ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ει­δικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλανθρωπικό σωμα­τείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητι­κό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κα­τάρτιση, στο Νέο Ψυ­χικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, στα Μελίσσια Αττι­κής.

Υπηρεσίες

❸ Εκπαίδευση: Προκατάρτιση με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη γενικών επαγγελματι­κών γνώσεων και δεξιοτήτων.

❸ Επαγγελματική κατάρτιση: Στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών επαγγελ­ματικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για ισότιμη συμμετο­χή στην κοινω­νική και οικονομική ζωή. Τα εργαστήρια επαγγελματι­κής κατάρτισης απαρτίζονται από τα εξής:

  • Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
  • Εργαστήριο Κηροπλαστικής
  • Εργαστήριο Υφαντικής
  • Εργαστήριο Ειδών Δώρου
  • Εκθετήριο
  • Πολυεργαστήρι
  • Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής – Catering
  • Εργαστήριο Πληροφορικής

❺ Φιλοξενείο: Κατοικία 6 δωματίων, εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την κάλυψη έκτακτων προσωρινών αναγκών διαβίω­σης.

❺ Αυτόνομη διαβίωση: Η "Εστία" ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανα­πτύξει ένα πρόγραμμα ανέγερσης στεγών υποστηριζόμενης δια­βίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Κατάφερε, συγκεντρώνο­ντας μικρά και μεγάλα ποσά αλλά κυρίως με τον "Τηλεμαραθώνιο '97" και την ευγενική χορηγία της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, να ολοκληρώσει την πρώτη κα­τοικία "Κάρμεν", στα Μελίσσια, που κα­λύπτει τις ανάγκες 6 ατόμων.

❻ Απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση: Διερεύνηση αγοράς με στόχο τη δημιουρ­γία θέσεων προστατευμένης εργασίας για μεγάλο αριθμό ατόμων και προώθηση στην ανοι­κτή αγορά ερ­γασίας για τα άτο­μα που ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους και θέλουν να ερ­γαστούν. Στή­ριξη εργαζόμενου, εργοδότη και οικο­γένειας.

Λοιπές υπηρεσίες και δράσεις:

  • Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης.
  • Ερευνητικό έργο, συνέδρια, επιμόρφωση, ημερίδες.

Θεραπευτικές υπηρεσίες: Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογο­θεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, θεραπευ­τική ιππασία, θεραπευτική κο­λύμβηση, Ερ­γαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εκ­παίδευση στον Η/Υ, γυ­μναστική και αθλητι­κά. Επόμενοι στόχοι από την "Εστία":

❺ Πρόγραμμα για θερινές διακοπές: Δη­μιουργία μόνιμου χώρου για θερινές διακο­πές, ώστε να συνδυάζονται η ψυ­χαγωγία με την εκπαίδευση στις δεξιότη­τες καθημερι­νής ζωής.

Επικοινωνία

Σ. Νικολακοπούλου 13
154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106713149, 2106772813, 2106726945
Fax: 2106748084

E-mail: eseepa@otenet.gr & info@eseepa.gr
Ιστοσελίδα: www.eseepa.gr

ΣΥΔ "ΚΑΡΜΕΝ"
Πίνδου 3
151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ. 2106138581

E-mail: xrysa_nini@yahoo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Μπορώ να συνδράμω;

Το noesi.gr αξιοποιεί την κοινωνική συνεισφορά για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το μη κερδοσκοπικό έργο του, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες δωρεάν σε άτομα και οικογένειες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως, επίσης, σε ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους γονέων ή ΑμεΑ, βάσει καταστατικού. Αν βλέπετε θετικά τη συμβολή του, μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια. Δείτε πώς, παρακάτω.

ANANOESI ®

Δωρίστε χρόνο ομιλίας. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βάλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας π.χ. 10€, 20€ στα νούμερα:

Στείλετε γραμματόσημα. Αγοράσετε γραμματόσημα π.χ. 3€, 5€, 10€ από ΕΛΤΑ, βάλτε τα μέσα σε φάκελλο και ταχυδρομήστε τον στη διεύθυνση: NOESI.gr -- Μιστράλ 4 -- Ν. Ψυχικό 154 51.

Καταθέσετε χρήματα. Δεχόμαστε χρηματικές δωρεές μέσω Alpha Bank. Επικοινωνήσετε από τη σελίδα noesi.gr/contact για πληροφορίες, αποδοχή δωρεάς και έκδοση απόδειξης.

Στείλετε χρήματα μέσω κάρτας. Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, internet banking ή PayPal, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο "Donate" για τη δωρεά σας.

Στηρίξτε το NOESI.gr μέσω PayPal.

Μάθετε περισσότερα! Στη σελίδα www.noesi.gr/ananoesi διαβάστε αναλυτικά για τους σκοπούς που υποστηρίζονται δωρεάν από το noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;