Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1970, στη Θεσσαλονίκη, ως Σύλλογος Γονέων και αργότερα, το 1980, μετατράπηκε σε Εταιρεία. Μέλη της μπορούν να γίνουν γονείς, άτομα με αναπηρία ή οι συγγενείς τους μέχρι δεύτε­ρου βαθμού και οι φίλοι τους. Σύμφωνα με το καταστατικό, την πλειοψηφία στο ΔΣ κατέχουν πρόσω­πα με αναπηρίες και οι συγγενείς τους. Είναι ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο και επο­πτεύεται και επιχο­ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία. Στε­γάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Υπηρεσίες

❸ Θεραπεία και αντιμετώπιση: Ιατρική παρακολούθηση, Κοινωνι­κή Υπηρεσία, Ψυχολογική Υπηρεσία, Τμήματα Φυσιοθεραπείας και Εργοθε­ραπείας.

❸ Ημερήσια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε Εργα­στήρια: Υφαντικής, Χειροτε­χνίας, Κεραμικής, Οικιακής Οικονομίας και Ηλε­κτρονικών Υπολογιστών για άτομα με πολλα­πλές ειδικές ανάγκες ηλικίας 15 – 45 ετών.

  • Ημερήσια τμήματα απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
  • Προστατευμένα εργαστήρια.
  • Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης.

❺ Τμήμα Αυτόνομης Διαβίωσης και Μονάδα Αυτόνομης Υποστη­ριζόμενης Διαβίωσης: Για 27 ΑμεΑ που αποτελείται από 3 διαμερί­σματα των 9 ατόμων το καθένα. Οι αρχές λειτουργίας είναι πα­ρόμοιες με αυτές της οικογενειακής στέγης. Πλαισιώνεται από προ­σωπικό φροντί­δας και εκπαίδευσης σε 24ωρη βάση.

  • Εκδρομές, ταξίδια, θερινές κατασκηνώσεις.
  • Προσωρινή φιλοξενία σε ιδιόκτητο διαμέρισμα.
  • Θεατρική ομάδα.
  • Επιμόρφωση εργαζομένων και προετοιμασία συνοδών για εξυπηρέτηση αναπήρων σε κατα­σκηνώσεις και στο σπίτι.

Επικοινωνία

Όπισθεν Ανώτατης Σχολής Πολέμου
Τ.Θ. 200 57
551 10 Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310489247-9 Fax: 2310489217

E-mail: info@esbe.gr & esbe@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.esbe.gr

* Πηγή: ΠΡΟΝΟΗΣΕ 3 από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.