Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης (Ι.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 2001, ως μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΜΚΟ), από άτομα με αναπηρία με σκοπό το σχε­διασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης και στήριξης για άτομα που ζουν σε συνθή­κες αναπηρίες, σε μόνιμη ή παροδι­κή βάση. Η υλοποίηση των δράσεων βασίζεται στον εθελο­ντισμό, στη συμ­μετοχή των μελών των οικογενειών με βασική προτεραιότητα την ουσιαστι­κή εμπλο­κή των ανθρώπων με αναπηρία.

Σκοποί

 • Κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ΑμεΑ με την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβα­σης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας.
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετικά με την αναπηρία.
 • Ανάπτυξη πρότυπων μεθόδων και τεχνικών για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ και την ενίσχυση της ατομικής αίσθησης αξιοπρέπειας.
 • Κοινωνική ενσωμάτωση και ατομική ανέλιξη των ΑμεΑ.
 • Ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα ΑμεΑ.
 • Ενημέρωση και παροχή ίσων ευκαιριών για ΑμεΑ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

 • Έκδοση σειράς επιμορφωτικών εγχειριδίων που διανέμονται δωρεάν σε ΑμεΑ.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Πρόγραμμα Εξω-Νοσοκομειακής Υποστήριξης (Π.Ε.Ν.Υ.) με στόχο την πληροφόρηση, εκπαί­δευση, σχετικά με τις κινητικές αναπηρίες και την εξοικείωση με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, ακόμη και με δωρεάν παροχή, για ορισμένο χρονικό διάστημα, του απαραίτητου εξοπλισμού στο άτομο.
 • Διευκόλυνση καθημερινών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται απο εθελοντές σε ατομικό και οικο­γενειακό επίπεδο.
 • Ποιότητα ζωής: Ερευνητικό πρόγραμμα για άτομα με κινητικές αναπηρίες με σκοπό την κα­ταγραφή και αξιολόγηση ενός συνόλου θεμάτων, που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Επικοινωνία

Μάρκου Μπότσαρη 3 Άγιος Αθανάσιος 570 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310639570

Τηλ./Fax: 2310702388

E-mail: info@iea.gr

Ιστοσελίδα: www.iea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.