Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Εικόνα NOESI.gr

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ. ή Ε.Ο.ΤΥ.) ιδρύθηκε το 2005, με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την οργανωτική συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (Αμ.Π.Ο.) και τη διασφάλιση της εσω­τερικής ενότητάς του, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να δη­μιουργήσει η πολυδιάσπαση, τόσο στην διαβούλευση με την Πολιτεία όσο και στην ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα προβλήματα που αντι­μετωπίζουν άτομα και οικογένειες. Η δράση της Ομοσπονδίας είναι πανελ­λαδικής εμβέλειας.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❻ Η Ομοσπονδία φιλοδοξεί να συγκροτήσει σοβαρές προτάσεις πάνω σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η εκπαίδευση και η ειδική αγωγή, η βελτίωση της συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής θέσης των τυφλών και να γίνει ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος των Ελλήνων τυφλών στην υπεύθυνη διαβούλευση με την Πολιτεία. Επίσης σκοπεύει στην πλατιά ενημέρωση της Κοινωνίας και στην προάσπιση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής αξιοπρέπειας των τυφλών που κινδυ­νεύει καμιά φορά, είτε από την έλλειψη επαρκών μέτρων της Πολι­τείας, είτε από την άγνοια, την έλλειψη πληροφόρησης και την πα­ραπληροφόρηση ασυνείδητων εμπόρων της αναπηρίας που εξαπα­τούν τον Έλληνα πολίτη εκμεταλλευόμενοι τη φιλοτιμία και την ευ­πιστία του.

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Ιστορικό

Τον κορμό της Ομοσπονδίας αποτελεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, το πα­λαιότερο, κοινωνικοσυνδικαλιστικό όρ­γανο των Ελλήνων τυφλών που ιδρύθηκε το 1932.

Εκτός από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυ­φλών ιδρυτικά μέλη της Ε.Ο.Τ. είναι και:

Στην πορεία έγιναν μέλη της Ομοσπονδί­ας:

Αρχείο NOESI.gr: E-mail στις 29/8/2013, 16:01.

Επικοινωνία

Βερανζέρου 31
(4ος Όροφος, Γραφεία 3 και 5)
104 32 ΑΘΗΝΑ

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 09.00 – 17.00

Τηλ.: 2105229968 Φαξ: 2105229541
E-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.