Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

Εικόνα NOESI.gr

Λογότυπο των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) για το Κέντρο Ημέρας Ανοικτή Αγκαλιά.Το Κέντρο Ημέρας των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) με την επω­νυμία "Ανοικτή Αγκαλιά" ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2006, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ­γείου Υγείας και συγχρημα­τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 – 14 ετών, που παρου­σιάζουν: διατα­ραχές ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και διαταρα­χές λόγου, ήπιες δια­ταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθή­ματος, δυσκο­λίες στις διαπροσωπι­κές και κοινωνικές σχέσεις, ελαφρά νοη­τική υστέρηση, ψυχώσεις σε ύφεση. 

Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Κέντρο Ημέρας "Ανοικτή Αγκαλιά" στο Κορωπί, στις 27/11/2014 στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οδηγού υπηρεσιών.

Νέα — Ανακοινώσεις

10/08/2018 — Ζητείται από Κέντρο Ημέρας στο Κορωπί Εργοθεραπευτής /-τρια. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.ΤΕ.Ι. τμήματος Εργοθεραπείας.

Στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι: η καλλιέρ­γεια των κοινωνικών, γνωστικών και σωματικών δεξιοτήτων, το συναίσθημα και η επικοινωνία, η αποκατάσταση μαθη­σιακών δυσκολιών, η στήριξη της οικο­γένειας και του παι­διού, η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας των παιδιών στην κοινότητα. 

Υπηρεσίες – Δράσεις

  • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση.
  • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία.
  • Συμβουλευτική οικογένειας.
  • Αγωγή κοινότητας (ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, οργάνωση εκδηλώσεων).

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και εξυπηρετεί τις ανάγκες πρωτίστως των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Πρωινό Τμήμα (Κέντρο Ημέρας)

Στο πρωινό τμήμα φιλοξενεί παιδιά που παρακολουθούν το ημερήσιο ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα σε καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9.00 μέχρι τις 13.00. Τα παιδιά που δέχεται το Κέντρο Ημέρας έχουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και έχουν λάβει διάγνωση από δημόσιο φορέα. Είναι παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχουν ανάγκη πρώιμης παρέμβασης.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ομαδικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση και συνεργατική μάθηση των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού. Παράλληλα, το κάθε παιδί παρακολουθεί 2 φορές εβδομαδιαίως συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοπαιδαγωγικής αποκατάστασης.

Επιπρόσθετα, στο Κέντρο Ημέρας προσφέρονται και συμπληρωματικές θεραπείες πολύ σημαντικές για τον αυτισμό, όπως η μουσικοθεραπεία και τα εικαστικά. Σε όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις γίνεται χρήση ειδικών μεθόδων (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, PECS, TEACCH κτλ), κατάλληλων για τον αυτισμό. Όλα τα παιδιά παρακολουθούνται τακτικά από παιδοψυχίατρο, για την αρχική αξιολόγηση, όπως και για τις επαναξιολογήσεις. Αρχή μας αποτελεί η εξατομίκευση των όποιων θεραπευτικών παρεμβάσεων και η προσαρμογή τους στο δυναμικό και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Ο στόχος αυτός προωθείται μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής των γονέων στις τακτικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Τέλος, οργανώνονται τακτικά εξωτερικά προγράμματα , με στόχο πάντα την κοινωνικοποίηση και την ένταξη των παιδιών στην κοινότητα.

Λοιπες πληροφορίες

Απαραίτητη προϋπόθε­ση για την συμ­μετοχή στα θε­ραπευτικά προγράμματα είναι η ύπαρξη διαγνωστικής εκτί­μησης από επί­σημο φορέα. 

Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Πα­ρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00 και προ­σφέρει τις υπηρεσίες του κατά προτε­ραιότητα σε παιδιά με μειωμένες ικα­νότητες, που δια­μένουν στον 6ο Παιδο­ψυχιατρικό Τομέα του Ν. Αττικής.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Κοι­νωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ειδικό Παι­δαγωγό, Εργοθερα­πευτή, Λογοθερα­πευτή, Νοσηλευ­τή, Φυσικοθεραπευτή. 

Επικοινωνία 

Κολοκοτρώνη 181
194 00 ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ./Fax: 2106026212
E-mail: kimeras@otenet.gr 

Αρχείο 

  1. E-mail (04/02/2015 / 12:29) από τον φορέα με αίτημα ένταξης στον Οδηγό υπηρεσιών.
  2. Τρίπτυχο μεγέθους Α4+, τριχρωμίας τουρκουάζ - πορτοκα­λί – λευκού.
  3. Τρίπτυχο μεγέθους Α4+, διχρωμίας πορτοκαλί - κίτρινου.

Πηγή

Οδηγός υπηρεσιών (ΠΡΟΝΟΗΣΕ, 2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.