Μία σελίδα του Οδηγού διαταραχών

Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.

Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για διαταραχές της ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας. Έχει πιστοποιηθεί από το Health on the Net Foundation. Περιέχει βασικές πληροφορίες και, ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του, δεν αντικαθιστά γνωμάτευση, διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, ιατρική συμβουλή, που λαμβάνονται από αρμόδιους επαγγελματίες. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/syndrome

Αφιέρωμα: Αντιμετώπιση αυτισμού (μοντέλα παρέμβασης)

Εικόνα NOESI.gr

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα προγράμματα παρέμβασης, στην αντιμετώπιση του αυτισμού. Δείτε τι είναι αυτισμός.

Τα προγράμματα παρέμβασης για άτομα με αυτισμό αφορούν την εκπαίδευση ενός παιδιού ή ενήλικα σε συνδυασμό ή ξεχωριστά από την ιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση λοιπών δυσλειτουργιών. Συμπληρωματικά, σε αρκετές περιπτώσεις, συνδυάζονται με υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας. 

Πίνακας περιεχομένων:

ΑΒΑ Early Bird PECS Son-Rise SPELL TEACCH Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Ακουστική Ολοκλήρωση Τomatis Berard Doman-Delacato Padovan Craniosacral Χοροθεραπεία Μουσικοθεραπεία DIR-Floortime RDI Friends' Play Θεραπεία μέσω της αγκαλιάς Μάρσιπος για μωρά Θεραπεία μέσω των ζώων Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής Θεραπευτική Ιππασία Δελφινοθεραπεία Κινησιοπαιδαγωγική Φυσική Άσκηση Α' ΤΕΣΤ Αυθεντικό Παιχνίδι

Λοιπές θεραπείες:

Θεραπεία της κρίσιμης αντίδρασης, Θεραπεία αποστροφής, "Πακετάρισμα", Μασάζ Τσι-Κούνγκ (Qigong), Νευροανάδραση, Σχηματισμός προτύπων, Χειροπρακτική, Ηλεκτροσπασμοθεραπεία


Γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα


ΑΒΑ - Lovaas

Άμπα - Λόβας Το πρόγραμμα αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό. Από αυστηρά ατομικό, αρχικά, στοχεύει στη γενίκευση των γνώσεων με τη βοήθεια των γονέων ενώ αργότερα συνεχίζεται στο σχολείο. http://noesi.gr/book/intervention/aba-lovaas

EarlyBird

Έρλυ-Μπερντ Πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τον αυτισμό του παιδιού τους, να δομήσουν την αλληλεπίδραση μαζί του, να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και έτσι να επανακτήσουν τον έλεγχο. http://noesi.gr/book/intervention/earlybird

PECS

ΠΕΚΣ Πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. http://noesi.gr/book/intervention/pecs

Son-Rise

Σον Ράιζ Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικές τεχνικές, στρατηγικές και αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός προγράμματος ενθαρρυντικού, πολύ ενεργητικού, εξατομικευμένου, με έδρα το σπίτι και έχοντας ως κέντρο το παιδί. http://noesi.gr/book/intervention/sonrise

SPELL

Σπελ Η τεχνική βασίζεται σε ένα πλαίσιο ανάλυσης των διαταραχών του αυτισμού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό. http://noesi.gr/book/intervention/spell

TEACCH

Τιτς Πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία. http://noesi.gr/book/intervention/teacch


Προγράμματα αισθητηριακής αντίληψης


Sensory Integration (SI)

Αισθητηριακή ολοκλήρωση Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών. http://noesi.gr/book/intervention/si

Ερωτηματολόγιο για την αισθησιοκινητικότητα

  • Ερωτηματολόγιο για την αισθησιοκινητικότητα για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (Lynn A. Balzer-Martin, 1992). http://noesi.gr/node/1175

Auditory Intervention Training (AIT)

Ακουστική ολοκλήρωση Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι συχνά η παραμόρφωση στην ακοή ή στην ακουστική επεξεργασία ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες. http://noesi.gr/book/intervention/ait

Tomatis

Τοματίς Το παιδαγωγικό ή θεραπευτικό εργαλείο της Μεθόδου Tomatis ονομάζεται "Ηλεκτρονικό Αυτί", ένα σύστημα που αξιοποιεί και ενεργοποιεί ξανά τις στρατηγικές που εμπλέκονται στην αντιληπτική οργάνωση και στη διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος, το οποίο ο εγκέφαλος είναι ικανός να χρησιμοποιεί φυσιολογικά, όταν η ακοή δεν είναι διαταραγμένη. http://noesi.gr/book/intervention/tomatis

Berard

Μπέραρντ Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι τα αυτιά πρέπει να συνεργάζονται με συντονισμένο τρόπο. Εάν η ακοή στο ένα αυτί είναι διαφορετική από ό,τι στο άλλο, το άτομο ενδεχομένως να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ικανότητα, να ακολουθεί οδηγίες, να κατανοεί όσα ακούει ή διαβάζει και να διατυπώνει προφορικά τις σκέψεις του. http://noesi.gr/book/intervention/berard

Doman Delacato

Ντόμαν Ντελακάτο Πρόκεται για ενα σύστημα νευροψυχολογικών μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. http://noesi.gr/book/intervention/doman-delacato

Padovan

Πάντοβαν H μέθοδος νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης Padovan βοηθά να αντιμετωπιστούν διάφορες δυσκολίες μέσω απλών κινήσεων, ασκήσεων σώματος, χεριών, ματιών, αναπνοής, στόματος. http://noesi.gr/book/intervention/padovan

Craniosacral Therapy

Κρανιοϊερή Θεραπεία Η Κρανιοϊερή Θεραπεία βασίζεται στη φυσική ικανότητα του σώματος για αυτό-επιδιόρθω­ση. http://noesi.gr/book/intervention/craniosacral


Προγράμματα παρέμβασης μέσω τέχνης


Χοροθεραπεία - Κινητική θεραπεία

Dance Therapy Η χοροθεραπεία - κινητική θεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. http://noesi.gr/book/intervention/dancetherapy

Μουσικοθεραπυεία

Music Therapy Η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης στους ανθρώπους εκείνους που η λεκτική επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή αδύνατη ως μέσο έκφρασης. http://noesi.gr/book/intervention/musictherapy


Προγράμματα παρέμβασης μέσω παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων


Θεραπεία μέσω του παιχνιδιού

DIR/Floortime

Παιχνίδι στο πάτωμα Το πρόγραμμα DIR βασίζεται στα πρότυπα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ABA) με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή του παιδιού σε έναν κύκλο αλληλεπιδράσεων βασισμένες στο παιχνίδι και την διασκέδαση. http://noesi.gr/book/intervention/dir-floortime Στο "παιχνίδι στο πάτωμα" για είκοσι ή περισσότερα λεπτά κάθε φορά ένας παιδαγωγός ειδικής αγωγής κάθεται στο πάτωμα να αλληλεπιδράσει με το παιδί. Η τεχνική αφορά, εκτός από το παιχνίδι, μια καθολική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει όλες τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με το παιδί. DIR-Floortime (Παιχνίδι στο πάτωμα): Οδηγίες υλοποίησης συνεδρίας Έξι βασικές δεξιότητες, ή ορόσημα, θέτουν τα θεμέλια της γνώσης και της ανάπτυξής μας. Κατάλληλες συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια καθενός από τα έξι αναπτυξιακά στάδια, βοηθούν να αναπτυχθούν κριτική, κοινωνική και συναισθηματική αντίληψη, γλώσσα, και κινητικές δεξιότητες, καθώς και αυτοεκτίμηση. DIR-Floortime (Παιχνίδι στο πάτωμα): Στάδια Ανάπτυξης και Μάθησης

Friends' Play

Φρεντς Πλέι Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ομάδες που έχουν ως στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων. http://noesi.gr/book/intervention/friendsplay

RDI

Αρ Ντι Αϊ ή Παρέμβαση Ανάπτυξης Σχέσεων Πρόγραμμα με επίκεντρο τους γονείς. http://noesi.gr/book/intervention/rdi

Θεραπεία μέσω σωματικής επαφής (δεσμού)

Bonding (Attachment) Therapy Εκκρεμεί η παρουσίαση

Θεραπεία μέσω της αγκαλιάς

Holding Therapy Η θεραπεία μέσω της αγκαλιάς απέσπασε σημαντικά την προσοχή, όταν η Dr Martha Welch, παιδοψυχίατρος από τη Νέα Υόρκη, άρχισε να τη χρησιμοποιεί ως μέσω εργασίας με τα παιδιά με αυτισμό. Η δουλειά της δημοσιεύτηκε στο βιβλίο "Holding Time". http://noesi.gr/book/intervention/holdingtherapy

Original Play

Αυθεντικό Παιχνίδι Πρόκειται για μία μέθοδο αυθόρμητου παιχνιδιού, που απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, σωματική κατάσταση ή φύλο. Αποτελεί έναν άμεσο, σωματικό, μη λεκτικό και χωρίς αυταπάτες τρόπο επικοινωνίας, που καλλιεργεί τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και στοχεύει στη βελτίτωση των σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων. http://noesi.gr/book/intervention/originalplay

Μάρσιπος για μωρά

Babywearing Η τεχνική βασίζεται στη φυσική επαφή γονιού - βρέφου για αρκετές ώρες κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας μαλακούς μάρσιπους αγκαλιάς. http://noesi.gr/book/intervention/babywearing


Προγράμματα παρέμβασης μέσω επαφής με ζώα


Θεραπεία μέσω ζώων

Animal/Pet-Assisted Therapy Εξαιτίας του εύρους και της ποικιλίας των θεραπειών με ζώα δεν είναι δυνατό να κατατάξουμε σε μία κατηγορία αυτή τη μορφή παρέμβασης. Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος είναι σχεδιασμένη για μια ευρεία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού όπως αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy

Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής

Dog Assisted Therapy Η SAPT HELLAS υλοποιεί δωρεάν πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας δια μέσου των ζώων, με επισκέψεις σε φορείς, σχολεία, ιδρύματα, με στόχο την άμεση επαφή των μαθητών ή τροφίμων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/dogs

Αναπτυξιακή Θεραπευτική Ιππασία

Therapeutic Horseback Riding Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί μια εναλλακτική, ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία χρησιμοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι χωρίς να aντικαθιστά τις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους, τις οποίες όμως συμπληρώνει. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/horses

Δελφινοθεραπεία

Dolphin Assisted Therapy (DAT) Η δελφινοθεραπεία είναι ένα νέο σχετικά πρόγραμμα αποκατάστασης ατόμων με νοητικές και κινητικές δυσκολίες, το οποίο χρησιμοποιεί φυσικά μέσα: νερό, κολύμπι, κίνηση, επαφή, ήχος, παιχνίδι και εκμεταλλεύεται τις κοινές ιδιότητες ανθρώπου - δελφινιού: επικοινωνία - άγγιγμα. http://noesi.gr/book/intervention/animaltherapy/dolphins


Ιατρικές παρεμβάσεις


Βλαστοκύτταρα

Cell Stem Therapy Ο Αυτισμός και η Θεραπευτική Χρήση Βλαστοκυττάρων Θεραπευτικό Πρωτόκολλο για Αντιμετώπιση του Αυτισμού με Βλαστοκύτταρα


Λοιπές μέθοδοι και τεχνικές


Α' ΤΕΣΤ (Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας)

Πρόκειται για μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Aφορά παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α' Δημοτικού. http://noesi.gr/book/intervention/atest

Κινησιοπαιδαγωγική

Είναι μια παιδιατρική κινησιοθεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης κινητικών διαταραχών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στόχος τής μεθόδου είναι η βελτίωση της κινητικής λειτουργίας, στον καλύτερο δυνατό βαθμό και υψηλότερο επίπεδο, ώστε η κίνηση που προκύπτει, να ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις δυνατότητες και στις ανάγκες τού παιδιού. http://noesi.gr/book/intervention/kinisiopaidagogiki

Φυσική άσκηση για μαθητές με αυτισμό: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων δραστηριότητας για παιδιά με αυτισμό (ηλικίες 5 έως 8 ετών) με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, που οργανώνει ο εκπαιδευτικός μέσα και έξω από την τάξη. http://noesi.gr/book/intervention/gym

Αυτισμός και κοινωνική ζωή

Σκοπός του άρθρου είναι να εστιάσει στις δυσκολίες που συχνά εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό και σε μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. http://www.noesi.gr/node/2992

Autism-Parents-Act: Πρώιμη ανίχνευση αυτισμού στα νήπια

Υποχρεωτική εφαρμογή των απλών διαγνωστικών εξετάσεων από παιδίατρους, που διαθέτουν την σχετική γνώση και εκπαίδευση, με στόχο την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων αυτισμό και τον εντοπισμό νηπίων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού ρίσκου. Περισσότερα για τη δράση APA... M-CHAT: Εργαλείο ανίχνευσης ενδείξεων αυτισμού σε νήπια 18 μηνών (αγγλική έκδοση) Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού: Περιέχει το M-CHAT Εργαλεία ανίχνευσης ενδείξεων αυτισμού σε νήπια 18 ετών (ελληνική έκδοση)

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.