Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΨΥΚΑ

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) ιδρύ­θηκε το 1990 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Δρα­στηριοποιείται στη Β. Ελλάδα, από καθηγητές της Ψυχιατρικής του Αριστο­τέλειου Πανε­πιστημίου Θεσσαλονί­κης (Α.Π.Θ.) και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επαγ­γελματικής απασχόλησης, στην εξα­σφάλιση αξιοπρεπής διαβίωσης και ισότιμης συμμε­τοχής και αποδοχής των ψυχι­κών ασθενών στην κοινω­νία.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης" στη Δράμα: Λειτουργεί από το 2004, απευθύ­νεται σε κατοίκους Ν. Δράμας, είναι ηλι­κίας άνω των 18 ετών με ψυχικές διατα­ραχές.

❸ Προστατευμένο Εργαστήριο "Αμπε­λώνας" στην Πορταριά Χαλ­κιδικής.

❺ Οικοτροφεία και Ξενώνες:

  • Οικοτροφείο στο Μακρύγιαλο Πιερίας "Ευφροσύνη": Λειτουργεί από το 2000, φιλοξενεί 25 άτομα με ψυχωτική διατα­ραχή.
  • Οικοτροφείο στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης "Καλλιρόη": Λειτουργεί από το 1990, φι­λοξενεί 15 άτομα με ψυχωτική διαταραχή και νοητική υστέρηση.
  • Ξενώνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης "Ίρις": Λειτουργεί από το 1990, φιλοξενει 14 άτομα με ψυχωτική διαταραχή.
  • Προστατευμένα Διαμερίσματα στη Νε­άπολη Θεσσαλονίκης: Λειτουργούν δύο από το 1990, το καθένα φιλοξενεί 4 άτο­μα με ψυχωτική διαταραχή.
  • 1ο Οικοτροφείο "Αρσινόη"στο Δήμο Προσοτσάνης: Λειτουργεί από το 2003 , φιλοξενεί 15 άτομα με άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.
  • 2ο Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο "Αγάπανθος" στο Δήμο Σιταγρών: Λει­τουργεί από το 2004 και φιλοξενεί 15 άτομα.
  • 3ο Οικοτροφείο "Γλαύκη" στο Δήμο Σο­χού: Λειτουργεί από το 2004, φιλοξενεί 15 άτομα με άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.
  • 4ο Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο "Αλ­κυόνη" στο Δήμο Σερβιών: Λειτουργεί από το 2007, φιλοξενεί 15 άτομα.
  • Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης" στη Δράμα: Λειτουργεί από το 2004, απευθύ­νεται σε κατοίκους Ν. Δράμας, είναι ηλι­κίας άνω των 18 ετών με ψυχικές διατα­ραχές.
  • Προστατευμένο Εργαστήριο "Αμπε­λώνας" στην Πορταριά Χαλκιδικής.

Λοιπές υπηρεσίες: Πρόγραμμα αποκατάστασης και επα­νένταξης. Προγράμματα Φυσικοθεραπεί­ας, Εργασιοθεραπείας. Ομάδες δημιουρ­γικής απασχόλησης. Εκπαίδευση σε δε­ξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκ­μάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Νοση­λευτική φροντίδα και ψυχολογική υπο­στήριξη των φιλοξενουμένων και των οι­κογενειών τους. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

❻ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Κο­ζάνης και Γρεβενών: Απευθύνεται σε παι­διά και ενήλικες στον υγιή πληθυσμό και σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχ­ές. Σκο­πεύει στην ενημέρωση, στην πρόλη­ψη και την παρέμβαση σε υπάρχο­ντα προ­βλήματα. Δείτε επίσης ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙ­ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epsyka/kinitimonada

Επικοινωνία

Γιαννιτσών 31 και Π. Κυρίλλου
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310511431, 2310511207

Fax: 2310502691

Ιστοσε­λίδα: www.epsyka.gr

E-mail: epsyka@otenet.gr

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ 3 από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.