ΕΣΤΙΑ (ΕΣΕΕΠΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση "Εστία Ει­δικής Επαγγελματικής Αγωγής" (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α.) ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρι­σμένο ως φιλανθρωπικό σωμα­τείο, επο­πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διοικείται από 7μελές Διοικητι­κό Συμβούλιο. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας παρέχοντας εκπαίδευση και κα­τάρτιση, στο Νέο Ψυ­χικό Αττικής, και ΣΥΔ για άτομα με νοητική υστέρηση, στα Μελίσσια Αττι­κής.

Υπηρεσίες

❸ Εκπαίδευση: Προκατάρτιση με στόχο τον εντοπισμό και την ανάπτυξη γενικών επαγγελματι­κών γνώσεων και δεξιοτήτων.

❸ Επαγγελματική κατάρτιση: Στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών επαγγελ­ματικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για ισότιμη συμμετο­χή στην κοινω­νική και οικονομική ζωή. Τα εργαστήρια επαγγελματι­κής κατάρτισης απαρτίζονται από τα εξής:

  • Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
  • Εργαστήριο Κηροπλαστικής
  • Εργαστήριο Υφαντικής
  • Εργαστήριο Ειδών Δώρου
  • Εκθετήριο
  • Πολυεργαστήρι
  • Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής – Catering
  • Εργαστήριο Πληροφορικής

❺ Φιλοξενείο: Κατοικία 6 δωματίων, εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την κάλυψη έκτακτων προσωρινών αναγκών διαβίω­σης.

❺ Αυτόνομη διαβίωση: Η "Εστία" ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανα­πτύξει ένα πρόγραμμα ανέγερσης στεγών υποστηριζόμενης δια­βίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Κατάφερε, συγκεντρώνο­ντας μικρά και μεγάλα ποσά αλλά κυρίως με τον "Τηλεμαραθώνιο '97" και την ευγενική χορηγία της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, να ολοκληρώσει την πρώτη κα­τοικία "Κάρμεν", στα Μελίσσια, που κα­λύπτει τις ανάγκες 6 ατόμων.

❻ Απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση: Διερεύνηση αγοράς με στόχο τη δημιουρ­γία θέσεων προστατευμένης εργασίας για μεγάλο αριθμό ατόμων και προώθηση στην ανοι­κτή αγορά ερ­γασίας για τα άτο­μα που ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους και θέλουν να ερ­γαστούν. Στή­ριξη εργαζόμενου, εργοδότη και οικο­γένειας.

Λοιπές υπηρεσίες και δράσεις:

  • Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης.
  • Ερευνητικό έργο, συνέδρια, επιμόρφωση, ημερίδες.

Θεραπευτικές υπηρεσίες: Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογο­θεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, θεραπευ­τική ιππασία, θεραπευτική κο­λύμβηση, Ερ­γαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εκ­παίδευση στον Η/Υ, γυ­μναστική και αθλητι­κά. Επόμενοι στόχοι από την "Εστία":

❺ Πρόγραμμα για θερινές διακοπές: Δη­μιουργία μόνιμου χώρου για θερινές διακο­πές, ώστε να συνδυάζονται η ψυ­χαγωγία με την εκπαίδευση στις δεξιότη­τες καθημερι­νής ζωής.

Επικοινωνία

Σ. Νικολακοπούλου 13
154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106713149, 2106772813, 2106726945
Fax: 2106748084

E-mail: eseepa@otenet.gr & info@eseepa.gr
Ιστοσελίδα: www.eseepa.gr

ΣΥΔ "ΚΑΡΜΕΝ"
Πίνδου 3
151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ. 2106138581

E-mail: xrysa_nini@yahoo.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Το noesi.gr αξιοποιεί την κοινωνική συνεισφορά για να αναπτύξει το μη κερδοσκοπικό έργο του, βάσει καταστατικού. Αν βλέπετε θετικά τη συμβολή του, στηρίξετε την προσπάθεια. 

 ► Στείλετε γραμματόσημα. Αγοράστε διάφορα γραμματόσημα μικρής αξίας από τα ΕΛΤΑ π.χ. των 0,72€ ή 0,90€ και ταχυδρομήστε τα μέσα σε φάκελλο προς:

NOESI.gr — Μιστράλ 4 — Ν. Ψυχικό 154 51

 ► Δωρίστε χρόνο ομιλίας. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βάλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας π.χ. 10€, 20€ στα νούμερα:

WIND F2G 6907643701, 6907643658

COSMOTE 6984751366, 6944987319

 ► Στείλετε χρήματα online ή μέσω τράπεζας. Δεχόμαστε χρηματικές δωρεές μέσω Alpha Bank. Επικοινωνήσετε από τη σελίδα noesi.gr/contact για πληροφορίες, αποδοχή δωρεάς και έκδοση απόδειξης. Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, internet banking ή PayPal, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο "Donate" για τη δωρεά του ποσού που θέλετε.

Στη σελίδα noesi.gr/ananoesi μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τους σκοπούς, που υποστηρίζονται δωρεάν από το noesi.gr.
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.