών με τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Τέλος, η εκτίμηση της συμπεριφοράς του νηπίου, κατά την εξέταση, εκτιμά την προσαρμοστική ικανότητά του σε καθημερινές απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος με το “Α-Τεστ” πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους - εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

Ρωτήστε ένα μέλος της ομάδας noesi.gr σε ποια Κέντρα ή πού αλλού μπορείτε να απευθυνθείτε για το "Α-Τεστ" για το παιδί σας.


Η παρουσίαση αυτή έγινε στο πλαίσιο των συνεργατικών ομάδων noesi.gr/coworking και διατίθεται με άδεια: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή? — CC BY-SA

a-test-logo-front-cover.jpeg

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

You must have Javascript enabled to use this form.